Jak vidí pojišťovny generaci Z? Jako perspektivní, ale náročnou


			Jak vidí pojišťovny generaci Z? Jako perspektivní, ale náročnou
27.11.2019 Zahraničí, Produkty

Generace Z je pro pojistitele hodně slibnou cílovou skupinou, nicméně není jednoduché ji zaujmout. Podle aktuální analýzy společnosti Nordlight Research má branže pojištění u těchto mladých lidí velký problém se svojí image.

Kritický postoj k pojišťovnictví je ovšem sociálně a mediálně „zděděný“ a vlastně úplně nekoresponduje s osobní negativní zkušeností. Navíc jsou mladí příslušníci této skupiny celkem otevření odpovídajícím nabídkám, pokud zohledňují jejich specifickou životní situaci a zejména pokud podporují osobní autonomii. Současně se ukazuje „GenZ“ ve svých motivech, očekáváních, světech pro život i komunikačních zálibách mnohem diferencovanější a více heterogenní, než jak bývá obecně charakterizována.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA posílila ve 3Q téměř o 9 %. Kolik smluv má ve kmeni?


Podle Nordlight Research můžeme ve věkové skupině 15 až 24 let rozeznávat celkem 5 základních kvalitativně rozdílných profilů podle vztahu k finančním službám:

  • Checker – silně autonomně orientovaný, kontroluje si svůj svět a silně zaměřený na své cíle. Komunikuje hybridně. Samostatný, ale u komplexnějších témat vyhledá poradenství.
  • Svědomitý – angažovaný a vážný. Stará se ve zvýšené míře o svět a společnost. Osobně silně orientovaný na jistoty. V poradenství obzvláště náročný typ.
  • Chilled – ležérní, hodně zaměřený na zábavu. Zkouší často vlastní hranice, má rád komfort a pohodlí. Komunikaci upřednostňuje v digitální formě.
  • Sociálně zaměřený – inklinuje k osobním kontaktům a blízkým pobočkám. Digitální svět pro něj hraje spíše druhé housle.
  • Nedůvěřivý – Sociálně kritický přístup. Nemá rád kapitalismus. Má obavy, aby nebyl manipulován, často poradenství úplně odmítá. Zaměřený silně na rodinu a nezávislé experty.

Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Záznam z jednání


Celkově nepřinášejí pro generaci Z různé aplikace, digitální komunikace a moderní zařízení v běžném životě žádné zvláštní vzrušení nebo hodnotu samy o sobě – jde o digitální generaci, která nezažila předchozí „analogovou“ éru. Mnohem více tyto prostředky využívají jako samozřejmé účelové pomocníky. Hranice digitalizace či nedostatečné aplikace digitálních nabídek finančních subjektů jsou rychle odhaleny a považovány za „trapné“.

Na druhou stranu ale není v žádném případě osobní poradenství mimo trend. Poptávka panuje hlavně po řešeních, kde poradenství respektuje autonomii, transparentně informuje o výsledku, překonává určité dosavadní hranice a nespěchá rychle na samotné uskutečnění transakce. Časné budování důvěryhodných a signifikantních vztahů se zákazníkem je současně příslibem budoucího cross-sellu a up-sellu. „Digitální kanály mají být cíleně dále budovány, přičemž ale nelze upozadit lokální blízkost a lidský faktor. A to platí i pro generaci Z,“ shrnuje hlavní poznatky ze studie její vedoucí Jutta Rothmund.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články