Berkshire Hathaway ve 3Q 2019: Vysoké výnosy z investic


			Berkshire Hathaway ve 3Q 2019: Vysoké výnosy z investic

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ investiční a pojišťovací skupiny Berkshire Hathaway (USA).   

Čistý zisk připisovaný akcionářům Berkshire Hathaway činil ve 3. čtvrtletí 2019 cca 16,5 mld. USD a ve 3. čtvrtletí 2018 cca 18,5 mld. USD. Úroveň zisku se tedy při uvedeném srovnání snížila. Ovšem za období prvních devíti měsíců jsou výsledky jiné. Čistý zisk dosáhl v období 1-9/2019 výše cca 52,3 mld. USD a ve stejném období roku 2018 zhruba 29,4 mld. USD.

Hodnota čistého zisku měla ve 3. čtvrtletí 2019 tuto skladbu: výnosy z investic a derivátových obchodů byly vykázány ve výši 8,7 mld. USD (za 1-9/2019 to bylo 32,7 mld. USD) a provozní zisk ve výši 7,8 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: Jak vidí pojišťovny generaci Z? Jako perspektivní, ale náročnou


Provozní zisk představoval ve 3. čtvrtletí 2019 úroveň zmíněných 7,8 mld. USD a ve srovnání s 3. čtvrtletím 2018 byl vyšší o 978 mil. USD. Za období prvních devíti měsíců byla hodnota provozního zisku v roce 2019 a 2018 v podstatě stejná (19,5 mld. USD, resp. 19,1 mld. USD).

Na provozním zisku docíleném ve 3. čtvrtletí 2019 ve výši 7,8 mld. USD se podílel zisk z upisování pojištění částkou 440 mil. USD a výnos z investic v sektoru pojištění cca 1,5 mld. USD. Zisk dceřiných společností v sektoru železnic,sektoru veřejně prospěšných služeb a energetiky představoval 2,6 mld. USD a zbytek zisku připadal na jiné podnikatelské činnosti.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články