Evropští pojistitelé žádají bezplatný přístup k ratingům pro interní a regulatorní účely


			Evropští pojistitelé žádají bezplatný přístup k ratingům pro interní a regulatorní účely

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, v němž informuje o své odpovědi na výzvu ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) dodat jí průkazná fakta o dostupnosti a využívání ratingových informací a údajů.

Tato konzultace je zaměřena obzvláště na uživatele ratingových informací a údajů.  Dotazováním zainteresovaných osob by se chtěla ESMA dozvědět, jaké existují ratingové požadavky, týkající se např. formátu, četnosti, rozsahu nebo dostupnosti, a do jaké míry jsou pokryty nabídkami informací na Evropské ratingové platformě (ERP) a na veřejných webových stránkách ratingových agentur.  

Ratingy jsou podle IE nezbytné k tomu, aby byly splněny požadavky souboru opatření k Solventnosti II a mohly být podávány zprávy veřejným orgánům. Jsou ale také klíčovou a integrální součástí přístupu pojistitele k řízení rizik i jeho investičních portfolií a jsou důležité pro naplňování jeho strategie. Jako takové jsou ratingy nezbytnou složkou, jež pojistitelům umožňuje realizovat jejich stěžejní byznys a aktivity. S ohledem na velká a diversifikovaná investiční portfolia jsou tudíž pojistitelé závislí na ratingových agenturách. 


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2020: Berkshire Hathaway 5% růst pojistného. Prudential plc má úspěch v Asii


IE dále upozorňuje, že v několika tržních segmentech jsou příslušné nástroje téměř výhradně hodnoceny třemi hlavními ratingovými agenturami se sídlem v USA, což by mohlo být považováno za oligopolistickou tržní strukturu. Pro pojistitele by bylo proto náročné kopírovat nákladově efektivním způsobem metodologie ratingu a odpovídající výzkum. Tato tržní koncentrace poškozuje institucionální investory, kteří potřebují ratingy pro řízení rizik a regulatorní účely. 

Z toho důvodu, aby byly ratingy zveřejňované na webových stránkách ratingových agentur užitečnější a snadněji přístupné, evropští pojistitelé předkládají následující návrhy:

  • za prvé, na webových stránkách by mělo být jasně uvedeno, že je možné využívat ratingy vypracované ratingovými agenturami pro interní a regulatorní účely, a to bez licenční dohody. Tomu nyní brání právní předpisy týkající se duševního vlastnictví. Podle IE navíc významně vzrostly od implementace Solventnosti II náklady na tyto licence,
  • za druhé, tyto webové stránky ratingových agentur by měly umožnit exportní opce automatizovaným a bezplatným poskytováním ratingových údajů ve strukturovaném formátu. Parametry procesní optimalizace jsou velmi potřebné a cenné. Proto pojistitelé spoléhají na dodatečné nástroje, jako jsou licence pro data od společnosti Bloomberg,
  • za třetí, pro ratingové agentury by bylo prospěšné, kdyby zveřejňovaly jasný a transparentní popis jejich služeb a přidružených nákladů. V současné době existuje podle názoru IE nedostatek komerční transparentnosti obklopující licenční proces.

Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička k pandemii: Smrtnost je daleko nižší než na jaře!


Pokud jde o zlepšení a využívání ratingů na ERP, tak evropští pojistitelé shledávají, že:

  • nezávislí poskytovatelé datových feedů[1] by využívaly informace z ERP, jestliže by byly bezplatné a vhodné pro použití jako primární zdroj ratingové informace. To je možné jedině tehdy, jestliže existuje právní jistota, že ratingy jsou pro interní a regulatorní účely volně dostupné, a to bez licenční dohody,
  • specifická zlepšení jsou potřebná též k tomu, aby ratingové informace byly zpětně zjistitelné (získatelné), a to strukturovaným automatizovaným způsobem.

[1] Datový feed (anglicky data feed) je např. funkce pro získávání aktualizovaných dat z připojeného datového zdroje

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články