AIG stoupl čistý zisk a Zurich zabodoval kombinovanou kvótou


			AIG stoupl čistý zisk a Zurich zabodoval kombinovanou kvótou

Některé pojišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2019 a/nebo 1. pololetí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ americké pojišťovací skupiny AIG (American International Group) a švýcarské pojišťovací skupiny Zurich.

AIG

 • čistý zisk připisovaný akcionářům AIG ve 2. čtvrtletí 2019 činil 1,1 mld. USD či 1,24 USD na „zředěnou“ akcii[1]. Ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 937 mil. USD a 1,02 USD na „zředěnou“ akcii;
 • upravený zisk po zdanění připisovaný akcionářům AIG dosáhl ve 2. čtvrtletí 2019 výše 1,3 mld. USD či 1,43 USD na „zředěnou“ akcii. Ve 2. čtvrtletí 2018 to bylo 961 mil. USD a 1,05 USD na „zředěnou“ akcii;
 • v neživotním pojištění se projevila ve druhém čtvrtletí po sobě ziskovost upisování. Kombinovaná kvóta dosáhla ve 2. čtvrtletí 2019 úrovně 97,8 % a zásluhu na tom mělo odpovědné upisování, zajištění a disciplína ve výdajích;
 • v životním a penzijním pojištění dosáhl upravený ukazatel ROCE (Return on Common Equity - rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) ve 2. čtvrtletí 2019 výše 17,3 %. Přispěly k tomu silné výnosy ze soukromých kapitálových fondů, výnosy z investic a solidní ziskovost;
 • celkové konsolidované čisté investiční výnosy byly ve 2. čtvrtletí 2019 vykázány ve výši 3,7 mld. USD, kdežto ve 2. čtvrtletí 2018 jen ve výši 3,1 mld. USD. Tento nárůst byl důsledkem příznivého vývoje trhu a pozoruhodných výnosů v rámci portfolia soukromých kapitálových fondů.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s prezentací výsledků společnosti mimo jiné zmínil, že výsledky docílené ve 2. čtvrtletí 2019 posilují pozitivní vývoj v celém 1. pololetí 2019. Přispěly k nim především zásadní změny, která AIG uskutečnila v roce 2018. Duperreault naprosto jasně deklaroval, že AIG hodlá v budoucnu na základě realizace své strategie získat vedoucí postavení ve světě.


Mohlo by vás zajímat: Jak bude vypadat svět v roce 2040?


Zurich

 • podnikový provozní zisk[2] se v 1. pololetí 2019 zvýšil o 16 % na 2,8 mld. USD;
 • podnikový provozní ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) dosáhl v 1. pololetí 2019 úrovně 15 %;
 • příslušný provozní zisk vzrostl v 1. pololetí 2019 v segmentu neživotního pojištění o 46 %;
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění se dostala na 95,1 %, což je nejnižší úroveň za poslední dekádu. Zlepšil se „výkon“ v podnikatelském pojištění;
 • základní provozní zisk v životním pojištění zaznamenal v 1. pololetí 2019 přírůstek ve výši 2 %;
 • hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění včetně smluvních poplatků bylo v 1. pololetí 2019 vykázáno ve výši 18,555 mld. USD a v 1. pololetí 2018 ve výši 18,543 mld. USD, takže v USD se fakticky nezměnilo. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění včetně smluvních poplatků a pojišťovacích depozit v 1. pololetí 2019 činilo 18,101 mld. USD a v 1. pololetí 2018 16,966 USD, takže nárůst v USD činil 7 %.

Mario Greco, výkonný ředitel skupiny Zurich, vyzvedl tu skutečnost, že v roce 2016 si skupina vytýčila ambiciózní cíle a zahájila implementaci nové strategie. Nyní lze podle Greca oznámit, že skupina je schopna překročit všechny stanovené cíle. Ukazuje se, že strategie je úspěšná. Za poslední tři roky skupina Zurich dosáhla podstatného zlepšení ve skladbě podnikatelského mixu, redukovala volatilitu a zlepšila ziskovost v neživotním portfoliu. V životním pojištění se zdařily cílené akvizice. Podařilo se vstoupit na inovativní trhy a posílit strukturu řízení.


[1] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …

[2] Podnikovému provoznímu zisku odpovídá v angličtině pojem „business operating profit“. Zurich jej používá při řízení jednotlivých členů skupiny. Ukazuje jejich výkon, přičemž je eliminován dopad tržní volatility a jiných neprovozních proměnných. Více ZDE.

Zdroj: AIG Zurich

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články