Lloyd´s: Brexit a co dál?


			Lloyd´s: Brexit a co dál?
17.3.2020 Zahraničí

Společnost Lloyd´s zveřejnila 30. ledna 2020, tj. jeden den před formálním odchodem Spojeného království z EU, informaci, která se týká implikací Brexitu a jeho vlivu na podnikání Lloyd´s. Je zajímavé, že je určeno řídicím agentům, pojišťovacím makléřům, tzv. coverholder[1] a poskytovatelům služeb, takže lze předpokládat, že jeho cílem je i určité uklidnění situace v rámci Lloyd´s.

Lloyd´s úvodem připomíná, že Spojené království vstupuje do přechodného období, jež potrvá do 31. 12. 2020. Během tohoto období budou Spojené království a EU jednat o budoucích vztazích a právo EU bude nadále aplikováno ve Spojenému království a vůči němu. I když existuje právní mechanismus umožňující prodloužení přechodného období o další dva roky, tak příslušná žádost by musela být podána do 30. 6. 2020. Takové možné řešení bylo však již současnou (britskou) vládou vyloučeno.    

Lze počítat s tím, že po skončení přechodného období nebudou moci členové trhu (sdružení) Lloyd´s dále těžit z ustanovení EU o evropském pasu (tj. ze svobody usazování a svobody dočasně poskytovat služby - princip jediné licence) a nebudou mít povolení upisovat pojišťovací a zajišťovací obchod v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Nicméně členové Lloyd´s budou nadále schopni poskytovat zajištění cedentům (postupujícím společnostem) v EHP (mimo Německa) na přeshraniční bázi, a to za toho předpokladu, že bude vyhověno příslušným lokálním požadavkům. Specifické autorizované informace o každé členské zemi EHP lze nalézt na online platformě „Crystal“[2].


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Nehledě k výše uvedenému, Lloyd´s usiluje o zajištění toho, aby bez ohledu na Brexit mohli pojistníci Lloyd´s napříč EHP využívat odborné znalosti a finanční sílu trhu Lloyd´s a aby existující pojistné smlouvy byly nadále spravovány trhem Lloyd´s, a to včetně výplaty validních pojistných plnění.    

S ohledem na předpokládaný Brexit založil Lloyd´s v Belgii dceřinou společnost pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pod názvem Lloyd’s Insurance Company S. A. (Lloyd’s Europe). Má povolení k činnosti od Národní banky Belgie a je regulována touto centrální bankou a Belgickým orgánem pro finanční služby a trhy.  Lloyd’s Europe je kapitalizován podle standardního vzorce Solventnosti II a těží z téhož ratingu jako trh Lloyd´s [A.M. Best - “Excellent” (vynikající); Standard & Poor’s  - A+ “strong” (silný); Fitch Ratings - AA- “very strong” (velmi silný)]. Lloyd´s Europe má 18 poboček napříč EHP a pobočku ve Spojeném království.

Tato nová dceřiná společnost provádí upisování v zemích EHP ve všech pojistných odvětvích neživotního pojištění a neživotního zajištění (pouze fakultativní zajištění a neproporcionální zajištění škodního nadměrku). Nesjednává ovšem proporcionální zajištění.  


Mohlo by vás zajímat: Cizinci u nás berou vyšší mzdy


Zřízení Lloyd’s Europe zabezpečuje, že evropští zprostředkovatelé Lloyd´s a příslušní pojistníci mají nadále přístup k trhu Lloyd´s, a to prostřednictvím jediné společnosti usídlené v srdci Evropy. Lloyd´s má zájem o obchody v kontinentální Evropě a hodlá v průběhu přechodného období usilovat o vytvoření takových podmínek, aby mohl spravovat existující pojistné smlouvy v členských státech EHP. Chce také plně rozvinout aktivity dceřiné společnosti Lloyd’s Europe, která je vlastně belgickou tuzemskou společností, pokud jde o nový obchod.


[1] Coverholder je společnost, která je oprávněna jménem jednoho nebo více syndikátů Lloyd´s uzavírat pojistné smlouvy a k pojistným smlouvám vystavovat veškerou dokumentaci. Lloyd´s má přibližně 2500 schválených coverholderů. V USA jsou zpravidla známi jako "MGA“ (managing general agent) a v Evropě se označují jako "upisující zprostředkovatelé".
[2] Jde o online nástroj pro účastníky trhu Lloyd´s, který jim umožňuje rychlý a snadný přístup k informacím o regulatorních a daňových požadavcích v příslušných jurisdikcích.

Zdroj: Lloyd´s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články