Jakého výsledku dosáhla Vienna Insurance Group za 1. až 3. čtvrtletí 2019?


			Jakého výsledku dosáhla Vienna Insurance Group za 1. až 3. čtvrtletí 2019?

Skupina Vienna Insurance Group zveřejnila údaje za 1. až 3. čtvrtletí 2019. Čistý zisk stoupl o 9,5 %, zisk na akcii na 2,36 EUR. Rostlo také pojistné a to konkrétně o 6,7 % na 7,9 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 6,8 % na 376 mil. EUR a ukazatel combined ratio je s hodnotou 96,4 % na loňské úrovni.

Vienna Insurance Group pokračovala v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v růstu. Výrazný nárůst pojistného a zisku (před zdaněním) v porovnání s předchozím rokem potvrzuje stabilní vzestupný trend i v hospodářském roce 2019. Ukazatel combined ratio dosahuje s hodnotou 96,4 % téměř stejnou výši jako v porovnávacím období loňského roku (96,3 %). „I po devíti měsících aktuálního hospodářského roku 2019 se naše ukazatele stále zlepšují a pokračujeme v setrvalém růstu, započatém v roce 2016. S velkou důvěrou hledíme v ústrety plánovaným cílům na rok 2019 s objemem pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a ziskem (před zdaněním) 500 až 520 mil. EUR,“ bilancuje čtvrtletí Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.


Mohlo by vás zajímat: AXA a MetLife: 3Q 2019 ve znamení růstu


Nárůst pojistného ve všech pojistných odvětvích

Celkový objem pojistného za první tři čtvrtletí roku 2019 stoupl o 6,7 % na 7 851 mil. EUR. Ve všech pojistných odvětvích došlo k růstu pojistného. Ve zdravotním pojištění s přírůstkem o + 11,2 % a v Ostatním majetkovém pojištění s hodnotou + 10,1 % je míra růstu dokonce dvouciferná. Nejvyšším nárůstem objemu pojistného přispěly segmenty Polsko (+ 165 mil. EUR), Rakousko (+ 110 mil. EUR) a Pobaltí (+ 91 mil. EUR). Trhy zemí CEE přispěly k růstu pojistného o více než 9 % resp. po očištění o prvotní konsolidace (Polsko, Pobaltí, Bosna a Hercegovina) o zhruba 5 %.Koncernový výkaz zisku a ztráty VIG Zdroj VIG

Zisk (před zdaněním) pozitivní ve všech segmentech podle zemí

Zisk (před zdaněním) tvořil 376,2 mil. EUR. To odpovídá zvýšení o 6,8 % oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2018. Ve všech segmentech podle zemí byl dosažen kladný výsledek. Nejvyšší nárůst zisku zaznamenaly segmenty Polsko, Rakousko a Bulharsko. Zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů (čistý zisk) stoupl o 9,5 % na 226,5 mil. EUR.Výkaz za odvětví (IFRS) Zdroj VIG

Stabilní combined ratio

Ukazatel combined ratio s hodnotou 96,4 % v důsledku povětrnostních vlivů jen lehce o 0,1 procentního bodu překročil loňskou hodnotu (96,3 %). Výrazné zlepšení míry škodovosti a nákladovosti v neživotním pojištění dosáhly segmenty Bulharsko, Pobaltí a Ostatní země CEE. Ke snížení ukazatele combined ratio přispěly zejména opatření týkající se pojištění motorových vozidel na Ukrajině a v Srbsku a v oblasti Ostatního majetkového pojištění v Chorvatsku. Také v Rumunsku se podařilo výrazně zlepšit ukazatel combined ratio (- 3,1 procentního bodu) na základě aktivit v oblasti povinného pojištění motorových vozidel, stále však přesahuje 100 %.

Další finanční ukazatele

Finanční výsledek včetně výsledku podniků hodnocených at equity představoval v období 1. až 3. čtvrtletí 2019 627 mil. EUR a byl tak o 21,2 % pod loňskou hodnotou. V porovnání s předchozím rokem klesl finanční výsledek především v důsledku nižších realizovaných zisků z finančního umístění a jednorázových výnosů z prodeje nemovitostí v roce 2018. Zisk na akcii (po anualizaci) tvoří 2,36 EUR.Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků představovalo k 30. září 2019 35,8 mld. EUR. Tato hodnota je o 4,8 % nižší než k 31. prosinci 2018, což souvisí s hodnocením equity veřejně prospěšných společností, zohledněným od 1. srpna. VIG 1


Informace o výkaznictví

VIG upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány. Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články