Němečtí pojistitelé požadují větší státní podporu pro zemědělce


			Němečtí pojistitelé požadují větší státní podporu pro zemědělce
6.10.2020 Škody, Zahraničí

Sucho i letos značně poškodilo úrodu německých zemědělců a přivodilo tak ztráty. Vzniklé škody by mohlo zčásti určitě řešit zemědělské pojištění pro případ více pojistných nebezpečí. To je ale s ohledem na vysoké pojistné rozšířeno minimálně. Proto Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) považuje za nutnou státní podporu rozvoje tohoto pojištění.

S ohledem na přibývající období sucha žádají tedy němečtí pojistitelé státní pomoc pro německé zemědělce a konkrétně státní podporu zemědělského pojištění pro případ více pojistných nebezpečí. GDV vychází z toho, že při odpovídající státní podpoře by byli pojistitelé schopni uspokojit zvýšenou poptávku po tomto pojištění, které zahrnuje všechna rizika z titulu počasí, a to včetně sucha.

Zatím je v Německu pro případ sucha pojištěno toliko 0,02 % zemědělské osevní plochy. Sucho je řazeno mezi tzv. kumulovaná rizika. Může totiž současně postihnout více regionů a tím vést k vysokým škodám, což má vliv na pojistné. Aby mohly být škody způsobené suchem vůbec pojištěny, tak pojistné a spoluúčast jsou vysoké, takže pro zemědělce je dané pojištění stěží dostupné.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Opce k pojištění pro případ pandemie


Proto GDV pokládá státní podporu za nezbytnou, aby se pojištění pro případ sucha mohlo silněji etablovat. Taková podpora existuje v řadě členských států Evropské unie. Francie, Itálie, Španělsko, Polsko nebo Nizozemsko dotují pojistné až do výše 70 %. Podle modelového propočtu GDV by mohl německý zemědělský podnik s plochou 50 ha zaplatit za zemědělské pojištění pro případ více pojistných nebezpečí ročně asi o 2 000 EUR méně, pokud by stát převzal polovinu pojistného.

Taková pobídka ke sjednání daného zemědělského pojištění by byla ve srovnání s nejnovějším daňovým snížením podstatně větší. Spolková vláda snížila v únoru 2020 pojistnou daň pro pojistné nebezpečí sucho ve výši 19 % z pojistného na 0,03 % z pojistné částky. Pro zemědělský podnik s plochou 50 ha se stalo pojištění levnější o 300 EUR. To ovšem podle GDV nestačí k tomu, aby se zemědělské pojištění pro případ více pojistných nebezpečí stalo pro německé zemědělce atraktivním.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička k pandemii: Smrtnost je daleko nižší než na jaře!


Pokud by se toto pojištění rozšířilo, tak zemědělci by již nebyli při ztrátách výnosů způsobených špatným počasím odkázáni na ad-hoc pomoc od státu. Státní podpora by posílila jistotu v plánování zemědělců i jejich konkurenceschopnost na vnitřním trhu Evropské unie. Vzhledem k mrazu, silnému dešti a suchu hrozí německým zemědělcům již třetí rok v řadě podstatné ztráty v oblasti výnosů. U pšenice by výnosy mohly být letos lehce pod úrovní minulého roku, u ozimého ječmene asi o 10 % pod průměrem posledních let, která však už nelze v žádném případě označit z hlediska úrody za dobrá.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články