VIG k 1. pololetí: Pojistné stouplo o 3,6 % na 5,2 mld. €


			VIG k 1. pololetí: Pojistné stouplo o 3,6 % na 5,2 mld. €

Vienna Insurance Group publikovala své výsledky za první pololetí 2018. Pojistné stouplo o +3,6 % na zhruba 5,2 mld. EUR.  Výsledek (před zdaněním) v přibližné výši 233 mil. EUR vzrostl navzdory odpisům v Rumunsku o +5,5 %. Ukazatel combined ratio se opět zlepšil o -0,6 procentních bodů na 96,3 %.

Vienna Insurance Group (VIG) představila v rámci výsledků za 1. půlrok 2018 nadále se zlepšující ukazatele. „Stabilní, spolehlivé a připravené na budoucnost, takto stručně se dá shrnout naše směřování. Už více než dva a půl roku velmi stabilně stoupáme vzhůru. Soustavně se zlepšující ukazatele jsou důkazem naší spolehlivosti a cíle, které jsme si naplánovali na 2019, splníme již letos. Pomocí strategického programu ‚Agenda 2020‘ důsledně posilujeme naši připravenost na budoucnost. V rámci ‚Agendy 2020‘ se kromě aktuální priority, kterou je rozvoj bankoprodeje, aktivně věnujeme i rozšířenému zpracování dat s nasazením umělé inteligence. Na to slouží právě zahájený nový projekt v Polsku,“ bilancovala situaci k 1. pololetí 2018 generální ředitelka Vienna Insurance Group Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Nejcennější pojišťovny světa? Čína vládne!


Značný nárůst pojistného

Koncernovým pojistným ve výši 5 150,3 mil. EUR dosáhla VIG ve srovnání s předchozím rokem růstu o +3,6 %. S výjimkou nadále panujícího poklesu v oblasti jednorázově placeného životního pojištění, bylo dosaženo solidního nárůstu +5,7 %. K výraznému zlepšení pojistného přispěly všechny obchodní segmenty VIG. Také z pohledu hodnocení podle odvětví bylo s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění opět dosaženo růstu všude, zejména však v neživotním a ve zdravotním pojištění. Především Polsko zaznamenalo v neživotním pojištění velmi potěšující dvojciferné přírůstky.

V Pobaltí vzrostlo celkové pojistné o +18,8 %. Tento výsledek vyplývá ze všeobecně výrazně pozitivního vývoje ve všech odvětvích, zejména však v pojištění motorových vozidel. Dvojciferný růst vykázaly i Chorvatsko (+18,3 %) a Srbsko (+11,6 %), patřící do segmentu Ostatní země CEE. V Rakousku stoupl navzdory nadále restriktivní politice upisování v oblasti jednorázově placeného životního pojištění objem pojistného na 2 170,0 mil. EUR. Po očištění o jednorázově placené životní pojištění je to nárůst o +1,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna dává ruce pryč od procesu Harveyho Weinsteina


Výsledek (před zdaněním) stoupl o +5,5 %

Koncernový výsledek (před zdaněním) ve výši 232,7 mil. EUR o +5,5 % předčil výsledek za předchozí rok. Nárůst zisku vyplynul především ze zlepšení ukazatele combined ratio a z pozitivního vývoje finančního výsledku. K výraznému zlepšení výsledku přispěly v prvním půlroku 2018 zejména Česká republika, Maďarsko a Srbsko.

V Rumunsku přistoupil management v důsledku aktuálního vývoje trhu a momentálně napjaté politické situace k přehodnocení plánovaných hodnot budoucího vývoje. V souladu s již známou konzervativní praxí oceňování koncernu VIG byl v rumunských společnostech proveden odpis goodwillu ve výši zhruba 50 mil. EUR. Bez těchto odpisů by v Rumunsku výsledek vzrostl o +20,7 %. Celkově provozní výnosy koncernu nadále dosahují vynikající úrovně.


Mohlo by vás zajímat: Které metropole mají největší rizika ekonomického výpadku?


Zlepšení combined ratio a dalších ukazatelů

Combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z investic) se podařilo výrazně zlepšit na 96,3 %. Pozitivní vývoj zde v první řadě vykázaly Rakousko (95,3 %), Česká republika (94,6 %), Polsko (94,1 %), Rumunsko (98,6 %) a Bulharsko (97,2 %).

Finanční výsledek, který za první pololetí 2018 dosáhl hodnotu 511,3 mil. EUR, stoupl oproti výsledku předchozího roku o +4,7 %. Tento růst byl ovlivněn prodejem podílu v S IMMO AG, jako i vyššími zisky z investičních fondů v České republice. 

Finanční výnosy koncernu včetně likvidních prostředků dosahovaly k 30. červnu 2018 37,4 mld. EUR a jsou tedy na stejné úrovni jak ke konci roku 2017. Míra solventnosti skupiny VIG tvořila za 1. půlrok 2018 vynikajících 222 % (ke konci roku 2017: 220 %).

„Výsledky za 1. pololetí 2018 nám umožňují hledět na pokračování obchodní činnosti v tomto roce s velkou důvěrou. Tuto důvěru utvrzuje i nadále výrazně vyšší hospodářský růst v regionu střední a východní Evropy oproti staré patnáctce EU, což přispívá ke zvyšování životní úrovně spolu s rostoucí potřebou pojištění. Z tohoto důvodu očekáváme za celý rok 2018 objem pojistného ve výši 9,5 mld. EUR a výsledek (před zdaněním) v rozpětí 450 až 470 mil. EUR,“ konstatovala Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: V Rakousku může stát repatriace z dovolené tolik co nový byt


Posilování bankoprodeje v souladu s plánem

V rámci programu „Agenda 2020“ stojí v roce 2018 v popředí zejména posílení bankoprodeje, kde již byla přijata početná opatření. Kromě jiného byla v polovině května 2018 prodloužena stávající smlouva o spolupráci s odbytovým partnerem Erste Group až do roku 2033.

„Ve věci postupného fúzování našich bankopojišťovacích společností s našimi lokálními univerzálními pojišťovnami postupujeme podle plánu. V Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku jsme tento proces již završili. V polovině června 2018 byla v Rakousku podepsána smlouva o fúzi mezi Sparkassen Versicherung a Wiener Städtische Versicherung. Čekáme ještě na souhlas rakouského dozorčího orgánu. Očekáváme, že fúze bude realizována na podzim 2018. Do konce roku 2018 počítáme se zahájením, resp. uskutečněním poslední fúze v České republice,“ uvedla generální ředitelka VIG.

Prostřednictvím rozšířeného využití dat na cestě k tarifům v reálném čase

Koncem července 2018 nastartovala VIGdruhé kolo celokoncernového podpůrného programu „VIG Xelerate“ s cílem digitální transformace. Příslušné projekty mohou dceřiné společnosti VIG předkládat do konce října 2018. Oceněné projekty získají finanční podporu, pokud kromě jiného splní podmínku novinky na lokálním trhu, resp. možnosti přenositelnosti na jiné dceřiné společnosti VIG. Současně musí prokazatelně přispět ke zlepšení ekonomických ukazatelů.


Mohlo by vás zajímat: Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli


Nedávno byl zahájen jeden z projektů, oceněných v prvním kole a navržený polskou dceřinou společností VIG InterRisk. Zabývá se rozšířeným využitím dat a nasazením umělé inteligence na vývoj zcela nového pojetí tarifů. Cílem je přejít v příštích letech od současné podoby tarifů, která vychází z použití statistických údajů z minulosti a interních výpočetních modulů, směrem k zohlednění individuálních znaků chování klientů, jejich zcela osobních požadavků a aktuálního vývoje na trhu. Na posledním stupni vývoje se počítá s individuálním návrhem produktu a ceny v reálném čase.

„Jde o to, optimalizovat stále významnější individualizované potřeby klientů a efektivnost výnosů v rámci silně konkurenčního trhu. V Polsku s tím začínáme v oblasti pojištění motorových vozidel, která je pro nás velmi důležitá. Po prvotním vyhodnocení zvážíme vývoj podobných modelů pro další pojistná odvětví. V případě úspěšného průběhu očekáváme výrazný užitek pro skupinu a přenositelnost na jiné dceřiné společnosti VIG,“ řekla závěrem generální ředitelka Vienna Insurance Group Elisabeth Stadler.

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články