VIG v 1. pololetí 2019: Objem pojistného stoupl o 6 % na 5,4 mld. €


			VIG v 1. pololetí 2019: Objem pojistného stoupl o 6 % na 5,4 mld. €

Skupina Vienna Insurance Group (VIG) publikovala výsledky za 1. pololetí 2019. Rakouská společnost uvádí, že objem pojistného stoupl o přibližně 6 % na 5,4 mld. EUR. Výsledek skupiny (před zdaněním) vzrostl o 10,5 % na 257 mil. EUR a ukazatel combined ratio ve výši 96,4 % na úrovni minulého roku.

Vienna Insurance Group (VIG) je nadále na vzestupu. „Na základě výrazného nárůstu pojistného a výsledku, a to před i po zdanění, můžeme formou těchto směrodajných ukazatelů vykázat velmi kladnou pololetní bilanci. Ukazatel combined ratio se navzdory vyšším výplatám škod v důsledku povětrnostních vlivů podařilo v porovnání s předchozím rokem udržet na stabilní úrovni. Abychom stále směřovali k cílové hodnotě 95 % v roce 2020, budeme se i nadále věnovat optimalizaci našeho obchodního modelu na straně škod, stejně jako i nákladů. Proto věříme v dosažení našich cílů na rok 2019,“ řekla Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

„Znamená to, že míříme k objemu pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a k zisku (před zdaněním) ve výši 500 až 520 mil. EUR. Kladně k tomu přispívá i dobrá hospodářská situace v regionu střední a východní Evropy (SVE). Vídeňský institut mezinárodních ekonomických studií nedávno v červenci 2019 zveřejnil informaci, že konjunktura v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy slábne mnohem pomaleji, než se očekávalo. Ve většině zemí byly prognózy revidovány směrem nahoru,“ pokračovala generální ředitelka VIG.


Mohlo by vás zajímat: Po světě cestuje již 1,4 miliardy populace


Objem pojistného se v porovnání s předchozím rokem podařilo výrazně zvýšit o zhruba 300 mil. EUR na 5 447 mil. EUR (+ 5,8 %). Nárůstu pojistného bylo dosaženo ve všech odvětvích, a to i v případě jednorázově placeného životního pojištění, které již léta vykazovalo klesající trend. Motorem růstu bylo zejména majetkové pojištění, havarijní pojištění motorových vozidel a zdravotní pojištění. K mimořádně potěšitelnému nárůstu pojistného došlo v Bulharsku, Polsku a Pobaltí. Míra organického růstu pojistného, dosaženého dceřinými společnostmi v regionu SVE, po očištění o prvotní konsolidaci společností v Polsku, Pobaltí a Bosně a Hercegovině, představuje solidních 4,1 %.

Koncernový výkaz zisku a ztráty (IFRS)

Výsledek (před zdaněním) stoupl o 10,5 %

Finanční výsledek (včetně výsledku společností oceňovaných at equity) dosáhl za první pololetí 2019 hodnotu 423,2 mil. EUR a je o 17 % nižší než výsledek minulého roku, který byl zvýhodněn převážně jednorázovými vlivy na základě vyšších realizovaných zisků. Koncernový výsledek ve výši 257,1 mil. EUR (před zdaněním) překročil o výrazných 10,5 % hodnotu minulého roku. Výsledek předchozího období byl poznačen odpisem goodwillu v segmentu Rumunsko. Pozoruhodného nárůstu výsledku se podařilo dosáhnout v Rakousku, Bulharsku, Pobaltí a v Ostatních zemích SVE. Strategie profitabilního růstu se projevuje i ve výsledku po zdanění a odečtení menšinových podílů, který se k prvnímu pololetí 2019 zlepšil o 10,5 % na 151 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2019 posílila bezmála o 8 %


Combined ratio

Combined ratio koncernu s hodnotou 96,4 % téměř zodpovídá loňské úrovni 96,3 %, i když zvýšené škodové náklady v souvislosti se škodami způsobenými sněhem a vichřicí Eberhard měly na škodový průběh negativní vliv. Výrazně pozitivní vývoj ukazatele combined ratio vykázaly segmenty Pobaltí (- 3,8procentního bodu), Bulharsko (- 3,5procentního bodu) a Ostatní trhy spolu s Německem (- 6,8procentního bodu).

Velmi solidní kapitálová vybavenost s potvrzením od Standard & Poor’s

Ukazatel solventnosti skupiny VIG dosahoval v prvním půlroce 2019 opět vynikající úrovně 238 % (ke konci roku 2018: 239 %). Také ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) potvrdila velmi silnou kapitálovou vybavenost VIG na úrovni požadavků na udělení ratingu AAA, co kromě jiného zdůvodnila i velmi solidním ukazatelem solventnosti VIG. S&P koncem června 2019 znovu potvrdila rating Vienna Insurance Group „A+“ se stabilním výhledem. Tato ratingová agentura ve své zprávě vyzvedla zejména nepřetržitě pozitivní provozní výsledek koncernu VIG ve srovnání s ostatním trhem.

Výkaz za odvětví

Úspěšné rozšiřování bankopojištění

Posílení obchodní činnosti prostřednictvím bank je jedním z cílů v rámci strategického programu VIG „Agenda 2020“. Pozornost je přitom zaměřena zejména na zvyšování prodeje neživotního pojištění v rámci spolupráce s Erste Group. Předpokladem bylo sloučení lokálních univerzálních pojišťoven se životními pojišťovnami skupiny, specializovanými na bankoprodej, které začalo v minulém roce. Poslední z těchto fúzí byla v souladu s plánem dovršena začátkem ledna 2019 v České republice. Integrační proces probíhá ve všech zemích velmi úspěšně, což se projevuje i v rozvoji obchodní činnosti za první pololetí 2019.


Mohlo by vás zajímat: Vzdáleně se připojuje každý druhý zaměstnanec. Hrozí kybernetická katastrofa


Objem pojistného získaného prostřednictvím bankopojištění se podařilo zvýšit o 8 % na 675 mil. EUR (životní pojištění o zhruba 7 %, neživotní pojištění o cca 12 %). Nový obchod v prvním půlroce 2019 v porovnání s předchozím rokem vzrostl dokonce o více než 13 %. Celkově nyní dceřiné společnosti VIG spolupracují s Erste Group a Sparkassen v jedenácti zemích (Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Slovinsko a Bosna a Hercegovina).      

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články