2018: Generali Group zvýšila čistý zisk o 9,4 %


			2018: Generali Group zvýšila čistý zisk o 9,4 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily své předběžné finanční výsledky za celý rok 2018. Dne 14. března 2019 vydala prohlášení i Generali Group a prezentovala svůj „výkon“ nejen v roce 2018, ale i za období 2015-2018.

Hlavní výsledky za období 2015 – 2018

  • kumulativní čistý provozní peněžní tok dosáhl výše 8 mld. EUR a přesáhl tak stanovený cíl, který měl být vyšší než 7 mld. EUR;
  • kumulativní dividendy činily 5,1 mld. EUR, přičemž cílová hodnota měla být vyšší než 5 mld. EUR;
  • průměrný provozní ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán ve výši 13,4 %. Cílem bylo docílit ROE vyšší než 13 %.

Z tohoto přehledu, prezentovaného takto Generali Group, jasně plyne, že střednědobé cíle byly u všech vybraných výše uvedených finančních ukazatelů překročeny.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna roku: Vyhlášen 19. ročník odborné ankety. Galavečer 14. května


Hlavní výsledky v roce 2018

  • provozní výsledek se zvýšil díky zlepšení ve všech segmentech podnikání skupiny;
  • u nové produkce životního pojištění byl zaznamenán růst o 4,35 %. Kombinovaná kvóta[1] skončila na úrovni 93 % a byla ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 0,1 %. Byla tak nejlepší v dlouhodobém srovnání, a to i přes dopad přírodních a člověkem způsobených katastrof;
  • technické rezervy životního pojištění vzrostly v roce 2018 o 2,2 % na 343 mld. EUR;
  • celkové hrubé předepsané pojistné bylo vykázáno ve výši 66,7 mld. EUR a oproti roku 2017 činil růst 4,9 %, k čemuž přispěl jak segment životního, tak neživotního pojištění;
  • čistý výsledek v oblasti řízení aktiv se zvedl o 24 % na 235 mil. EUR;
  • kapitálová pozice skupiny posílila o 9 %, neboť solventnostní poměr činil 216 % ke konci roku 2018 a 207 % ke konci roku 2017;
  • navrhuje se dividenda na akcii ve výši 0,90 EUR, což znamená oproti dividendě vyplacené za rok 2017 nárůst o 5,9 %.

Philippe Donnet, výkonný ředitel Generali Group, při hodnocení výsledků za rok 2018 zdůraznil, že skupina implementovala strategický plán vytýčený na období 2015 – 2018, přičemž překročila stanovené cíle a úspěšně uzavřela svůj „obrat“. To se jí podařilo i přes obtížné makroekonomické prostředí.

Tím se potvrdila schopnost Generali Group vytvářet udržitelnou hodnotu zejména pro akcionáře a klienty. Pokud jde o výsledky docílené v roce 2018, Donnet podtrhl zvláště silný růst čistého zisku. Na základě dosažených výsledků může Generali Group přikročit k realizaci nového plánu – „Generali 2021“ – jehož cílem je generovat rostoucí hodnotu především pro akcionáře a klienty prostřednictvím investic do ziskového růstu, inovací a digitální transformace.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články