Přetrvávající výzvy pro německé pojišťovnictví


			Přetrvávající výzvy pro německé pojišťovnictví
10.2.2020 Zahraničí

Portál  Versicherungswirtschaftheute publikoval zajímavý komentář k výzvám, kterým čelí německé pojišťovnictví. Stěžejní myšlenkou je tvrzení, že hlavní výzvy, jako je případné zastropování provizí, budoucnost životního pojištění a digitalizace, zůstávají v posledních letech stále stejné. Podle redakce nadále platí i otázka, jak se s nimi vyrovnat a jak je v dlouhodobém horizontu zvládnout.    

Odpověď na tuto otázku by však vyžadovala komplexní a vědecké zpracování. Redakce se proto rozhodla ukázat posun v daných problémových oblastech na příkladech. Pokud jde o digitalizaci, zaměřila se na skupinu Allianz a naplňování strategie vytýčené zhruba před čtyřmi lety tehdy novým předsedou jejího představenstva Oliverem Bätem. Podstatou této strategie bylo učinit Allianz digitálnější, štíhlejší a efektivnější. Podle redakce se jeví, že tato strategie se v každém případě vyplatila. Celkový zisk skupiny Allianz vzrostl za prvních devět měsíců 2019 o 4,2 % na 9,1 mld. EUR. Obrat se ve stejném období roku 2018 zvýšil o 7,8 % na 106,9 mld. EUR. Motorem růstu bylo životní a soukromé zdravotní pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Rok 2020 ve stínu Brexitu a negativních rozhodnutí vlády


Ovšem v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění), které je považováno v případě Allianz za klíčové, se zisk snížil o 1,1 % na 4,2 mld. EUR. Starosti působí Allianz především dceřiná společnost AGCS, která provozuje pojištění průmyslu. Kombinovaná kvóta[1] se totiž opětně dostala nad kritickou hranici 100 %. Pokud jde o Bäteho, tak ten prý pokračuje neomylně v modernizačním kurzu, a to někdy i proti vůli zaměstnanců, přičemž má prý krytá záda dozorčí radou. Bäte je totiž názoru, že pokud chce někdo být digitální, pak se musí zbavit staré zátěže a zjednodušit procesy. Jeho snem prý je, aby jednoho dne byli lidé spokojeni s Allianz stejně, jako jsou spokojeni se společností Zalando[2].  

Redakce Versicherungswirtschaftheute obecně upozorňuje, že na velké sliby a finanční úspěch je třeba se dívat střízlivě a obezřetně. Například významná německá pojišťovací skupina Talanx oznámila, že očekává rekordní zisky v roce 2019 a 2020, ale výsledky za třetí čtvrtletí 2019 podle analytiků naznačují, že by tato očekávání nemusela být naplněna. 

O titulky v německém tisku se starala podle redakce Versicherungswirtschaftheute také Generali. Hlavním tématem byl prodej jejího německého životního pojištění skupině Frankfurter Viridium-Gruppe. I v tomto případě se zdá, že se tento obchod vyplatil. Run-off německé dceřiné společnosti Generali přispěl k dvojcifernému nárůstu zisku celého koncernu. Generali se prezentuje jako celoživotní partner klientů, nicméně zmíněný run-off vysílá trochu jiný signál. Vyvolal značnou pozornost veřejnosti, takže i GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví) musel k run-off životního pojištění zaujmout stanovisko s tím, že tento proces rovněž definoval, a to následovně: „Pojišťovna v tzv. run-off je podle GDV společnost, která již neuzavírá nové pojistné smlouvy. Existující pojistný kmen je spravován, jak je smluvně dohodnuto, až do konce pojistné doby jednotlivých pojistných smluv. Protože žádné nové pojistné smlouvy nepřibývají, pojistný kmen se stále více zužuje, až nakonec doběhne, resp. zůstane prázdný.“[3]


Mohlo by vás zajímat: ČAP k výsledkům roku 2019: Trh meziročně rostl o 5,7 %


Šéf Generali Německo Giovanni Liverani obohatil public relations nejen o slogan ohledně celoživotního partnerství pojišťovny s klientem, ale i o „renesanci humanismu“ („Renaissance des Humanismus“) a o „krásu pojištění“ („Schönheit der Versicherung“), kterou rozumí nejen aktivitu pojišťovny v případě škodní události, nýbrž nabízení pojistné ochrany pro každou životní situaci či moment. S mediální ofenzívou zahájil v Německu provozování pojišťovací činnosti v listopadu 2019 nový pojistitel umění či uměleckých předmětů „Arte Generali“. Cíle jsou v každém případě ctižádostivé. V příštích pěti letech by se tento pojistitel měl zařadit mezi první tři pojistitele v tomto segmentu.

Velkou oporou pojistitelů jsou zajistitelé. Shoda panuje v tom, že bez zajištění by mělo pojišťovnictví značný problém. Tito hráči s důležitým Re v názvu společnosti kalkulují neočekávané přírodní události, poskytují krytí/zajištění a své klienty – pojistitele – chrání před případným odchodem z trhu v důsledku ekonomických potíží. Obzvláště dva zajistitelé – Munich Re a Swiss Re - fungují velmi dobře a trvale bojují o světové prvenství na daném trhu.


Mohlo by vás zajímat: Novelu o povinném nahrávání telefonátů nechtějí poradci, ani spotřebitelé!


V současné době je možná o něco vepředu Munich Re. Zisk tohoto koncernu činil ve 3. čtvrtletí 2019 865 mil. EUR, ale ve 3. čtvrtletí 2018 jen 483 mil. EUR. Z toho lze dedukovat, že celkový stanovený ziskový cíl pro rok 2019 ve výši 2,45 mld. EUR bude naplněn. Ovšem kvalitní výsledky za 3. čtvrtletí 2019 prezentoval rovněž jeho největší konkurent Swiss Re. Do budoucna je ovšem třeba vycházet z toho, že změny klimatu zatíží bilanci škod obou těchto zajistitelů v mnohem větší míře než doposud. Pod otazníkem je ovšem vývoj sazeb, kde lze spíše hovořit o nikdy nekončících nadějích na jejich zvýšení.

Přetrvávající výzvou je i nekonečná debata o zastropování provizí pojišťovacích zprostředkovatelů. Podle mnoha analytiků je otázkou, zda se tato myšlenka stane v roce 2020 realitou. Faktem je, že v německém pojišťovnictví není nikterak vítána. Michael H. Heinz, prezident BVK (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften – Spolkový svaz německých poskytovatelů kapitálu) je si jist, že tento návrh spolkového ministerstva financí se v legislativním procesu nepodaří prosadit. Už prý existují první návrhy k jeho eliminaci.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] Zalando, přední evropský online prodejce s módou a lifestyle produkty.
[3] https://www.opojisteni.cz/zahranici/gdv-vysvetluje-pojem-run-off/c:14510/

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články