2Q 2020: MAPFRE reportuje růst zisku o 12,7 %. AIG má pokles zisku v NP


			2Q 2020: MAPFRE reportuje růst zisku o 12,7 %. AIG má pokles zisku v NP

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ skupiny MAPFRE, která je lídrem na španělském pojistném trhu, a americké skupiny AIG. 

MAPFRE

  • náklady na pojistná plnění z titulu COVID-19 v 1. pololetí 2020 převýší 153 mil. EUR,
  • v 1. pololetí 2020 se projevila odolnost pojišťovacích jednotek. Zisk vzrostl v tomto období o 12,7 % na 429 mil. EUR,
  • výnosy skupiny v 1. pololetí 2020 dosáhly 13,28 mld. EUR a snížily se oproti stejnému období roku 2019 o 11,8 %. Pojistné pokleslo ve sledovaném období oproti 1. pololetí 2019 o 12,3 % na cca 11 mld. EUR. Vývoj obou ukazatelů je třeba hodnotit v kontextu globální ekonomické stagnace,
  • k zisku skupiny nejvíce přispělo Španělsko (218 mil. EUR), USA (66 mil. EUR) a Brazílie (60 mil. EUR),
  • samostatní podnikatelé a střední a malé podniky ve Španělsku získaly od MAPFRE na slevách pojistného přes 55 mil. EUR, aby se snadněji vypořádaly s důsledky COVID-19,
  • solventnostní poměr ke konci března 2020 činil 177,2 %. Údaj ke konci června 2020 nebyl zveřejněn.

Kromě těchto hlavních výsledků zveřejnila MAPFRE i některé další údaje. Z nich je účelné poukázat například na vývoj kombinované kvóty[1] v neživotním pojištění. Ta byla ke konci června 2020 vykázána na úrovni 96,7 % a byla výrazně lepší než ke konci března 2020, kdy činila 100 %. Ve všech zemích, kde provozuje MAPFRE pojišťovací činnost, poklesla ve sledovaném období četnost škod v autopojištění. Na druhé straně četnost škod se zvýšila v soukromém zdravotním pojištění a pojištění pohřbu ve Španělsku.


Mohlo by vás zajímat: Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele


AIG

  • dopady COVID-19 jsou nadále zvládnutelné,
  • ve 2. čtvrtletí 2020 pokračovalo zlepšování činnosti v neživotním pojištění. Dokladem toho je např. větší ziskovost v upisování,
  • ve 2. čtvrtletí 2020 se projevila silná finanční a kapitálová flexibilita. Likvidita mateřské společnosti k 30. červnu 2020 činila 10,7 mld. USD,
  • nominální hodnota kmenové akcie vzrostla od 31. března do 30. června 2020 o 3,4 % na 71,68 USD.

Nad rámec těchto hlavních sdělení je účelné upozornit zvláště na vývoj v neživotním pojištění. Upravený zisk před zdaněním ve 2. čtvrtletí 2020 činil 175 mil. USD a skládal se ze ztráty z upisování (technický zisk) ve výši 343 mil. USD a z čistého investičního výnosu ve výši 518 mil. USD. Podstatné je, že do ztráty z upisování jsou zahrnuty škody z katastrofických událostí ve výši 674 mil. USD (čisté – po odpočtu zajištění). Z nich připadá 458 mil. USD na škody z titulu COVID-19, 126 mil. USD na občanské nepokoje a 90 mil. USD na přírodní katastrofy. V 1. čtvrtletí 2020 činily škody z katastrofických událostí 174 mil. USD (čisté – po odpočtu zajištění). Kromě toho je třeba reflektovat, že upravený zisk před zdaněním dosáhl ve 2. čtvrtletí 2019 výše 980 mil. USD. Negativní vývoj v neživotním pojištění potvrzuje i vývoj kombinované kvóty. Ta ve 2. čtvrtletí 2020 činila 106 %, kdežto ve 2. čtvrtletí 2019 solidních 97,8 %.


Mohlo by vás zajímat: Nejčastější nedorozumění v oblasti zpracování biometrických údajů


Upravený zisk před zdaněním v životním a penzijním pojištění byl ve 2. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 881 mil. USD. Ve stejném období roku 2019 byl vyšší o 168 mil. USD. Upravený ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl ve 2. čtvrtletí 2020 na úrovni 4,6 %, ale ve 2. čtvrtletí 2019 na úrovni 10,4 %.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s prezentací výsledků společnosti docílených ve 2. čtvrtletí 2020 mimo jiné zmínil, že AIG může v současném složitém prostředí těžit z toho, že v posledních třech letech vybudovala pevné základy. Zdůraznil, že ve 2. čtvrtletí 2020 se prohloubila finanční flexibilita s tím, že na konci tohoto čtvrtletí překročila likvidita 10 mld. USD. Duperreault vyjádřil uspokojení s výdajovou disciplínou v neživotním pojištění a podtrhl, že životní a penzijní pojištění těžilo z diversifikace a agilnosti. Upozornil též na důležité transakce, realizované ve 2. čtvrtletí 2020, jež podstatně posílily rizikový profil AIG. Jde např. o prodej většinové účasti ve společnosti Fortitude Holdings, který by měl vést ke snížení rizik v rozvaze AIG. 


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: MAPFRE AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články