2018: AIG snížila ztrátu. Prudential Financial vyplácí vyšší dividendu


			2018: AIG snížila ztrátu. Prudential Financial vyplácí vyšší dividendu

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za celý rok 2018. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických globálně působících pojišťoven American International Group (AIG) a Prudential Financial, Inc.  

AIG

  • pojišťovna AIG zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí 2018 čistou ztrátu ve výši 622 mil. USD, nebo 0,70 USD na akcii; ve stejném období roku 2017 však její ztráta činila 6,7 mld. USD, nebo 7,33 USD na akcii;
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 záporný ve výši 4,3 %, ale ke konci stejného období předchozího roku byl vykázán ve výši minus 38,7 %;
  • nominální hodnota kmenové akcie činila 65,04 USD k 31. 12. 2018 a 72,49 USD k 31. 12. 2017.

AIG zveřejnila zatím předběžné výsledky docílené ve čtvrtém čtvrtletí 2018 a pouze několik údajů prezentujících výsledky za celý rok 2018, které neumožňují hlubší analýzu. Brian Duperreault, předseda představenstva a výkonný ředitel AIG, při hodnocení výkonu společnosti uvedl, že v roce 2018 byla podniknuty významné aktivity k nápravě základních upisovacích schopností AIG.

Byla odhalena řada problémů a společnost rychle přikročila k redukci rizika a volatility a implementaci odpovídajících strategií. Výsledky dosažené ve čtvrtém čtvrtletí 2018 ukazují na pozitivní zlepšení v neživotním pojištění. Životní a penzijní pojištění zůstalo stabilním zdrojem zisku s atraktivními výnosy. Duperreault připustil, že výsledky byly negativně ovlivněny vývojem na trhu akcií i úvěrovém trhu a samozřejmě škodami z přírodních katastrof. AIG nadále očekává, že docílí zisk z upisování počínaje rokem 2019.


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Zkoušky odborné způsobilosti zvládlo více než 46 tisíc poradců


Prudential Financial, Inc.

  • čistý zisk připisovaný Prudential Financial dosáhl v roce 2018 výše 4,074 mld. USD, nebo 9,50 USD na (nepreferovanou) akcii. V přechozím roce byl vykázán čistý zisk ve výši 7,863 mld. USD, nebo 17,86 na (nepreferovanou) akcii;
  • upravený provozní zisk po zdanění činil v roce 2018 5,019 mld. USD, nebo 11,69 USD na (nepreferovanou) akcii. V roce 2017 byly odpovídající výsledky 4,652 mld. USD, nebo 10,58 USD na (nepreferovanou) akcii;
  • ve čtvrtém čtvrtletí 2018 byl docílen čistý zisk připisovaný Prudential Financial ve výši 842 mil. USD, nebo 1,99 USD na (nepreferovanou) akcii. Ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku byly odpovídající výsledky 3,765 mld. USD, nebo 8,61 USD na (nepreferovanou) akcii;
  • společnost již oznámila výplatu čtvrtletní dividendy ve výši 1 USD na (nepreferovanou) akcii, která bude splatná dnem 14. 3. 2019. Oproti stejnému období roku 2017, tedy čtvrtému čtvrtletí, je vyšší o 11 %.

Charles Lowrey, výkonný ředitel Prudential Financial, při hodnocení výsledků roku 2018 zdůraznil, že společnost pokračovala v tvorbě významné hodnoty pro klienty a zabezpečovala růst podnikání. Posílila silnou kapitálovou pozici a demonstrovala odolnost vůči tržním výkyvům, obzvláště ve čtvrtém čtvrtletí. Generování vysoké úrovně cash flow umožnilo investovat do podnikání a vrátit v průběhu roku více než 3 mld. USD akcionářům na základě výplaty dividend a zpětného odkupu akciií.


Mohlo by vás zajímat: Atradius: V ČR vzrostl objem hrubého nezaslouženého pojistného o 5,22 %


Společnosti Prudential Financial, Inc. se věnuje bližší pozornost na portále oPojištění.cz v podstatě poprvé.  Důvodem je ta skutečnost, že patří mezi globálně působící pojišťovny a je dokonce Radou pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB) zařazena na seznam „Globálních systémově důležitých pojistitelů“ (G-SIIs), kteří musí tím pádem splňovat vyšší kapitálové požadavky (na dodatečnou absorpci ztráty) a jsou podrobeni intenzívnějšímu a koordinovanému dohledu. To znamená, že Prudential Financial je řazena mezi ty pojistitele, kteří by mohli být zdrojem systémového rizika. Pro zájemce je kompletní seznam G-SIIs k dispozici na webových stránkách FSB.[1]


[1] http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-insurers-G-SIIs.pdf

Zdroj: AIG, Prudential Financial

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články