Zurich a NN 3Q 2019: Růst kam se podíváš


			Zurich a NN 3Q 2019: Růst kam se podíváš

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Zurich a skupiny NN. 

Zurich

  • hrubé předepsané pojistné v neživotním pojištění se zvýšilo o 7 % na cca 26,4 mld. USD, přičemž ke zrychlení růstu došlo hlavně ve 3. čtvrtletí 2019,
  • hodnota nové produkce v životním pojištění vzrostla na srovnatelné bázi o 5 % na 728 mil. USD,
  • roční ekvivalent pojistného (Annual Premium Equivalent - APE[1]) poklesl na srovnatelné bázi o 6 % na cca 3,2 mld. USD,
  • kapitálová pozice společnosti Zurich zůstává velmi silná. Byla podle vykázána podle „Ekonomického kapitálového modelu Zurich“ (Z-ECM) na úrovni 113 %.

Příslušné tiskové sdělení skupiny Zurich obsahuje v zásadě pouze výše zmíněné hlavní ukazatele s tím, že jsou u nich vždy doplněny detailní údaje o vývoji v jednotlivých regionech světa či odvětvích podnikání. George Quinn, finanční ředitel, vyjádřil spokojenost s výsledky skupiny a ocenil pokrok při plnění cílů strategického i finančního plánu. Předpokládá, že skupina splní všechny cíle, které si v roce 2016 stanovila pro období 2017 – 2019. Pokud jde o životní pojištění, skupina je prý dostatečně silná, aby čelila výzvě nízkých úrokových sazeb. V neživotním pojištění rostou sazby, což podporuje růst pojistného a zlepšování pojistného kmene.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2019: Swiss Re a Generali hlásí solidní růst


NN Group

  • provozní zisk dosáhl ve 3. čtvrtletí 2019 výše 453 mil. EUR a ve 3. čtvrtletí 2018 činil 463 mil. EUR. Pokles zisku o 10 mil. EUR byl ovlivněn například výplatou zvláštních dividend u Netherlands Life a nižším ziskem ze zajištění. Ve značné míře to bylo vyrovnáno vyšším ziskem u společností Netherlands Non-Life, Insurance Europe a Japan Life and Banking,
  • čistý zisk byl ve 3. čtvrtletí 2019 vykázán ve výši 515 mil. EUR, kdežto ve 3. čtvrtletí 2018 představoval 788 mil. EUR. Rozdíl ovlivnila především nižší úroveň neprovozních položek, 
  • ve 3. čtvrtletí 2019 došlo k dalšímu snížení nákladů ve výši 17 mil. EUR, čímž celková redukce nákladů ke konci 3. čtvrtletí 2019 oproti celoročním administrativním nákladům roku 2016 dosáhla 323 mil. EUR,
  • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II se zvýšil z 210 % na konci 2. čtvrtletí 2019 na 217 % na konci 3. čtvrtletí 2019. Projevil se zejména pozitivní dopad tvorby provozního kapitálu,
  • příliv hotovostního kapitálu holdingové společnosti ve 3. čtvrtletí 2019 činil 1 943 mil. EUR, a to včetně dividend získaných od dceřiných společností ve výši 285 mil. EUR.

David Knibbe, výkonný ředitel skupiny NN, ocenil silné výsledky dosažené ve 3. čtvrtletí 2019. Podle jeho názoru byly podloženy vynikající odborností a zkušeností NN a tím, že poskytovala klientům přidanou hodnotu v oblasti pojistných produktů i služeb. Knibbe dále podtrhl, že NN má pevnou kapitálovou pozici a docílila excelentní solventnostní poměr. Upozornil na pozitivní vývoj většiny ekonomických ukazatelů. Příkladmo uvedl kombinovanou kvótu společnosti Netherlands Non – life, která dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 výše 94,2 %.


[1] Obvykle se započítává v daném roce 100 % běžného pojistného a jen 10 % jednorázového pojistného za účelem např. porovnání výnosů z životního pojištění.

Zdroj: Zurich NN Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články