Výsledky německého pojišťovnictví v roce 2018


			Výsledky německého pojišťovnictví v roce 2018
17.9.2019 Zahraničí

V srpnu zveřejnil Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) statistické výsledky německých pojišťoven za rok 2018. V tomto článku se zaměřme na základní vývojové trendy.

K 31. 12. 2018 mělo v Německu povolení k pojišťovací činnosti, resp. bylo podrobeno dohledu, celkem 528 (pojišťovacích) podniků, mezi které GDV řadí životní pojišťovny, neživotní pojišťovny (bez soukromých zdravotních pojišťoven), soukromé zdravotní pojišťovny, zajišťovny, penzijní pokladny a pohřební pokladny.

V roce 2015 to bylo 539 podniků, takže pokračuje mírné snižování jejich počtu. Ještě v roce 2000 jich bylo 659. Za zmínku určitě stojí, že od roku 2015 se zvýšil počet životních pojišťoven a taktéž zajišťoven vždy o 1 podnik, kdežto počet neživotních pojišťoven poklesl o 6 subjektů. Z toho plyne, že jádro snížení počtu podniků v období 2015-2018 leží v oblasti zmíněných pokladen.


Mohlo by vás zajímat: Kam by investovala Greta? Investice do ekologie budou kolísat


V roce 2018 působilo v německém pojišťovnictví celkem 492 900 výdělečně činných osob. V roce 2015 to bylo ještě 529 000 osob. Ve sledovaném období se tak počet těchto osob snížil o 37 000. Z celkových 492 900 osob bylo v minulém roce 291 200 zaměstnanců pojišťoven, zajišťoven a zaměstnanců v živnostech pojišťovacích zprostředkovatelů. V roce 2015 bylo těchto zaměstnanců 295 600, což znamená, že jejich počet ve sledovaném období poklesl o 4 400. Nezávislých pojišťovacích zprostředkovatelů/poradců bylo v roce 2018 vykázáno celkem 201 600 a v roce 2015 pak 233 400, takže ve sledovaném období jich ubylo 31 800.  

Hrubé předepsané pojistné v prvopojištění (bez výsledků zajišťoven) dosáhlo v roce 2018 výše 202,4 mld. EUR a poprvé tak překročilo hranici 200 mld. EUR. Nárůst oproti předchozímu roku představuje 2,2 %. Předepsané pojistné životního pojištění vzrostlo o 1,5 %, soukromého zdravotního pojištění o 1,8 % a neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) o 3,4 %.


Mohlo by vás zajímat: Ekonomiky v EU většinou rostly


Na celkovém hrubém předepsaném pojistném v prvopojištění se v roce 2018 podílelo životní pojištění 45,4 % (47,8 % v roce 2015), soukromé zdravotní pojištění 19,6 % (19 % v roce 2015) a neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) 34,9 % (33,2 % v roce 2015).

Údaje o výši vyplacených pojistných plnění v prvopojištění nejsou úplné (data ze soukromých zdravotních pojišťoven nebyla k dispozici). Pokud jde o neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění), pojistná plnění činila 52,5 mld. EUR a zvýšila se ve srovnání s rokem 2017 o 4,7 %. Tento nárůst byl hlavně z titulu přírodních událostí (nepříznivé počasí).

V pojistném kmeni německých pojišťovacích podniků (prvopojištění) bylo ke konci roku 2018 celkem 437,9 mil. pojistných smluv. K 31. 12. 2015 to bylo 428,9 mil. smluv, takže nárůst za sledované období činil 2,1 %.

Kapitálové investice pojišťoven a zajišťoven činily v roce 2017 celkem 1 635,5 mld. EUR. Údaje za rok 2018 nebyly v době vydání zmíněné statistiky ještě k dispozici. V roce 2010 ale investice představovaly 1 256,4 mld. EUR, takže v období 2010-2017 se zvýšily o 30,2 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články