Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie?


			Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie?
21.2.2020 Spektrum

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020Evropsku unii,a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě. Tato dohoda zajišťuje, že aždo konce přechodného období, tedydo 31.prosince 2020,se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Občané Spojeného království, kteří v ČR nyní pracují nebo do ČR přijedou pracovatv období od 1. únorado 31. prosince 2020, nebudou muset pro legální výkon práce získat žádné pracovní oprávnění.

V oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči) se u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. lednu 2020 až do 31. prosince2020 nezmění nic ani co do jejich nároků, ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní budei způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.


Mohlo by vás zajímat: Přetrvávající výzvy pro německé pojišťovnictví


V přechodném období by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Podle resortu práce a sociálních věcí by bylo vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU.

Nicméně nyní nelze obsah takové smlouvy předjímat.Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v „EU Settlement Scheme“.V případě kladného vyřízení žádosti získají „status usedlíka“nebo „předběžný status usedlíka“.

Více informací je dispozici ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články