3Q 2019: Swiss Re a Generali hlásí solidní růst


			3Q 2019: Swiss Re a Generali hlásí solidní růst

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Swiss Re a skupiny Generali. 

Swiss Re v období 1-9/2019

 • čistý zisk skupiny se zvýšil z úrovně 1,1 mld. USD v období 1-9/2018 na hodnotu 1,3 mld. USD v období 1-9/2019;
 • čistý zisk v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) vzrostl o 39 % na 880 mil. USD;
 • kombinovaná kvóta v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) skončila na úrovni 101,4 % a ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se dostal na 11,8 %;
 • sektor životního a soukromého zdravotního zajištění vykázal čistý zisk ve výši 651 mil. USD a ukazatel ROE na úrovni 11,8 %;
 • čistý zisk u kapitálového životního pojištění činil 40 mil. USD;
 • v oblasti „Corporate Solutions“ (součást skupiny Swiss Re, která nabízí inovativní pojišťovací řešení) byla ve sledovaném období zaznamenána čistá ztráta ve výši 441 mil. USD. Zde měly negativní dopad zejména škody z velkých katastrof;
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) skončil na vynikající úrovni 4,3 %;
 • solventnostní poměr (kalkulovaný ovšem podle pravidel stanovených švýcarským právem) zůstal velmi silný (241 %).

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k výsledkům za 1. pololetí 2019 například uvedl, že podnikatelská síla Swiss Re s globálním dosahem, diversifikace a silná kapitalizace umožnily rychle reagovat a podpořit klienty dotčené velkými přírodními katastrofami a katastrofami způsobenými člověkem. Zvláště ocenil výsledky v zajištění a zdůraznil, že vedoucí tržní pozice a pozitivní dynamika růstu posilují důvěru Swiss Re, pokud jde o příští obnovu smluv.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí: Jaká je makroekonomická predikce?


Výsledky skupiny Generali

 • provozní zisk dosáhl ve sledovaném období 3,9 mld. EUR (+ 9,1 %). Podílelo se na tom zlepšení ve všech segmentech podnikání. Technický zisk v neživotním pojištění zůstal na vynikající úrovni, přičemž kombinovaná kvóta činila 92,5 % (- 0,3 procentního bodu). Přírůstek nové produkce v životním pojištění byl vykázán ve výši 4,28 %;
 • čistý zisk skupiny vzrostl o 16,6 % na 2 163 mil. EUR s tím, že je v tom zčásti zohledněn výsledek prodejů (kapitálových účastí);
 • pojistné v neživotním pojištění bylo ve sledovaném období ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vyšší o 4,3 %, a to díky příznivému vývoj na hlavních trzích skupiny;
 • technické rezervy v životním pojištění vzrostly o 5,8 % na 363,3 mld. EUR;
 • celkové hrubé předepsané pojistné činilo 51,4 mld. EUR, což znamená přírůstek ve výši 3,2 %. Na tomto růstu se podílelo jak neživotní, tak životní pojištění;
 • regulatorní solventnostní poměr zůstal na solidní úrovni 204 %.

Cristiano Borean, finanční ředitel skupiny Generali, v souvislosti s výsledky za prvních devět měsíců roku 2019 podtrhl, že Generali docílila díky růstu ve všech segmentech podnikání.  Technická odbornost byla podle jeho slov jasně potvrzena. V oblasti neživotního pojištění vyzvedl dosaženou úroveň kombinované kvóty a další růst pojistného. V životním pojištění pak kladně ocenil přírůstek nové produkce a rostoucí čistý peněžní tok. Kapitálová pozice Generali zůstává podle Boreana pevná, a to i přes trvající nízké úrokové sazby.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články