Evropští pojistitelé vyplatili v roce 2018 na plněních 3 mld. EUR denně


			Evropští pojistitelé vyplatili v roce 2018 na plněních 3 mld. EUR denně

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení k základním výsledkům evropských pojistitelů za rok 2018. Z něho například vyplývá, že evropští pojistitelé vyplatili v roce 2018 na pojistných plněních 1069 mld. EUR, což znamená téměř 3 mld. EUR denně a přírůstek 3,1 % oproti roku 2017.

K  prohlášení IE je připojena statistická brožurka obsahující přehled klíčových výsledků za rok 2018 („Key Facts“). Z ní vyplývá, že v roce 2018 se Evropa podílela na celkovém globálním pojistném 31,6 % a zaostala jen o 0,8 % za regionem Asie – Pacifik. Podíl Severní Ameriky činil v roce 2018 cca 30,8 %, Latinské Ameriky a Karibiku 3,1 % a regionu Blízký východ a Afrika 2,1 %. Pozice Evropy byla silnější v životním pojištění, neboť se se na globálním pojistném podílela 33 %, kdežto na globálním neživotním pojistném jen 29 %;

V Evropě bylo za rok 2018 vykázáno celkové hrubé předepsané pojistné ve výši 1 311 mld. EUR. Z toho činilo pojistné životního pojištění 764 mld. EUR, pojistné neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) 407 mld. EUR a pojistné soukromého zdravotního pojištění 140 mld. EUR. Ve všech segmentech pojištění byl v Evropě v roce 2018 zaznamenán přírůstek pojistného oproti předchozímu roku, a to o 6,7 % u pojistného životního pojištění, 5,7 % u pojistného neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a o 4,8 % u pojistného soukromého zdravotního pojištění. Celkové hrubé předepsané pojistné se v Evropě zvýšilo v roce 2018 o 6,2 %.


Mohlo by vás zajímat: Jakého výsledku dosáhla Vienna Insurance Group za 1. až 3. čtvrtletí 2019?


Celková pojištěnost, která vyjadřuje podíl hrubého předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu v běžných cenách v %, vzrostla v Evropě v roce 2018 o 0,21 % na průměrných 7,46 %. Podle IE byla nejvyšší úroveň dosažena ve Spojeném království (14,3 %).

Hustota pojištění, která se měří jako pojistné připadající na jednoho obyvatele, se dostala v roce 2018 v Evropě na hodnotu 2 170 EUR, přičemž v předchozím roce to bylo 2 049 EUR.  Z celkové hodnoty 2 170 EUR připadalo 1 264 EUR na životní pojištění, 673 EUR na neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a 232 EUR na soukromé zdravotní pojištění.

Evropští pojistitelé vyplatili v roce 2018 na pojistných plněních celkem 1 069 mld. EUR, což je o 3,1 % více než v předchozím roce. Vyplacená plnění v životním pojištění činila 705 mld. EUR (+ 2,6 %), v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) 253 mld. EUR (+ 5,6 %) a v soukromém zdravotním pojištění 111 mld. EUR (+ 4,0 %).


Mohlo by vás zajímat: AXA a MetLife: 3Q 2019 ve znamení růstu


Investice pojistitelů zůstaly v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem v zásadě stabilní a představovaly 10,3 bilionů EUR, tj. zhruba 58 % hrubého domácího produktu EU. Podle IE připadalo 62 % z celkových investic na obligace a 26 % bylo umístěno ve fondech.

V roce 2018 provozovalo v Evropě pojišťovací činnost celkem 3 200 pojišťovacích podniků, tj. o 3,2 % méně než v předchozím roce. Tento údaj zahrnuje tuzemské pojišťovny a pobočky pojišťoven ze zemí mimo EU a EHP. V evropském pojišťovnictví bylo přímo zaměstnáno celkem 900 000 osob. V tom nejsou zahrnuti nezávislí pojišťovací zprostředkovatelé a externí pracovníci.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články