Generali roste zisk a brousí si zuby na MetLife. NN Group ve formě


			Generali roste zisk a brousí si zuby na MetLife. NN Group ve formě

Pojišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ pojišťoven Generali a NN Group.

Generali

 • čistý zisk skupiny byl v 1. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 744 mil. EUR, což znamená nárůst o 28,1 % proti stejnému období roku 2018. Zčásti se na tom podílely prodeje. Upravený čistý zisk se zvýšil o 6 % na 616 mil. EUR v souladu s cíli obsaženými v novém strategickém plánu,
 • provozní zisk vzrostl v 1. čtvrtletí 2019 o 6,9 % na 1,3 mld. EUR, k čemuž přispěly všechny oblasti podnikání skupiny,
 • technická ziskovost zůstala na excelentní úrovni. Například kombinovaná kvóta1 se v 1. čtvrtletí 2019 zlepšila o 0,1procentního bodu na 91,5 %,
 • technické rezervy životního pojištění zaznamenaly v 1. čtvrtletí 2019 nárůst o 2,8 % na 353 mld. EUR,
 • celkové hrubé předepsané pojistné se v 1. čtvrtletí 2019 zvýšilo o 6,6 % na 18,9 mld. EUR, a to díky přispění obou segmentů, tj. životního i neživotního pojištění,
 • solidní kapitálovou pozici Generali dokresluje předběžný solventnostní poměr ve výši 207 %. Oproti konci roku 2018 se však v 1. čtvrtletí 2019 o něco snížil zejména z důvodu očekávané implementace regulatorních změn.

Mohlo by vás zajímat: Vláda zdaní pojišťovny! Přijdou až o pět let zisku


Generali při hodnocení docílených výsledků upozornila především na vynikající vývoj ziskovosti a na solidní kapitálovou pozici. Růstová tendence se projevila zvláště v čistém přílivu kapitálu v životním pojištění, u aktiv ve správě a u celkového hrubého předepsaného pojistného. Zaměření na tvorbu hodnoty lze podle Generali dokumentovat pokračujícím excelentním vývojem kombinované kvóty a nové produkce. Generali vyjádřila spokojenost i s úrovní čistého zisku. Výsledky dosažené v 1. čtvrtletí 2019 podle Generali dokládají, že implementace strategie Generali 2021, která byla zveřejněna v listopadu 2018, byla zahájena velmi úspěšně. 

Generali také oznámila, že má zájem o koupi majetku americké pojišťovny MetLife ve střední Evropě, včetně toho v České republice. Chce si tak upevnit postavení na vysoce růstových evropských trzích. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Majetek, který zahrnuje aktivity i v Polsku, Maďarsku a Rumunsku, může být oceněn na více než dvě miliardy eur (51,6 miliardy korun). Celé jednání je však teprve v počáteční fázi a že se transakce nakonec vůbec nemusí uskutečnit.


Mohlo by vás zajímat: Globální srovnání: Ceny pojištění za první kvartál 2019 vzrostly


Generali už dříve uvedla, že je ochotna zvážit akvizice kvůli vstupu do nových zemích, kde by se stala jedním z pěti největších hráčů, a naznačila, že má zájem o příležitosti ve střední a východní Evropě. Expanze v tomto regionu je jedním z pilířů strategie generálního ředitele Philippa Donneta. Generali už letos koupila majetek ve Slovinsku, pojišťovací portfolio v Maďarsku a na Slovensku a podepsala smlouvu o spolupráci při distribuci pojištění s bankou UniCredit, aby si tak upevnila pozici ve střední a východní Evropě.

NN Group

 • provozní zisk se zvýšil z 313 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2018 na 468 mil. EUR v 1. čtvrtletí 2019. Zisk v 1. čtvrtletí 2018 byl zatížen škodami z vichřice v lednu 2018, zatímco zisk v 1. čtvrtletí 2019 byl naopak podpořen dividendami z nepřímé účasti v bývalé ING Life Korea,
 • čistý zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 výše 512 mil. EUR, kdežto ve stejném období předchozího roku činil 399 mil. EUR,
 • v 1. čtvrtletí 2019 bylo vykázáno snížení nákladů ve výši 20 mil. EUR. Celkově byly náklady oproti základně roku 2016 sníženy za uplynulé období o 310 mil. EUR,
 • celková nová produkce (APE - – Annual Premium Equivalent/Ekvivalent ročního pojistného2) vzrostla v 1. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2018 o 72 % na 945 mil. EUR (při stálých měnových kurzech). Zásluhu na tom mají především vysoké prodeje v Japonsku a vyšší objemy docílené u skupinových penzijních smluv v Nizozemsku,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II činil v 1. čtvrtletí 2019 cca 213 %.

Mohlo by vás zajímat: Vladimír Krajíček: Klienti si přestávají uvědomovat vlastní odpovědnost


Podle tiskového prohlášení NN Group vstoupila skupina do roku 2019 dobře. Dokumentuje to zvláště vysoká úroveň provozního zisku. Solidní výsledky docílily společnosti Netherlands Life, Netherlands Non-life a Japan Life, kdežto pod jistým tlakem byly výsledky v Evropě, ve správě aktiv a v bankovnictví. Skupina vykázala pokrok v oblasti snižování nákladů a chce naplnit cílovou úroveň poklesu nákladů ve výši 400 mil. EUR do konce roku 2020 (oproti roku 2016). Výrazný nárůst nové produkce ukázal podle NN Group na prodejní sílu celé skupiny.


1 Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

2 zahrnuto jen 10 % z jednorázového pojistného.

Zdroj: Generali Group; NN Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články