Zajímavost: Jak stonají Rakušané


			Zajímavost: Jak stonají Rakušané
25.11.2019 Zahraničí

4,6 milionu pracovních neschopností – to je statistika zaměstnanců roku 2018 v sousedním Rakousku. V průměru stonali muži 9,7 dne, zatímco ženy 9,6 dne. Nejčastějšími příčinami absencí v práci byly nemoci dýchacích cest následované infekčními chorobami nebo parazitickými onemocněními. Často trpěli Rakušané i potížemi svalového a kosterního systému nebo pojivové tkáně.

Údaje zveřejnil statistický úřad Statistik Austria. Ukazuje se, že Rakušané jsou v pracovní neschopnosti podmíněné zdravotními potížemi o třetinu více (32,1 %) než před 10 lety. Zvláště patrný je nárůst u žen (+36,6 %), zatímco muži stonají o 28,2 % více. Zčásti lze přičíst zvýšení stoupajícímu počtu výdělečně činných osob v Rakousku (u žen +14,9 %; u mužů +13,3 %). I tak je ale množství pracovních neschopností signifikantně vyšší.


Mohlo by vás zajímat: Naděje dožití se zlepšila ve všech 77 okresech


Průměrná délka pracovní neschopnosti klesá

Současně s nárůstem počtu případů klesá nicméně průměrná délka pracovní neschopnosti, přičemž údaje započítávají jak pracovní dny, tak i víkendy. Za posledních 50 let se snížila délka absencí na polovinu. V roce 2008 činila 11,1 dne a loni už „jen“ 9,6 dne. Trend je prokázán jak u mužů, tak i u žen, přičemž ženy mají tendenci vracet se do práce o něco dříve.

Přesto připadá na pracující ženy v porovnání s muži více dnů pracovní neschopnosti, protože výskyt zdravotních obtíží je u nich vyšší (13,6 versus 12,7 dne). Na 1000 žen připadá 1412 případů pracovní neschopnosti, zatímco na 1000 mužů je to o něco méně: 1309 případů.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Likvidace pojistných událostí, střet zájmů


Diagnózy

Na nejběžnější příčinu pracovní neschopnosti v Rakousku – potíže dýchacích orgánů – churaví tamější zaměstnanci v průměru 5,6 dne, a to bez rozdílu mezi pohlavími. Statisticky nejdelší léčení doma nebo v nemocnici si vyžádaly loni psychické potíže a poruchy chování (téměř 35 dnů u žen i mužů, přičemž u žen jsou tyto diagnózy mnohem častější) a nádorová onemocnění (41 dnů u mužů a 44 dnů u žen). Zmíněná velmi častá onemocnění infekční nebo parazitská naproti tomu stačí Rakušané vyléčit za 4 dny.

Jak se stoná ve finančním sektoru

Na pracovníky ve finančních službách připadá 5,4 % všech absencí, přičemž ženy chybí na pracovištích více než muži. U mužů loni trvala pracovní neschopnost 9,3 dne, zatímco u žen 9,0 dne.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články