2018: Zurich s vysokým ziskem. Aegon zvyšuje mírně dividendu


			2018: Zurich s vysokým ziskem. Aegon zvyšuje mírně dividendu

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za celý rok 2018. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ Zurich Insurance Group a pojišťovny Aegon.

Zurich Insurance Group

  • provozní zisk vzrostl o 20 % a dosáhl v roce 2018 výše 4,6 mld. USD. V předchozím roce činil 3,8 mld. USD. Tento excelentní výsledek byl docílen díky nárůstu provozního zisku v životním pojištění o 23 % a v neživotním pojištění o 35 %;
  • čistý zisk připisovaný akcionářům byl vykázán ve výši 3,7 mld. USD, přičemž v roce 2017 činil 3 mld. USD, takže růst představuje vysokých 24 %;
  • (upravený) ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl zaznamenán ve výši 12,1 %;
  • představenstvo skupiny navrhuje zvýšení dividendy přibližně o 6 % na 19 CHF na akcii.

Zurich Insurance Group (dále jen „Zurich“) při hodnocení výsledků roku 2018 vyzvedla především silný výkon ve všech oblastech podnikání, a to přes náročné tržní podmínky a několik skutečně devastujících přírodních katastrofických událostí. Podle Zurich je to jasným svědectvím schopnosti zaměstnanců vyhovět požadavkům klientů, ale také důkazem úspěšnosti inovační politiky a naplňování stanovené strategie. V dalším období chce Zurich zvýšit ziskovost a snižovat náklady, ale přitom zajišťovat podnikatelskou expanzi na globální úrovni a rozšiřovat škálu inovativních řešení.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Zisk Allianz na top úrovni. Solidní výkon Talanx Gruppe


Aegon

  • čistý zisk dosáhl v roce 2018 výše 744 mil. EUR a byl tak nižší než v předchozím roce, kdy byl vykázán ve výši 2 361 mil. EUR;
  • ukazatel ROE skončil v roce 2018 na 10,2 %;  v roce 2017 byl na úrovni 9,3 %;
  • u nové produkce v životním pojištění pokleslo jednorázově placené pojistné z 1 764 mil. EUR v roce 2017 na 1 380 mil. EUR v roce 2018;
  • navrhuje se vyplatit dividendu ve výši 0,15 EUR na akcii, což znamená oproti roku 2017 zvýšení o 2 centy;
  • solventnostní poměr zůstal přes nepříznivé tržní podmínky ke konci roku 2018 na 211 %, což je více než stanovený cíl.

Výkonný ředitel Alex Wynaendts se při hodnocení výsledků roku 2018 věnoval zejména vývoji ve druhém pololetí 2018, protože značně ovlivnilo celoroční výsledky. Upozornil, že bylo nutno čelit významnému poklesu trhu ke konci roku 2018, který ovlivnil investice klientů, což je zřejmé z výše uvedených údajů o nové produkci v životním pojištění při jednorázově placeném pojistném. Wynaendts též zmínil, že na pokles čistého zisku měly dopad již dříve oznámené transakce týkající se eliminace životního zajištění v USA. Aegon bude v dalším období pokračovat ve vylepšování své organizační struktury, bude podporovat rozvoj vztahů se zákazníky a pojišťovacími zprostředkovateli a hodlá zvýšit i úroveň poskytovaných služeb.

Zdroj: Zurich Insurance Group; Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články