Výroční zpráva IE: Jaké jsou vztahy pojistitelů s G20?


			Výroční zpráva IE: Jaké jsou vztahy pojistitelů s G20?
19.7.2019 Zahraničí

Insurance Europe (IE) zveřejnila výroční zprávu, v níž jsou prezentována její stanoviska k hlavním problémům evropského pojišťovacího průmyslu. V samostatném článku byla již na tomto portálu prezentována problematika pojištění kybernetických rizik a volného poskytování služeb na jednotném pojistném trhu EU i regulace pojišťovnictví EU. Všechny výše uvedené hlavní problémy evropského pojišťovacího průmyslu však mají též svůj globální rozměr. Jde například o to, že kromě evropské regulace existuje i globální regulace pojišťovnictví a že většina zmíněných hlavních problémů je v agendě Skupiny 20 (G20), která určuje příslušné strategie. Takže lze jen uvítat, že ve výroční zprávě IE dostal prostor Recaredo Arias (Mexiko), prezident GFIA[1], aby vyhodnotil vztahy této federace s G20.

Jedním z klíčových důvodů hovořících pro založení GFIA v roce 2012 bylo vytvořit odpovídající globální platformu pojišťovacího průmyslu, která by se stala partnerem globálně působících organizací. Vývoj od roku 2012 prokázal, že založení GFIA bylo včasné a potřebné. Úspěšně se totiž rozvinula zvláště interakce a konstruktivní diskuze s jednotlivými předsednictvími G20. V roce 2018 byly navázány kontakty s Argentinou, která v uvedeném roce předsedala G20, a předsednickou zemí pro rok 2019, tj. s Japonskem.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Poručíme větru, dešti


Argentinské předsednictví se zaměřilo na otázky rozvoje, férovosti a udržitelnosti, udržitelnou potravinovou budoucnost a infrastrukturu pro rozvoj. Jádrem konzultací mezi GFIA a argentinským předsednictvím byly infrastrukturní investice, resp. jak by mohlo pojišťovnictví napomoci naplnění cílů G20 v této oblasti. Globální pojišťovnictví investuje ročně více než 3,5 bilionů EUR, přičemž většinou dlouhodobé závazky vyžadují krytí dlouhodobými udržitelnými aktivy, takže je ideálně nastaveno k podpoře investic do infrastruktury.

To podle Ariase odpovídá potřebám vlád napříč světem, které v rostoucí míře usilují o získání soukromých investic do infrastruktury, aby se ulevilo tlaku na veřejné zdroje. Podle OECD bude třeba v období 2016 – 2030 globálně na modernizaci infrastruktury cca 95 bilionů USD.

Argentina vřele uvítala angažovanost pojišťovnictví, což se projevilo například tím, že v září 2018 byla jedna jí organizovaná událost zcela věnována pojišťovnictví. GFIA ji podpořila i sponzorsky. Argentinský vrchní ředitel pro pojišťovnictví (superintendant) Juan Pazo následně vyjádřil názor, že otázky týkající se udržitelného rozvoje, překážek dlouhodobého investování do infrastruktury, technologických inovací a finanční stability nelze kompletně řešit bez hlasu pojišťovacího sektoru.

Řekl například, že je třeba vytvořit příznivé prostředí pro investice pojistitelů do infrastruktury, a to nejen z důvodu pozitivního dopadu na reálnou ekonomiku, ale rovněž proto, že takové příležitosti pro diversifikovanou alokaci aktiv podporují ochranu pojistníků a budování stabilních a bezpečných finančních trhů. Pazo nicméně uznal, že je třeba zlepšit nabídku vyhovujících projektů atraktivních pro investování a zkvalitnit údaje o projektech tak, aby investoři mohli provést odpovídající finanční posouzení.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o finanční stabilitě: Jak dopadly pojišťovny v testu ČNB?


V roce 2019 má předsednictví v G20 Japonsko. V prosinci 2018 se delegace GFIA setkala s japonskými zástupci v G20 (vládní úroveň) i v B20 (podnikatelská úroveň). Proběhla také jednání s japonským ministrem financí, guvernérem centrální banky a dalšími vysokými úředníky. Ministr financí Japonska prohlásil, že priority G20 kladou pojišťovnictví do centra japonské agendy pro G20.  IE je členem GFIA a zajišťuje funkci sekretariátu. To znamená, že ocenění ze strany argentinského i japonského předsednictví se týká i evropského pojišťovnictví a činnosti IE.


[1] GFIA = Global Federation of Insurance Associations (Globální federace asociací pojišťoven)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články