Výsledky AXA a MetLife v roce 2018


			Výsledky AXA a MetLife v roce 2018

Od první dekády února 2019 začaly některé pojišťovny zveřejňovat předběžné výsledky svého hospodaření v roce 2018. V tomto článku uvádíme níže stručný přehled hlavních ekonomických výsledků předních globálních pojišťoven  AXA a MetLife.

AXA

  • výnosy AXA brutto se v roce 2018 zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 4 % na 102,9 mld. EUR;
  • zisk (interně upravený) vzrostl o 6 % ve srovnání s rokem 2017 na 6,2 mld. EUR,
  • zisk (interně upravený) na akcii dosáhl výše 2,48 EUR, což představuje zvýšení oproti roku 2017 o 3 %;
  • představenstvu bude navrženo vyplatit dividendu ve výši 1,34 EUR na akcii, tj. o 6 % více než v roce 2017.

Výkonný ředitel AXA Thomas Buberl v rámci hodnocení výsledků roku 2018 zdůraznil, že AXA předvedla silný provozní výkon a dosáhla zisku ve výši 6,2 mld. EUR, což je doposud nejvyšší dosažená úroveň zisku, a to při snížené účasti ve společnosti AXA Equitable Holdings, Inc. a při neobvykle krušném 4. čtvrtletí 2018 v důsledku závažných přírodních katastrof.

Buberl dále uvedl, že díky přínosům z uplatňování zjednodušeného provozního modelu dosáhla AXA významný růst výnosů brutto ve všech oblastech světa. K významné akceleraci došlo v preferovaných segmentech podnikání s tím, že výnosy z provozování pojištění zařazených pod souhrnný pojem OCHRANA/PROTECTION vzrostly o 3 %, podnikatelských neživotních pojištění o 5 % a soukromého zdravotního pojištění dokonce o 7 %.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Finanční síla plynoucí z rozvahy ve spojení s již třetí rok pokračující úspěšnou realizací plánu AXA nazvaného AMBICE 2020 umožnila představenstvu navrhnout dividendu ve výši 1,34 EUR na akcii, což znamená navýšení oproti roku 2017 o 6 % a výplatní poměr (podíl dividendy na zisku) ve výši 52 %.

Pro AXA byl podle Buberla rok 2018 klíčovým rokem při naplňování její transformační strategie. Převzala za 15 mld. USD majetkovou pojišťovnu a zajišťovnu XL, která má sídlo na Bermudách. Cílem AXA bylo vybudování pevných pozic na severoamerickém pojistném trhu se zaměřením na velké podniky a na zajištění. Tím se AXA stala vedoucím globálním pojistitelem v oblasti podnikatelských neživotních pojištění. Do konce dotáhla i největší veřejnou nabídku akcií v sektoru spolu s uvedením AXA Equitable Holdings, Inc. na burzu. 

MetLife

  • čistý zisk dosáhl v roce 2018 výše 5 mld. USD; v roce 2017 činil 3,9 mld. USD. Čistý zisk na akcii vzrostl v roce 2018 oproti roku 2017 o 36 % a dostal se na úroveň 4,91 USD na akcii;
  • upravený zisk činil v roce 2018 cca 5,5 mld. USD, kdežto v předchozím roce to bylo o 1,3 mld. USD méně;
  • upravený zisk na akcii byl v roce 2018 o 37 % vyšší než v předchozím roce a dosáhl úrovně 5,39 USD;
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl za celý rok 2018 vykázán ve výši 9,6 %.

V rámci hodnocení výsledků za rok 2018 pojišťovna MetLife uvedla, že i když tržní podmínky byly ve čtvrtém čtvrtletí 2018 náročné, tak podnikatelský výkon společnosti byl v celoroku mimořádně dobrý. K tomu lze ale dodat, že přesto ovlivnilo čtvrté čtvrtletí výsledky v roce 2018 velmi kladně.


Mohlo by vás zajímat: Jeden den v zahraničí: Pojistit se či ne, to je, oč tu běží


Například ukazatel ROE činil k 30. 9. 2018 jen 7,1 %, ale ve čtvrtém čtvrtletí se dostal na úroveň 16,5 %. Vrátíme-li se k tomu, jak hodnotí výsledky 2018 samotná MetLife, je třeba uvést, že předseda představenstva a výkonný ředitel Steven A. Kandarian vyzdvihl především nárůst upraveného zisku na akcii o výše zmíněných 37 %, zvýšení upraveného ukazatele ROE na 12,6 % a vrácení rekordních 5,7 mld. USD v hotovosti akcionářům, a to prostřednictvím zpětných odkupů akcií a ve formě výplat dividend.

Pokud jde o pojišťovací činnost, tak v přehledu MetLife není uvedeno pojistné samostatně, ale příslušný ukazatel má název „pojistné, poplatky a jiné výnosy“.  V roce 2018 dosáhl výše 51, 2 mld. USD, kdežto v roce 2017 to bylo 45,8 mld. USD, což znamená nárůst o zhruba 12 %. Je účelné upozornit také na pozitivní vývoj nákladového koeficientu (Expense ratio), který vyjadřuje, jaké procento pojistného připadá na úhradu provozních nákladů.  V roce 2017 činil 18,9 %, zatímco v předchozím roce 21,7 %.

Zdroj: AXA; MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články