Zajímavost: Vienna Insurance Group je už 25 let na Vídeňské burze


			Zajímavost: Vienna Insurance Group je už 25 let na Vídeňské burze
21.10.2019 Tiskové zprávy

Dne 17. října 1994 vstoupila Vienna Insurance Group (VIG), tehdy jako Wiener Städtische Versicherung, poprvé na Vídeňskou burzu. Od té doby každoročně bez přerušení vyplácí dividendu – celkem přibližně 1,8 miliardy EUR.

Možnost podílení se na úspěšném rozvoji koncernu 

Podle Güntera Geyera, současného předsedy dozorčí rady Vienna Insurance Group, který byl jako generální ředitel hnací a utvářející silou expanze do střední a východní Evropy, byl vstup pojišťovacího koncernu na burzu významnou událostí nejen v dějinách podniku. Považuje to za efektivní cestu k získání potřebných prostředků na expanzi do regionu střední a východní Evropy: „To, že nám přibyla zodpovědnost vůči našim investorům a analytikům, obohatilo i naši tradiční firemní kulturu. Dnes, stejně jako tehdy, jde o to, aby se všichni zainteresovaní podíleli na udržitelně pozitivním vývoji koncernu.“

Vyplacené dividendy ve výši kolem 1,8 miliardy EUR 

VIG prokazuje svou spolehlivost kromě jiného i svou dividendovou politikou. Od vstupu na burzu v roce 1994 byly akcionářům každoročně – a to i v ekonomicky náročném období finanční krize let 2007/08 – vypláceny dividendy, a to již v celkové výši 1,8 miliardy EUR. Akcie VIG je titulem s atraktivním dividendovým výnosem (v roce 2018 tvořil 4,93 %). V březnu 2019 byla se zřetelem na zpětnou vazbu od investorů dividendová politika upravena. Nyní počítá s výplatou v rozmezí 30 až 50 % zisku koncernu po odečtení daní a menšinových podílů.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla plnohodnotným pojistitelem?


„Našim cílem je, aby dividenda na akcii nadále vycházela z vývoje úspěšnosti podniku, tak se prezentujeme jako stabilní a spolehlivý partner. Udržitelný ziskový růst se nejlépe dosahuje se silným kapitálovým vybavením, tak jak ho v koncernu optimálně využíváme v našich zhruba 50 společnostech v 25 různých zemích“, uvádí Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group. 

Akce VIG s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX 

Silná kapitálová vybavenost patří k faktorům, které pozitivně zdůrazňuje i ratingová agentura Standard & Poor’s. VIG už v roce 2004 získala od Standard & Poor‘s rating „A“, o rok později následoval rating „A+“ se stabilním výhledem, který platí dodnes. VIG je tak podnikem s nejlepším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX.

„Vienna Insurance Group během své 25leté kotace na burze ukázala, jak může podnik růst za využití kapitálového trhu. Jako nedílná součást rakouského hlavního indexu ATX je VIG na Vídeňské burze nejvíce sledována a vnímána jako podnik s nejvyšší likviditou, a to nejen na domácím trhu, ale i z pohledu mezinárodních investorů“, tolik Christoph Boschan, předseda představenstva společnosti Wiener Börse AG.

První veřejná nabídka na Vídeňské burze 

17. října 1994 byly prioritní akcie tehdejší společnosti Wiener Städtische Versicherung prvně uvedeny na Vídeňskou burzu s emisním kurzem 1030 rakouských šilinků (74,85 EUR). Tím bylo dovršeno IPO. V zahraničí nebyla této emisi kvůli vydání prioritních namísto kmenových akcií zpočátku věnována velká pozornost, přičemž tehdy v rukou drobných vlastníků skončilo 11 % akcií.

Akcie je od září 2005 součástí indexu ATX 

O deset let později se uskutečnila příprava na velkou burzovní ofenzivu a otevření se mezinárodním kapitálovým trhům. V rámci valné hromady za rok 2005 byla schválena proměna prioritních akcií v kmenové akcie s hlasovacím právem v poměru 1:1. Podnik se poprvé zavázal k dodržování Rakouského kodexu Corporate Governance. Od 20. června 2005 se všech 86 357 600 akcií tehdejší společnosti Wiener Städtische Versicherung obchodovalo na prime marketu Vídeňské burzy, k 19. září 2005 se akcie stala součástí indexu ATX. Tím byly položeny základy mezinárodní prezence akcie.


Mohlo by vás zajímat: MARSH: Zvýšení pojistného u globálního podnikatelského pojištění o 6 %


První navýšení kapitálu vedlo ke zvýšení podílu drobných akcionářů na 29 % 

Do roku 2005 stihl pojišťovací koncern úspěšně expandovat do regionu střední a východní Evropy a působil už v 15 zemích. Na zajištění prostředků pro další plánovaný růst se připravovala první velká transakce na kapitálovém trhu. Dne 2. prosince 2005 bylo v jejím rámci umístěno celkem 18 642 400 mladých akcií. Byly nabídnuty za cenu 49 EUR za akcii a výnos představoval kolem 910 milionů EUR. Podíl drobných akcionářů se tak zvýšil na zhruba 29 %. V lednu 2006 byla zavedena nová zastřešující značka Vienna Insurance Group, od 1. února 2008 se pod názvem Vienna Insurance Group začaly obchodovat i akcie. Od 5. února 2008 je akcie VIG kromě Vídně kotována i na Burze cenných papírů Praha. 

Při druhém navýšení kapitálu v roce 2008 poptávka několikanásobné převýšila nabídku

2. května 2008 uskutečnila VIG druhé velké navýšení kapitálu o objemu 1,14 miliardy EUR. Cena akcie byla stanovena na 49,50 EUR. Bylo to – jako již v roce 2005 – opět největší umístění akcií pojišťovací skupinou na Vídeňské burze. Globální poptávka několikanásobně převýšila nabídku. Z výnosu bylo financováno převzetí pojistných aktivit od Erste Group v Rakousku a zemích střední a východní Evropy, stejně jako nově započaté vzájemné partnerství při prodeji produktů. Smlouva o spolupráci na dobu 15 let, uzavřená současně s tím, byla v květnu 2018 předčasně prodloužena až do konce roku 2033. 


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Nová holdingová struktura od srpna 2010

K 3. srpnu 2010 byla provozní činnost v pojišťovnictví v Rakousku oddělena od holdingových funkcí koncernu a Vienna Insurance Group jako na burze kotovaný koncernový holding se od této chvíle soustředila na řízení skupiny, na průmyslové pojištění v mezinárodním prostředí a na oblast zajištění. Celkem 128 milionů kmenových akcií VIG se v současnosti nachází ze zhruba 70 % ve vlastnictví Wiener Städtische Versicherungsverein, drobné vlastnictví akcií představuje kolem 30 %. 25 % drobných akcionářů pochází z Rakouska, 27 % z pevninské Evropy, 34 % ze Severní Ameriky, 12 % z Velké Británie a Irska a 2 % z ostatních částí světa.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články