AIG a MetLife 1Q 2019: Vysoké výnosy z investic


			AIG a MetLife 1Q 2019: Vysoké výnosy z investic

Pojišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických pojišťoven AIG a MetLife, patřících mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří musejí splňovat vyšší kapitálové požadavky a jsou podrobeni přísnějšímu dohledu.

AIG

  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění se dostala na úroveň 97,4, a to díky zlepšení v upisování, opatřením v zajištění a pokračující disciplíně v oblasti výdajů,
  • upravený ukazatel ROCE (Return on Common Equity - rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) dosáhl v životním a penzijním pojištění dvouciferné výše, což je odrazem široké platformy podnikání a příznivého tržního výkonu,
  • celkový konsolidovaný čistý investiční výnos v 1. čtvrtletí 2019 činil 3,9 mld. USD ve srovnání s 3,3 mld. USD v 1. čtvrtletí 2018,
  • čistý zisk v 1. čtvrtletí 2019 představoval 654 mil. USD či 0,75 USD na zředěnou akcii[2]. Čistý zisk ve stejném období roku 2018 byl vykázán ve výši 938 mil. USD či 1,01 USD na danou akcii,
  • upravený zisk po zdanění 1. čtvrtletí 2019 činil 1,4 mld. USD či 1,58 USD na zředěnou akcii. Ve stejném období předchozího roku to bylo 963 mil. USD a 1,04 USD.

Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání


K výše uvedeným výsledkům docíleným v 1. čtvrtletí 2019 Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, uvedl, že ukazují na silný výkon, obzvláště v neživotním pojištění, což je odrazem důležité bázické práce v průběhu roku 2018, aby se pozice AIG stala udržitelnou a byl zajištěn ziskový růst. Upisovací zisk docílený v neživotním pojištění byl tažen upisovací a nákladovou disciplínou, vylepšením podnikatelského mixu a opatřeními v zajištění. Životní a penzijní pojištění dodalo solidní výsledky a profitovalo z diversifikace produktů i distribučních kanálů. V průběhu příštích tří let Duperreault očekává, že upravený ukazatel ROCE dosáhne dvouciferné hodnoty, pokud jde o konsolidované výsledky AIG.

MetLife - hlavní výsledky

  • čistý zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 výše 1,3 mld. USD či 1,40 USD na akcii. Ve stejném období roku 2018 činily odpovídající hodnoty 1,2 mld. USD a 1,19 USD,
  • nominální hodnota akcie ke konci 1.čtvrtletí 2019 činila 58,06 USD a oproti 31.3.2018 rostla o 11 %,
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 10,3 %; ve stejném období roku 2018 to bylo jen 9 %,
  • pojistné (vč. poplatků a jiných výnosů) se v 1. čtvrtletí 2019 zvýšilo oproti stejnému období předchozího roku o 2 % na 11 264 mil. USD,
  • čistý výnos z investic byl za 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 4 908 mil. USD a byl vyšší oproti stejnému období roku 2018 o 31 %.

Mohlo by vás zajímat: Vývoj počtu poradců v 1Q 2019


V rámci hodnocení výsledků za 1. čtvrtletí 2019 Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel MetLife, mimo jiné zmínil, že nastoupil do funkce výkonného ředitele ve vzrušující době pro MetLife. Zdůraznil, že pokrok se dostavuje od roku 2018 s tím, že 1. čtvrtletí 2019 bylo vynikající. MetLife musí být v dalším období odpovědným správcem kapitálu při investování do ziskového růstu, musí posilovat disciplínu v oblasti výdajů a vytvářet dlouhodobou hodnotu pro své klienty a akcionáře.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

[2] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …

Zdroj: AIG; MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články