Insurance Europe k odpovědnosti za elektrická a autonomní vozidla


			Insurance Europe k odpovědnosti za elektrická a autonomní vozidla
19.12.2019 Technologie, Spektrum, Škody

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, které se týká problematiky odpovědnosti v souvislosti s provozem lehkých elektrických vozidel a autonomních vozidel a rovněž přístupu k údajům napojených (tj. sledovatelných) a autonomních vozidel.

Větší používání lehkých elektrických vozidel, jakou jsou elektrická kola, segwaye a elektrické skútry, vyvolalo řadu otázek týkajících se odpovědnosti za dopravní nehody. Jedna z nich se týkala i toho, zda by pro taková vozidla měla mít povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. IE je názoru, že při rozhodování o této otázce by se mělo prioritně vycházet z existujících pravidel, tj. že povinné pojištění by se na úrovni EU mělo aplikovat pouze na ta vozidla, která překročí rychlost 25 km/h.

Odpovědnost a pojištění jsou klíčovým prvkem také v diskuzi o autonomních vozidlech. I když se očekává, že tato vozidla učiní v dlouhodobém horizontu silnice bezpečnějšími, přesto bude docházet k dopravním nehodám. V tomto případě je povinné pojištění opravdu nezbytné, stejně jako pro tradiční vozidla. Ve skutečnosti existuje již na evropské úrovni solidní regulatorní rámec, který je pro daný účel vhodný. Je jím tzv. motorová směrnice[1], doplněná směrnicí o odpovědnosti za výrobek[2].


Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: Narozených meziročně ubylo


K tomu, aby pojistitelé mohli plnit tento stěžejní úkol a poskytovat v případě pojistné události pojistná plnění, potřebují podle IE mít přístup k relevantním údajům generovaným dotčeným vozidlem, a to před, v průběhu a po nehodě, která se udála.  Tyto údaje umožní pojistitelům pochopit, co se pokazilo, a rozvrhnout správně odpovědnost. Přístup k údajům z autonomních vozidel dále pojistitelům pomůže lépe porozumět rizikům, která představují, a podle toho je pojistit.

Údaje generované moderními vozidly poskytují řidičům též příležitost k výběru z široké škály inovativních produktů a služeb. Tím se mají na mysli například pojistné smlouvy specificky přizpůsobené stylu jízdy nebo smlouvy, které motivují k lepšímu řízení vozidla. Tím se nejen vytvoří prostor pro potenciální úspory spotřebitelů, ale mohla by se zlepšit i bezpečnost silničního provozu.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou strategické tahy Generali Deutschland?


Nicméně určité regulatorní kroky jsou na úrovni EU nutné za účelem zajistit spotřebitelům – a obecněji společnosti – prospěch z tohoto technologického vývoje. Řidičům musí zůstat kontrola nad údaji generovanými jejich vozidlem a musí mít volnost, pokud jde o sdílení těchto údajů s poskytovateli služeb, které si vybrali, aniž by museli jít přes výrobce vozidla. Toho lze ovšem dosáhnout jen regulatorní intervenci EU. Součástí prohlášení IE je i podrobnější vysvětlující informace („insight briefing“) k výše naznačeným problémům odpovědnosti a jejího pojišťování.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (ve změněném znění)

[2] Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články