Vienna Insurance Group 1Q 2019: Pojistné vzrostlo na 2,9 miliard €


			Vienna Insurance Group 1Q 2019: Pojistné vzrostlo na 2,9 miliard €

Vienna Insurance Group pokračovala v růstu i v prvním čtvrtletí 2019. Společnost informuje, že pojistné stouplo na 2,9 mld. EUR (+ 3 %), zisk (před zdaněním) byl zvýšen na 127,5 mil. EUR (+ 9 %) Combined ratio dosáhlo výše 96,8 % (+ 0,6 procentního bodu). Pozitivem je také dvojciferný růst ve zdravotním pojištění.

„Máme za sebou úspěšné první čtvrtletí 2019 a naše výsledky se zcela jednoznačně pohybují v rámci plánovaných čísel. Držíme se tedy našeho cíle, podle kterého máme v roce 2019 dosáhnout objemu pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a zisku (před zdaněním) ve výši 500 až 520 mil. EUR,“ uvedla Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání


Vienna Insurance Group 1Q 2019, ČR

Zdroj: VIG

Dvojciferný nárůst pojistného ve zdravotním pojištění

Celkový objem pojistného za první tři měsíce roku dosáhl 2,9 mld. EUR, což odpovídá nárůstu o 2,9% oproti 1. čtvrtletí 2018. Nejvyšší vzestup pojistného ve výši zhruba 10 % zaznamenalo zdravotní pojištění. V jednorázově placeném životním pojištění, ve kterém došlo v prvním čtvrtletí pouze k mírnému poklesu o zhruba 2 % oproti stejnému období předchozího roku, nastalo nyní po v minulosti plánovaných výrazných poklesech očekávané uklidnění. Mimořádně velkým růstem pojistného přispěly v 1. čtvrtletí 2019 trhy v Bulharsku, Pobaltí, Maďarsku a Polsku.VIG 1Q 2019 1

Zdroj: VIG

Zisk (před zdaněním) se zlepšil o 9 %

Zisk (před zdaněním) dosáhl 127,5 mil. EUR, což oproti 1. čtvrtletí 2018 představuje růst o 8,7 %. K nárůstu zisku výrazně přispěly zejména segmenty Rakousko, Slovensko a Polsko. Zisk (po zdanění a odečtení menšinových podílů) stoupl o 10,5 % na 83,5 mil. EUR.

Ukazatel combined ratio mírně stoupl z důvodu povětrnostních vlivů Vlivem zimních kalamit v Rakousku a v České republice začátkem roku 2019 se podle očekávání zvýšily náklady na škodu oproti předchozímu roku. Ukazatel combined ratio mírně stoupl o 0,6 procentního bodu na 96,8 %. Velmi pozitivní hodnotu combined ratio vykázaly segmenty Slovensko (- 4,0 procentního bodu) a Bulharsko (- 3,1 procentního bodu).


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna Ping An je světovou jedničkou


Finanční výsledek za první čtvrtletí 2019 představuje 186,6 mil. EUR. Tím je o 21,7 % nižší než hodnota za stejné období předešlého roku, což souvisí především se sníženými zisky z likvidace finančního umístění. Finanční umístění koncernu včetně hotovostních prostředků dosáhlo k 31. březnu 2019 38,7 mld. EUR (+2,8 % oproti 31. prosinci 2018).

VIG 1Q 2019 2

Zdroj: VIG

Ostatní

VIG upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány. Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články