2Q 2020: Lloyd´s s mírnou ztrátou a PZU se solidním provozním ziskem


			2Q 2020: Lloyd´s s mírnou ztrátou a PZU se solidním provozním ziskem

Pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ trhu Lloyd´s of London a polské pojišťovací skupiny PZU.  

Lloyd´s

 • agregovaná ztráta dosáhla v 1. pololetí 2020 výše 0,4 mld. GBP. V 1. pololetí 2019 byl vykázán zisk ve výši 2,3 mld. GBP;
 • hrubé předepsané pojistné činilo v 1. pololetí 2020 cca 20 mld. GBP a zvýšilo se oproti stejnému období roku 2019 o 0,3 mld. GBP;
 • čistý zisk z investic v 1. pololetí 2020 představoval 0,9 mld. GBP. Ve stejném období roku 2019 se dostal na úroveň 2,3 mld. GBP. Návratnost investic v 1. pololetí 2020 činila 1,2 % a v 1. pololetí 2019 pak 3,2 %;
 • kombinovaná kvóta[1] v 1. pololetí 2020 dosti přesáhla 100 % (110,4 %). Ve stejném období roku 2019 byla pod 100 % (98,8 %). Pokud by nebyly započteny škody z titulu COVID-19, tak by kombinovaná kvóta byla na velmi uspokojivých 91,7 %;
 • centrální solventnostní poměr byl na konci června 2020 na úrovni 250 %, kdežto ke konci roku 2019 na úrovni 238 %;
 • škody z titulu COVID-19 byly vykázány ve výši 2,4 mld. GBP a k výše uvedené kombinované kvótě ve výši 110,4 % přispěly 18,7 %.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské:Podezřelí jsme všichni


John Neal, výkonný ředitel Lloyd’s, k finančním výsledkům za 1. pololetí 2020 uvedl, že první polovina roku 2020 byla pro zaměstnance Lloyd´s, klienty a národní ekonomiky napříč světem mimořádně náročná. Pandemie podle jeho názoru způsobila katastrofické společenské a ekonomické škody a vyžádala si bezpříkladná opatření k zamezení šíření viru a k postavení podnikatelů a ekonomik znovu na nohy. Výsledky Lloyd´s podle Neala dokládají robustní přístup trhu k řízení výkonnosti a ukazují, že nápravná opatření začínají přinášet efekty.

PZU 

 • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v pololetí 2020 výše 11 691 mil. PLN (ČNB: 1 PLN = 6,0350 Kč dne 15. 9. 2020). V 1. pololetí 2019 bylo vykázáno ve výši 11 839 mil. PLN;
 • čistý výsledek z investiční aktivity v pololetí 2020 činil 830 mil. PLN a ve stejném období roku 2019 to bylo 1032 mil. PLN;
 • provozní zisk v pololetí 2020 představoval 2 195 mil. PLN a v 1. pololetí 2019 to bylo 1 663 mil. PLN, takže nastal solidní nárůst tohoto zisku;
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti docílil v pololetí 2020 výše 1 688 mil. PLN a v 1. pololetí 2019 výše 1 288 mil. PLN;
 • administrativní náklady se zvýšily z 832 mil. PLN v 1. pololetí 2019 na 905 mil. PLN v 1. pololetí 2020.

Mohlo by vás zajímat: Opatření EIOPA v souvislosti s dopadem COVID-19 na pojišťovnický sektor


Beata Kozłowska-Chyła, zastupující výkonná ředitelka skupiny PZU, v souvislosti s výše uvedenými hlavními výsledky uvedla, že prostředí, v němž skupina působí, prodělalo v uplynulém období výraznou změnu. Byl to pro PZU test agilnosti a pružnosti, kdy se podařilo integrovat a digitalizovat mnohé korporátní struktury. PZU pracuje na nové strategii s cílem urychlit rozvoj a upevnit kapitálovou sílu i konkurenční pozici. Kozłowska-Chyła počítá s tím, že i přes budoucí náročné prostředí bude PZU pokračovat v tvorbě nadprůměrných dividend pro akcionáře.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Lloyd´s PZU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články