Rychlá informace: Výroční zpráva Insurance Europe


			Rychlá informace: Výroční zpráva Insurance Europe

Federace Insurance Europe (IE) publikovala v září výroční zprávu, která je jako každoročně dokladem toho, jak IE hájila a hájí zájmy evropských pojišťoven a zajišťoven.  

V uplynulém období byla pandemie COVID-19 dominantním problémem i v pojišťovnictví. IE byla významně zapojena do přípravy protikrizových opatření, ale i do diskuze o možných pojišťovacích řešeních pro případ budoucí pandemie.  Přesto probíhala její tradiční vysoce odborná činnost i v jiných oblastech, jež jsou pro fungování pojišťoven a zajišťoven rovněž důležité. Cílem tohoto článku je upozornit na vydání této výroční zprávy a stručně ji představit.  Předně je třeba uvést, že zpráva je poměrně rozsáhlá, neboť má 96 stran. Jsou v ní prezentována následující témata:

 • COVID-19 ze tří pohledů [pojištění v době pandemie, pandemické riziko a stanovisko GFIA (Globální federace asociací pojišťoven) k pandemické krizi]
 • Adaptace na změnu klimatu
 • Udržitelné finance
 • Solventnost II
 • Mezinárodní záležitosti
 • Finanční reporting
 • Lepší regulace
 • Penze
 • Finanční vzdělávání
 • Nařízení PRIIPs
 • Distribuce
 • Insurtech
 • Kybernetická rizika
 • Ochrana osobních údajů
 • Motorové pojištění (resp. pojištění motorových vozidel)
 • Zdanění
 • Opatření proti praní špinavých peněz
 • Zajistitelé a evropský zelený úděl.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Na základě výše uvedeného výčtu témat se dá předpokládat, že si v zásadě každý odborník/specialista  může ve výroční zprávě IE najít svoji parketu.  Přínosem je ta skutečnost, že každé téma je rozebráno špičkovým odborníkem z orgánů IE, tj. nejen z jejího sekretariátu, a to včetně vrcholných představitelů některých vedoucích evropských pojišťoven a zajišťoven. Lze vždy získat informaci, jaké aktivity v dané oblasti probíhaly, jaké jsou případné problémy a nechybí ani stanovisko IE, pokud o jejich řešení a budoucí vývoj.

Je vhodné dodat, že tato výroční zpráva IE představuje obsahově i graficky kvalitativní posun oproti předchozím zprávám. Je pro uživatele prostě přátelská. Jsou v ní zahrnuty informace o členech IE, jejích orgánech, což bývá v obdobných zprávách obvyklé, ale také informace o publikacích vydaných IE v daném období, a to právě graficky přitažlivým způsobem. Prostudovat si výroční zprávu IE 2019-2020  či její vybranou část se určitě vyplatí. Některým závažným tématům v ní obsaženým bude ale na tomto portálu věnována ještě samostatná pozornost.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články