AIG zakládá nové společnosti v UK a Lucembursku


			AIG zakládá nové společnosti v UK a Lucembursku

Americká pojišťovna AIG chce v Evropě v souvislosti s Brexitem nově otevřít své pole působnosti, a tak hledá optimální teritoriální nastavení. Příslušné orgány dohledu povolily založení dvou nových společností AIG ve Spojeném království (UK) a v Lucembursku. Podle sdělení AIG má být na ně převeden celý stávající pojistný kmen, a to ještě před vystoupením UK z EU.

Tímto opatřením má být zabezpečeno, že pojistná ochrana klientů v UK i v Evropě bude zajišťována bez jakéhokoli přerušení. Součástí celého tohoto evropského projektu bude i fúze AIG Europe Limited s nově založenou lucemburskou společností.

Za tímto účelem byly již založeny nové pojišťovny v UK (American International Group Limited) a v Lucembursku (AIG Europe S.A.) s nezbytnými povoleními, v celém Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku byly zřízeny pobočky AIG Europe S.A. a v neposlední řadě bylo získáno povolení Nejvyššího soudu Anglie a Walesu k převodu pojistného kmene podle britského práva.


Mohlo by vás zajímat: Švýcarsko: Spor o zákon o pojistné smlouvě


Celý tento projekt teritoriální restrukturalizace má být uzavřen k 1. prosinci 2018. Jeho cíle a podstatu vystihl Anthony Baldwin, výkonný ředitel AIG Europe Limited, následovně: „Definovali jsme si v předstihu postupy a směrnice, jak se vyrovnat s Brexitem. Naše hlavní pozornost se zaměřila na to, aby přechod byl pro naše klienty v maximální možné míře bezproblémový.“

„Naše řešení nového nastavení podnikání se vyznačuje především tím, že na jejich pojistnou ochranu nebude mít Brexit žádný vliv, i když účinky Brexitu se mohou pochopitelně dotknout jejich podnikatelské činnosti. V Evropě jsme již zřídili platformu pro budoucí nový obchod a pro prodloužení existujících pojistných smluv. Převodem našeho pojistného kmene budeme eliminovat mimoto i určité aspekty právní nejistoty, která by se mohla našich klientů dotknout v souvislosti s právními úpravami, jež by se týkaly stávajících pojistných smluv,“ doplnil na závěr Baldwin.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články