AIG a MetLife 1Q 2019: Vysoké výnosy z investic


			AIG a MetLife 1Q 2019: Vysoké výnosy z investic

Pojišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických pojišťoven AIG a MetLife, patřících mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří musejí splňovat vyšší kapitálové požadavky a jsou podrobeni přísnějšímu dohledu.

AIG

  • kombinovaná kvótav neživotním pojištění se dostala na úroveň 97,4, a to díky zlepšení v upisování, opatřením v zajištění a pokračující disciplíně v oblasti výdajů,
  • upravený ukazatel ROCE (Return on Common Equity - rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) dosáhl v životním a penzijním pojištění dvouciferné výše, což je odrazem široké platformy podnikání a příznivého tržního výkonu,
  • celkový konsolidovaný čistý investiční výnos v 1. čtvrtletí 2019 činil 3,9 mld. USD ve srovnání s 3,3 mld. USD v 1. čtvrtletí 2018,
  • čistý zisk v 1. čtvrtletí 2019 představoval 654 mil. USD či 0,75 USD na zředěnou akcii. Čistý zisk ve stejném období roku 2018 byl vykázán ve výši 938 mil. USD či 1,01 USD na danou akcii,
  • upravený zisk po zdanění 1. čtvrtletí 2019 činil 1,4 mld. USD či 1,58 USD na zředěnou akcii. Ve stejném období předchozího roku to bylo 963 mil. USD a 1,04 USD.

Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání


K výše uvedeným výsledkům docíleným v 1. čtvrtletí 2019 Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, uvedl, že ukazují na silný výkon, obzvláště v neživotním pojištění, což je odrazem důležité bázické práce v průběhu roku 2018, aby se pozice AIG stala udržitelnou a byl zajištěn ziskový růst. Upisovací zisk docílený v neživotním pojištění byl tažen upisovací a nákladovou disciplínou, vylepšením podnikatelského mixu a opatřeními v zajištění. Životní a penzijní pojištění dodalo solidní výsledky a profitovalo z diversifikace produktů i distribučních kanálů. V průběhu příštích tří let Duperreault očekává, že upravený ukazatel ROCE dosáhne dvouciferné hodnoty, pokud jde o konsolidované výsledky AIG.

MetLife - hlavní výsledky

  • čistý zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 výše 1,3 mld. USD či 1,40 USD na akcii. Ve stejném období roku 2018 činily odpovídající hodnoty 1,2 mld. USD a 1,19 USD,
  • nominální hodnota akcie ke konci 1.čtvrtletí 2019 činila 58,06 USD a oproti 31.3.2018 rostla o 11 %,
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 10,3 %; ve stejném období roku 2018 to bylo jen 9 %,
  • pojistné (vč. poplatků a jiných výnosů) se v 1. čtvrtletí 2019 zvýšilo oproti stejnému období předchozího roku o 2 % na 11 264 mil. USD,
  • čistý výnos z investic byl za 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 4 908 mil. USD a byl vyšší oproti stejnému období roku 2018 o 31 %.

Mohlo by vás zajímat: Vývoj počtu poradců v 1Q 2019


V rámci hodnocení výsledků za 1. čtvrtletí 2019 Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel MetLife, mimo jiné zmínil, že nastoupil do funkce výkonného ředitele ve vzrušující době pro MetLife. Zdůraznil, že pokrok se dostavuje od roku 2018 s tím, že 1. čtvrtletí 2019 bylo vynikající. MetLife musí být v dalším období odpovědným správcem kapitálu při investování do ziskového růstu, musí posilovat disciplínu v oblasti výdajů a vytvářet dlouhodobou hodnotu pro své klienty a akcionáře.

Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

„Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …

Zdroj: AIG; MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články