Bude v Německu zavedeno pojištění pro případ sucha se státní podporou?


			Bude v Německu zavedeno pojištění pro případ sucha se státní podporou?
27.5.2019 Zahraničí, Škody

Na portálu Versicherungswirtschaftheute byl publikován článek, který se týká úvah o zavedení pojištění pro případ sucha s významnou státní podporou. Sucho není problémem jenom v Německu, ale v podstatě v celé Evropě. Je tudíž účelné se s náměty na takovou pomoc zemědělcům blíže seznámit.

Dopady ze změny klimatu jsou stále viditelnější. V loňském roce došlo v Německu kvůli suchu k velkým škodám na úrodě. Z tohoto důvodu se nyní politikové zabývají otázkou, jak ochranu proti nedostatku vody vylepšit. Jednou z možností je postupná změna stávajícího pojištění pro případ více pojistných nebezpečí, u kterého je stanovena snížená daňová sazba.

Ukazuje se, že přes nasazení veškeré moderní techniky to v zemědělství bez vody nejde. Plně se tato teze potvrdila v minulém roce. Sucho vyvolalo škody ve výši 2,5 mld. EUR a státní pomoc činila stovky milionů eur. Politikové proto chtějí zemědělcům zajistit větší pomoc.


Mohlo by vás zajímat: Internet používáme už 27 let! Co bude dál?


Saský ministr Thomas Schmidt chce sucho, tedy událost spojenou s počasím, zahrnout jako dodatečné pojistné riziko do stávajícího pojištění pro případ více pojistných nebezpečí, které má nízkou daňovou sazbu. Od 1. ledna 2013 totiž platí pro vybraná pojištění zvláštní daňová sazba jen ve výši 0,03 %.

Mezi tato pojištění patří pojištění pro případ vichřice, pojištění pro případ silného mrazu, pojištění pro případ silného deště, pojištění pro případ povodní a pojištění pro případ krupobití. Takové daňové řešení usnadňuje zemědělcům sjednání sdruženého (kombinovaného) pojištění, jež poskytuje pojistnou ochranu pro případ výše uvedených pojistných nebezpečí.   

Schmidt argumentuje tím, že změně klimatu se musí obsahově přizpůsobit i pojištění. Proto je nutno zařadit „sucho“ jako dodatečné riziko do daňově zvýhodněných pojištění. Pro zemědělce v Sasku by to byla významná pomoc a důležitý krok v individuálním zabezpečení proti rizikům.


Mohlo by vás zajímat: Statistiky ČAP po implementaci IFRS 17  


Náměty na pomoc zemědělcům se objevují i v Bavorsku. Tamní ministryně zemědělství Michaela Kaniber se zasazuje o zavedení pojištění pro případ sucha podporovaného státem. Polovinu pojistného by měl zaplatit příslušný zemědělec, čtvrtinu federace a čtvrtinu daná spolková země. 

V pojišťovnictví se setkávají výše uvedené návrhy s příznivou odezvou. Podpora pojištění by se určitě i v Německu stala pobídkou k privátní, odpovědné a financovatelné prevenci rizik, aniž by se omezila svoboda podnikání. Například zahrnutí „sucha“ mezi vybraná pojištění se sníženou daňovou sazbou by byl určitě první správný krok ve prospěch zemědělců. Je nutno dodat, že například pojišťovna Vereinigte Hagelversicherung nabídla své odborné schopnosti k dopracování zmíněných návrhů.  Diskuze o těchto a dalších návrzích je nezbytná, neboť v dohledné době nelze očekávat, že by se klimatická rizika snižovala.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články