Pojišťovací kapitálový standard: Insurance Europe volá po rovných podmínkách


			Pojišťovací kapitálový standard: Insurance Europe volá po rovných podmínkách

Insurance Europe (IE) a Pan-European Insurance Forum (PEIF), které je fórem pro výkonné ředitele největších evropských pojišťoven a zajišťoven (Aegon, Allianz, AVIVA, AXA, GENERALI, MAPFRE, Munich Re, RSA, Swiss Re, UNIQA a Zurich) zaslaly společný dopis na Evropskou komisi, v němž vyjádřily názor na vývoj/přípravu pojišťovacího kapitálového standardu.

Verze 2.0 pojišťovacího kapitálového standardu (Insurance Capital Standard – ICS), kterou připravuje IAIS (International Association of Insurance Supervisors - Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví), by měla být totiž podle stanoveného harmonogramu přijata již v listopadu 2019. Obě instituce zastupující evropské pojistitele a zajistitele v dopise komisaři Dombrovskisovi zdůraznily potřebu vytvoření na globální úrovni rovných podmínek pro mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny a pro všechny zúčastněné jurisdikce, a to v monitorovacím období ICS 2.0. To znamená, že všechny dotčené jurisdikce by měly respektovat závazky učiněné v dohodě z Kuala Lumpur.

Dopis obsahuje i výzvu, aby rozhodnutí o všech klíčových aspektech ICS byla učiněna před přijetím ICS 2.0. Je nutno zajistit, aby konvergence a dohoda v rámci dohledové komunity byla proveditelná. Nastávající pětileté monitorovací období by mělo identifikovat potenciální nedostatky ICS a opravit je, jak bude potřebné.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Martina Podávky: Životko pod čarou, nad čarou, za čarou...


IE a PEIF dále upozorňují, že Evropa je nyní angažována v přezkumu Solventnosti II 2020, v rámci něhož se posoudí celá řada vylepšení, zvláště pak jednotlivé adresné nedostatky v úpravě dlouhodobého obchodu. Činnost vykonaná na přezkumu Solventnosti II 2020 by měla formovat i příspěvky evropských národních orgánů dohledu a Evropského orgánu (dohledu) pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) k projektu ICS. Evropské subjekty zapojené do projektu ICS by měly zajistit, že ICS:

  • nevytvoří konkurenční nevýhody pro Evropu vůči jiným jurisdikcím;
  • nezhorší dostupnost a nezvýší náklady produktů, které jsou spotřebiteli vysoce oceňovány;
  • neohrozí schopnost pojistitelů pokračovat v investicích do dlouhodobého ekonomického růstu;
  • nevyvolá makroobezřetnostní rizika a rizika pro finanční stabilitu, a to včetně procyklického investičního chování.

Mohlo by vás zajímat: Seminář AČPM: Problematika odborné způsobilosti podle ZDPZ


Pro lepší pochopení této problematiky je účelné ještě načrtnout základní ideu ohledně ICS. V roce 2013 byla IAIS pověřena FSB (Financial Stability Board - Rada pro finanční stabilitu) připravit pojišťovací kapitálový standard pro mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. Měl by fungovat jako základ, k němuž může být připočteno navýšení (add-on) pro globální systémově důležité pojistitele (Global Systemically Important Insurers, G-SIIs), které je označováno jako „vyšší absorpce ztráty“ (Higher Loss Absorbency, HLA). Z informací FSB plyne, že G-SIIs by měli plnit od roku 2019 kapitálové požadavky v rozsahu základního kapitálového požadavku a HLA. Pokud jde o ICS, ve druhé polovině roku 2017 proběhlo testování, do něhož bylo zapojeno 50 mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin. 

Finální verze ICS, která nahradí základní kapitálový požadavek, by mohla být k dispozici koncem roku 2019. Termíny se mohou ještě měnit, ale podstata je jasná – součástí globální regulace pojišťovnictví jsou i kapitálové požadavky pro G-SIIs a v budoucnu pro vybrané mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. Klíčovou otázkou pro Komisi či EIOPA je, aby na mezinárodním fóru vystupovaly tak, aby mezinárodní kapitálové požadavky byly v maximální míře v souladu se Solventností II.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články