Ping An a AIG ve 3Q 2019: Spokojenost s čistým ziskem  


			Ping An a AIG ve 3Q 2019: Spokojenost s čistým ziskem  

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Ping An (Čína) a skupiny AIG (USA).  Tyto společnosti patří mezi devět globálních systémově důležitých pojistitelů, kteří musejí splňovat vyšší kapitálové požadavky a jsou podrobeni přísnějšímu dohledu.

Ping An Insurance

  • čistý zisk dosáhl ve 3. čtvrtletí 2019 výše 31,9 mld. CNY (cca 4,5 mld. USD), kdežto ve 3. čtvrtletí 2018 to bylo 21,3 mld. CNY. Z toho plyne, že se čistý zisk zvýšil o 49,8 %;
  • provozní zisk za 1-9/2019, který podle Ping An lépe charakterizuje výkon společnosti vzhledem k tomu, že v zásadě vyjímá krátkodobou investiční volatilitu a jednorázové položky, vzrostl o 22 %,
  • investiční výnosy zaznamenaly ve 3. čtvrtletí 2019 nárůst o 40 %. Tento výsledek předčil očekávání společnosti a byl asi nejlepší na čínském trhu,
  • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění poklesla za období 1-9/2019 oproti výsledku za prvních šest měsíců roku 2019 na 96,2 %,
  • Ping An ve 3. čtvrtletí 2019 získal 9,6 mil. nových klientů. V předchozím čtvrtletí to bylo 9,1 mil. klientů. Podle názoru některých analytiků začíná přinášet ovoce orientace na křížový prodej.

Společnost Ping An ve svém stručném sdělení vyzvedla především nárůst čistého zisku. Pozitivní výsledky se projevily nárůstem hodnoty akcie, která v období 1-9/2019 vzrostla o 37 % (burza Hong Kong).


Mohlo by vás zajímat: Jak vidí pojišťovny generaci Z? Jako perspektivní, ale náročnou


AIG

  • čistý zisk připisovaný akcionářům AIG ve 3. čtvrtletí 2019 činil 648 mil. USD nebo 0,72 USD na „zředěnou“ akcii.[1] Ve 3. čtvrtletí 2018 se jednalo o čistou ztrátu ve výši 1,3 mld. USD nebo 1,41 USD na „zředěnou“ akcii,
  • upravený zisk po zdanění připisovaný akcionářům AIG dosáhl ve 3. čtvrtletí 2019 výše 505 mil. USD nebo 0,56 USD na „zředěnou“ akcii. Ve stejném období roku 2018 byla zaznamenána upravená ztráta po zdanění ve výši 301 mil. USD nebo 0,34 USD na akcii,
  • kombinovaná kvóta[2] v neživotním pojištění ve 3. čtvrtletí 2019 představovala 103,7 % a oproti stejnému období roku 2018 se výrazně zlepšila, neboť tehdy činila 124,4 %. Na tomto zlepšení se podílely nižší katastrofické škody, pokračující opatření v upisování a větší disciplína v zajištění a v oblasti nákladů,
  • v životním a důchodovém pojištění byl ve 3. čtvrtletí 2019 vykázán upravený zisk před zdaněním ve výši 646 mil. USD, přičemž ve stejném období roku 2018 to bylo 713 mil. USD;
  • celkový konsolidovaný investiční výnos ve 3. čtvrtletí 2019 činil 3,4 mld. USD a byl v podstatě na podobné úrovni jako ve stejném období roku 2018.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG v souvislosti s prezentací výsledků společnosti docílených ve 3. čtvrtletí 2019 mimo jiné zmínil, že tyto výsledky dokumentují významnou pokračující práci společnosti, cílící na položení základů pro dlouhodobý, udržitelný a ziskový růst. Výsledky podle Duperreaulta odpovídají očekáváním, a to zvláště v neživotním pojištění. Životní pojištění se prezentuje stabilními a solidními výsledky. V tomto segmentu by měl být v celém roce 2019 docílen dvojciferný nárůst zisku.


[1] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí.

[2] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články