2019: AIG reportuje zisk 4,1 mld. USD. Ping An má čistý zisk + 18 %


			2019: AIG reportuje zisk 4,1 mld. USD. Ping An má čistý zisk + 18 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny AIG a skupiny Ping An. 

Skupina AIG

 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům AIG ve 4. čtvrtletí 2019 činil 922 mil. USD nebo 1,03 USD na „zředěnou“ akcii,[1] a to ve srovnání s čistou ztrátou přiřaditelnou akcionářům AIG ve výši 622 mil. USD nebo 0,70 USD na akcii ve 4. čtvrtletí 2018;
 • upravený zisk po zdanění přiřaditelný akcionářům AIG ve 4. čtvrtletí 2019 dosáhl výše 919 mil. USD nebo 1,03 USD na „zředěnou“ akcii. Pro srovnání ve 4. čtvrtletí 2018 byla vykázána ztráta přiřaditelná akcionářům AIG ve výši 559 mil. USD nebo 0,63 USD na akcii;
 • kombinovaná kvóta[2] v neživotním pojištění představovala ve 4. čtvrtletí 2019 úroveň 99,8 %, což představuje oproti 4. čtvrtletí 2018 výrazné zlepšení, neboť v tomto období činila 115 %. K tomu přispěly nižší škody z katastrof, opatření v upisování i zajištění a disciplína ve výdajích. Za celý rok 2019 skončila kombinovaná kvóta v neživotním pojištění na 99,6 %, kdežto za rok 2018 na 111,4 %;
 • v životním a penzijním pojištění docílil ve 4. čtvrtletí 2019 zisk před zdaněním výše 839 mil. USD ve srovnání s 623 mil. USD ve 4. čtvrtletí 2018;
 • celkový konsolidovaný čistý výnos z investic ve 4. čtvrtletí 2019 představoval 3,6 mld. USD ve srovnání s 2,8 mld. USD ve 4. čtvrtletí 2018;
 • ukazatel ROCE (Return on Common Equity – rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) byl v roce 2019 vykázán ve výši 5,3 %.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s prezentací výsledků společnosti docílených ve 4. čtvrtletí 2019 a celém roce 2019 mimo jiné zmínil, že docílené finanční výsledky odrážejí významný pokrok, který skupina AIG učinila v roce 2019 k tomu, aby docilovala dlouhodobý, udržitelný a ziskový růst.  Vyzvedl zvláště tu skutečnost, že za celý rok 2019 dosáhl zisk po zdanění přiřaditelný akcionářům výše 4,1 mld. USD nebo 4,59 USD na „zředěnou“ akcii a upravený ukazatel ROCE skončil na úrovni 8,3 %. Zlepšení finančního výkonu v roce 2019 mělo podle Duperreaulta širokou základnu. K pozitivním výsledkům přispěly všechny segmenty podnikání, ale nejpodstatnější byl návrat k ziskovosti v neživotním pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Hokejový šampionát kvůli epidemii koronaviru zrušen. Jak to je s pojištěním?


Skupina Ping An

Skupina Ping An zveřejnila v rámci výroční zprávy již auditované výsledky za rok 2019. Je třeba upozornit především na to, že:

 • čistý zisk skupiny přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti se v roce 2019 zvýšil o 18 %;
 • ukazatel provozní ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) dosáhl v roce 2019 výše 21,7 % (v roce 2018 to bylo 21,9 %);
 • provozní zisk v životním a soukromém zdravotním pojištění vzrostl v roce 2019 oproti roku 2018 o 24,7 % na hodnotu 88 950 mil. RMB (tj. cca 12 813 mil. USD);
 • solventnostní poměr v životním pojištění byl v roce 2019 vykázán ve výši 231,6 % (v roce 2018 to bylo 218,8 %);
 • provozní zisk v neživotním pojištění se v roce 2019 oproti předchozímu roku zvýšil o 70,7 % na hodnotu 20 952 mil. RMB (tj. 3 019 mil. USD);
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění se mírně zhoršila z 96 % v roce 2018 na 96,4 % v roce 2019;
 • solventnostní poměr v neživotním pojištění byl v roce 2019 vykázán ve výši 259,2 %, kdežto v předchozím roce činil 223,8 %.

V souvislosti s docílenými výsledky za rok 2019, které jsou vysoce pozitivní, se ve výroční zprávě zdůrazňuje, že skupina Ping An usiluje o to, aby se stala vedoucí retailovou finanční skupinou ve světě, poháněnou technologiemi. Ping An pokládá finance + technologie za jádro svého podnikání.  Při zajišťování stálého růstu v hlavních oblastech finančního podnikání Ping zvyšuje investice do technologií a podporuje posílení vazby finance a ekosystém.


[1] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …
[2] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: AIG Ping An

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články