Umělá inteligence: Pojistitelé nerozumí rozhodnutím robotů


			Umělá inteligence: Pojistitelé nerozumí rozhodnutím robotů
26.11.2019 Technologie

Pomocí algoritmů lze sestavovat individuálně upravené nabídky pojištění. Rozhodují, zda někdo vůbec může být pojištěn a za jakých podmínek, nebo zda musí být odmítnut. Taková rozhodnutí podle algoritmů často člověk nemůže plně pochopit nebo prověřit. Jenže do budoucna je potřeba, aby to možné bylo, protože jinak se umělá inteligence (UI) v této branži neprosadí.

Existuje spousta optimistických vizí, jak pojišťovny umělou inteligencí zautomatizují své procesy. Avšak doposud touto cestou nabízená pojištění jsou relativně triviální: jedná se zatím o pojištění domácnosti nebo občanské odpovědnosti. U náročnějších druhů majetkových pojištění a zejména v oblasti pojištění osob jsou úkoly podstatně komplexnější, a to i z pohledu regulatorních požadavků. Klíčovou výzvou se stává prominentní téma, co je v počítačové vědě zkráceně označováno jako XAI, čili „vysvětlitelná umělá inteligence“ (Explanaiable Artificial Intelligence). Jde o to, zda lze výsledky rozhodovacích procesů realizovaných umělou inteligencí (UI) sestavit tak, aby byli lidé schopni je ověřit a správně vnímat. A to je právě ten bod, který rozhoduje o tom, zda bude UI v odvětví pojišťovnictví úspěšná.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí: Jaká je makroekonomická predikce?


Doposud jsou rozhodnutí, k nimž UI dospěje, pro člověka většinou těžko ověřitelná a pochopitelná. Umělý algoritmus je neustále „trénován“ datovými sadami, díky kterým je následně schopen rozpoznat jakékoli pravidelné vzorce a tyto poznatky pak aplikuje na předem danou problematiku. Obzvláště patrné je to u procesu Deep Learning, využívajícím umělé neuronové sítě. Tady putují informace různými vrstvami a vytvářejí unikátní spojení. Toto učení je analogické jako u člověka: při zpracování informací vytváříme propojení mezi nervovými buňkami v mozku a ty pak reprezentují naši paměť. V kontextu vzniku opravdové umělé inteligence je proces Deep Learning jednou z nejslibněji se vyvíjejících aplikací.

Jaké rysy a kategorie UI identifikuje, však zůstává pro IT profesionály nejasné. Svá rozhodnutí učiní ve formě tzv. „Black Boxu“ podle ne zcela známých a definovaných měřítek. Ale to je v pojišťovnictví problém. Vyhodnotí-li algoritmus někoho ze zdravotních důvodů jako rizikového, nabídne jen velmi drahé pojištění, anebo dokonce žádné. A pro potenciálního klienta to znamená, že nemůže dané riziko pokrýt. Alarmující je to u pojištění pracovní neschopnosti, rizikového životního pojištění nebo u soukromého zdravotního připojištění. V takových případech je rozhodnutí, které vypadlo z Black Boxu, pro dotyčného nepřijatelné – a z pohledu regulatoriky dokonce často nepřípustné.


Mohlo by vás zajímat: Pojistit rodinu na jedné smlouvě? Má to svá pro i proti


Regulace versus UI

Pro nasazení umělé inteligence v pojišťovnách je relevantních více právních zdrojů. Například je třeba dodržovat nařízení k ochraně dat. Například v Německu právní norma ukládá přibližně toto: „Postižená osoba má právo nepodvolit se rozhodnutí založenému výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které má vůči ní významné právní důsledky nebo omezuje-li toto rozhodnutí osobu významně jinak.“

Znamená to, že žadatel musí být informován o tom, jsou-li jeho vstupní data zpracovávána pomocí UI. V podkladech jsou zpravidla údaje o předchozí anamnéze, stáří, pohlaví, velikosti, hmotnosti, profesi, nebezpečných koníčcích a mnoho dalšího. UI musí učinit komplexní rozhodnutí, která budou transparentní. Aby bylo jasné, z jakých důvodů navrhuje odmítnutí návrhu na pojištění, proč byla dotyčnému klientovi přidělena konkrétní sazba nebo tarifní stupeň, případně jaké výluky z pojistné ochrany předkládá.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři cílí na státní správu. Jak může kyberpojištění pomoci při vydírání?


Diskriminace versus UI

A k tomu jsou ve hře i specifická regulatorní opatření z oblasti pojištění. U některých pojištění, například u soukromého zdravotního a životního, nesmí být bráno jako faktor do úvahy pohlaví při kalkulaci podmínek nabídky na pojištění. Muži i ženy musí mít rovné podmínky (unisex tarify). Aby se garantovalo, že UI bude tento požadavek na rovnost dodržovat, musí být možné zpětně její postup a kritéria rozhodování prověřit.

Další aktuální problém při nasazení UI: životní a penzijní pojištění jsou z důvodu dlouhodobě nízkých úrokových sazeb koncipovány stále častěji jako investiční modely. Povinnosti dokládání a dokumentace jsou pro UI výzvou. Je třeba sestavit poradenský protokol, v němž je zachyceno, jak byl definován rizikový profil klienta a proč se mu doporučují určité fondy.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Produktové řízení


Celkově je regulatorika, i když přináší i dnes mnohé složitosti, stále ještě pole neorané a nedokonalé. Je třeba počítat s tím, že budou přicházet další zadání a omezení. A to vše může dále komplikovat vysvětlení rozhodovacích procesů. Klíčem do budoucna je tedy způsob, jak vykládat rozhodování systémů UI, aby bylo vyhověno regulatorním požadavkům – a nesmí se zapomínat ani na uspokojení nároků zákazníka. Je totiž nepravděpodobné, že by člověk chtěl předat rozhodování o svém životě stroji.

Mingh Nguyena, společnost Sopra Steria Consulting
www.versicherungswirtschaft-heute.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články