Pozor na pojistné podvody v době koronavirové


			Pozor na pojistné podvody v době koronavirové

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) informoval o obavách německých pojistitelů, že hospodářské důsledky koronavirové krize povedou k více pokusům o pojistný podvod. Existují totiž již náznaky, že podezřelé škody mají úzkou souvislost se zmíněnou krizí.

Pojistitelé se setkávají s nárůstem podezřelých škod jak v privátním, tak podnikatelském pojištění. Jako příklad škody, kde je podezření na podvod, uvádí GDV údajné vloupání, kdy mělo být ukradeno sezónní zboží, např. letní oblečení, které prý ale zjevně nemohlo být prodáváno. Podvodníci mají také v oblibě hlásit škody na nových elektronických přístrojích, jako např. na televizoru. Následně se ukáže, že daný spotřebitel koupil přístroj na úvěr a nemohl pak hradit splátky. Podle expertů je současná situace specifická v tom, že na základě finanční nouze by mohl nastat nárůst tzv. příležitostných podvodníků.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Opce k pojištění pro případ pandemie


Motivy podvodníků se prý v průběhu doby nemění, ale mění se jejich metody. Internet a nástroje digitalizace vedly k novým formám pojistného podvodu a usnadnily pachatelům opatřování informací. Pomocí několika kliknutí je prý možné se např. na internetových fórech informovat, jak maximálně věrohodně formulovat oznámení o škodě, aby byla zdánlivá škoda uhrazena z pojištění.

Na takové trendy prý pojistitelé podle GDV průběžně reagují, a to dalším vývojem software za účelem rozpoznání indicií pojistného podvodu, nebo nasazením speciálně proškolených zaměstnanců. Na významu nabývá při boji proti pojistnému podvodu obrazová forenzika, protože podvodníci by mohli s pomocí programů na zpracování snímků manipulovat s digitálními fotografiemi, nebo využít na internetu kolující obrázky. Ty by pak byly předloženy jako vizuální důkaz o škodě. Ale pojistitelé mohou např. vyhodnotit metadata a poznat, zda bylo s fotografií manipulováno. 


Mohlo by vás zajímat: Přírodní katastrofy způsobily v 1. pololetí 2020 škody za 68 miliard $


Podle expertních odhadů vzniká německým pojistitelům ročně v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) škoda z titulu pojistného podvodu ve výši 5 mld. EUR. Pojišťovací podniky vycházejí z toho, že každé desáté oznámení o škodě je dubiózní. To potvrzuje i reprezentativní aktuální dotazníkové šetření, které zadal GDV. 10 % respondentů totiž připustilo, že se buď alespoň jednou dopustilo pojistného podvodu, nebo že o nějakém pojistném podvodu vědí. Celkově je však akceptace pojistného podvodu nízká. Jen každý desátý respondent zastává názor, že se jedná o kavalírský delikt. Pouze 13 % respondentů má pochopení pro to, když se z pojištění „vyloudí“ peníze. Jinak je to u mladých lidí do 29 let. Zde projevilo pochopení pro (podvodné) vymámení peněz 20 % respondentů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články