Pojištěné škody z katastrof v roce 2018 přesáhly 85 miliard $


			Pojištěné škody z katastrof v roce 2018 přesáhly 85 miliard $
29.5.2019 Pojistný trh, Škody

Swiss Re Institute zveřejnil informace o dopadech z katastrofických událostí v roce 2018. Pojištěné škody činily 85 mld. USD, což je čtvrtá nejvyšší úroveň podle dlouhodobých statistik zmíněného institutu.

Vyšší škody byly zaznamenány jen v letech 2005, 2011 a 2017. Více než polovina z těchto škod připadla na malé a středně velké sekundární[1] přírodní katastrofy. Pokud se sečtou výplaty pojistných plnění z titulu přírodních katastrof v roce 2017 a 2018, tak celková částka ve výši 219 mld. USD je historicky vůbec nejvyšší pro dvouleté období.

Swiss Re Institute uvedl ve zmíněné studii o katastrofách v roce 2018 mimo jiné tato základní fakta a údaje. Ve světě došlo v roce 2018 k 304 katastrofickým událostem, což je stejný počet jako v předchozím roce. Z tohoto počtu bylo 181 událostí přírodními katastrofami a 123 událostí bylo způsobeno člověkem.


Mohlo by vás zajímat: Vienna Insurance Group 1Q 2019: Pojistné vzrostlo na 2,9 miliard €


13 500 osob zemřelo ve světě v roce 2018 v důsledku katastrof nebo bylo pohřešováno, což je jeden z nejnižších počtů za dobu tvorby příslušných statistik Swiss Re Institute. Přírodní katastrofy si vyžádaly 9 800 obětí a katastrofy způsobené člověkem cca 3 600 obětí. V roce 2017 bylo vykázáno 3 000 obětí z titulu katastrof způsobených člověkem.

Celkové ekonomické škody z katastrof dosáhly v roce 2018 globálně podle odhadu 165 mld. USD, přičemž 155 mld. USD vyplynulo z přírodních katastrof a zbytek připadl na katastrofy způsobené člověkem. V roce 2017 představovaly celkové ekonomické škody 350 mld. USD, což znamená, že škody v roce 2018 jsou o více než polovinu nižší ve srovnání s předchozím rokem. Pro srovnání lze doplnit, že průměr celkových ekonomických škod za posledních 10 let (po očištění o inflaci) činí 220 mld. USD. Důvodem nižších škod v roce 2018 je ta skutečnost, že nenastala žádná skutečně velká katastrofa. Celkové ekonomické škody z katastrof v roce 2018 se podílejí 0,19 % na globálním hrubém domácím produktu (průměr za posledních 10 let je 0,28 %).


Mohlo by vás zajímat: Nová energetická politika skupiny QBE: Odklon od uhlí


Pojištěné škody z katastrof dosáhly v roce 2018 výše 85 mld. USD, kdežto v roce 2017 činily výplaty pojistných plnění z titulu katastrof 150 mld. USD. Pojištěné škody z přírodních katastrof byly vykázány ve výši 76 mld. USD. Zbytek ve výši 9 mld. USD připadá na katastrofy způsobené člověkem. Nejnákladnější katastrofou ve světě v roce 2018 byl lesní požár v Kalifornii označovaný jako „Camp Fire“. Vyplynuly z něho pojištěné škody ve výši 12 mld. USD.

Kromě základních faktů a údajů obsahuje sledovaná studie mnohé podrobné údaje o katastrofách ve světě v roce 2018. Detailní pozornost je věnována též sekundárním katastrofickým událostem, kapacitám a příležitostem pojistitelů, mezeře v pojistné ochraně v jednotlivých regionech i globálně apod. Zainteresovaným čtenářům lze doporučit její hlubší studium.


[1] Primárními katastrofami se podle Swiss Re Institute rozumí např. tropické cyklóny, zemětřesení, zimní vichřice v Evropě. Zjednodušeně řečeno, ostatní přírodní katastrofy jsou označovány jako sekundární.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články