Publikace IE k unikátnosti pojištění a prevenci škod z přírodních katastrof


			Publikace IE k unikátnosti pojištění a prevenci škod z přírodních katastrof

Insurance Europe (IE) vydala publikace „Why insurance is unique“ („Proč je pojištění unikátní“) a „Insure yourself wisely: natural catastrophes“ („Pojisti se moudře: Přírodní katastrofy“). To ukazuje na značné posílení PR aktivit a propagace ze strany IE.

Kromě výše uvedených publikací stojí za zmínku ještě publikace k tvorbě lepší legislativy EU pro pojišťovnictví a publikace o významu boje proti pojistnému podvodu. K nim byly připraveny a na tomto portálu již zveřejněny samostatné články. Vzhledem k tomu, že IE je evropská asociace, je účelné její PR aktivity využívat i na národních pojistných trzích a pro jejich specifické potřeby je případně upravovat či doplňovat.


Mohlo by vás zajímat: YOUPLUS koupila portfolio pojistných smluv pojišťoven Basler  


Proč je pojištění unikátní

IE v úvodu dané publikace konstatuje, že pojištění je unikátní finanční služba, bez níž by mnohé prvky moderní společnosti a ekonomiky nemohly fungovat. A vzhledem právě k unikátním rysům vyžaduje pojištění a pojišťovnictví specifický regulatorní přístup, který by odrážel podnikatelský model uplatňovaný v pojišťovnictví.

Unikátnost pojištění odůvodňuje IE těmito čtyřmi základními aspekty:

  • svoboda v upisování – standardizované pojistné smlouvy nebo zavádění povinných schémat může mít negativní efekt na náklady a dostupnost pojištění. Pojistitelé musí být schopni připravit takové pojistné produkty, které uspokojí očekávání klientů, budou odpovídat jejich rizikovému profilu a uspokojovat právní a fiskální národní požadavky;
  • přizpůsobená obezřetná regulace – regulatorní rámec musí odrážet tu skutečnost, že pojistitelé mají obvykle stabilní a dlouhodobé financování (při placení pojistného předem) a nízkou expozici vůči riziku likvidity a volatilitě trhu;
  • regulace, která reflektuje unikátní distribuci a měnící se potřeby spotřebitelů – pojistné produkty jsou distribuovány úplně jinak než investiční produkty. To se musí projevit v regulaci, neboť jinak by to mohlo vést k omezení míst prodeje a zúžení výběru pro spotřebitele;
  • pružnost při prezentaci produktů a nákladů komplexním způsobem – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou neobsahuje podle IE některé klíčové vlastnosti pojistných produktů a v důsledku toho jsou nedostatečně zastoupeny určité informace, které jsou důležité pro retailového investora.

Mohlo by vás zajímat: Allianz Barometr rizik 2020: Největším rizikem jsou kybernetické hrozby


Pojisti se moudře: Přírodní katastrofy

V tomto případě jde o infografiku obsahující jednotlivé kroky, jež mají lidé učinit, aby omezili škody, jež jim mohou být způsobeny přírodními katastrofami. I když jsou vichřice, povodně nebo sucha často nepředvídatelné a mimo lidskou kontrolu, tak přesto lze uskutečnit řadu věcí ke snížení pravděpodobnosti škody. IE proto zdůrazňuje tyto zásady či postupy:

  • Být připraven – Prevence je nejlepší ochrana. Seznamte se detailně s možnými riziky ve vašem okolí a ujasněte si, co činit v případě, když vznikne mimořádná okolnost/událost.
  • Vyberte si správné pojištění – Odpovídající pojistná smlouva vám pomůže pokrýt potenciální škody způsobené přírodní katastrofou.
  • Poznejte vaše pojištění – Je třeba přečíst a pochopit pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy, a to včetně toho, co je pojištěno a s jakými výlukami musíte počítat.
  • Oznamte pojistnou událost – Pokud utrpíte škodu způsobenou přírodní katastrofou, kontaktujte neprodleně svého pojistitele a požádejte jej o pomoc a poradenství.
  • Pojistitelé mohou poskytnout expertízu – Pojistitelé neposkytují jen pojistnou ochranu, ale mohou vám pomoci připravit se a ochránit se před přírodní katastrofou.

Tyto informace jsou součástí kampaně IE pod názvem #InsureWisely  („Pojisti se moudře“), jejímž cílem je zvýšit úroveň finanční gramotnosti a povědomí o pojištění v Evropě.

Finanční vzdělávání má klíčovou roli při zajišťování toho, aby občané EU byli vybaveni znalostmi, důvěrou a dovednostmi nezbytnými ke zlepšení jejich chápání finančních produktů a konceptů. IE v závěru příslušného tiskového sdělení vyzývá tvůrce politik EU a regulátory, aby více podporovali tento cíl.

Zdroj: Insurance Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články