GDV vysvětluje pojem „Run-off“


			GDV vysvětluje pojem „Run-off“
24.5.2018 Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) reagoval na situaci, kdy mnohá média v SRN používají pojem „Run-off“ pro možné strukturální změny v oblasti životního pojištění. GDV dospěl k závěru, že některé informace a závěry nejsou zcela přesné, a proto zpracoval stručnou „kuchařku, ve které pojem „Run-off“ vysvětluje.

Co je „Run-off“?

Pojišťovna v tzv. Run-off je podle GDV společnost, která již neuzavírá nové pojistné smlouvy. Existující pojistný kmen je spravován, jak je smluvně dohodnuto, až do konce pojistné doby jednotlivých pojistných smluv. Protože žádné nové pojistné smlouvy nepřibývají, pojistný kmen se stále více zužuje, až nakonec doběhne, resp. zůstane prázdný. Run-off nemusí být vázán kompletně na celou společnost, nýbrž se může týkat jen jejích dílčích pojistných kmenů. V podnikatelské praxi mohou být dílčí pojistné kmeny ve vlastních společnostech sloučeny nebo mohou být převedeny na jiné podniky.


Mohlo by vás zajímat: Cardif Pojišťovna 2017: Výrazné zlepšení výsledků


Co to znamená pro klienty?

Pro klienty se nic nemění. Pojistné smlouvy pokračují dále beze změny. Pojištěné osoby obdrží také v budoucnu všechna garantovaná pojistná plnění, tudíž především výplaty garantovaného kapitálu a výplaty penzijních dávek. Navíc se budou klienti podílet beze změny na případném přebytku. To je upraveno v zákoně o dohledu nad pojišťovnictvím (Versicherungsaufsichtsgesetz). Celkový kapitál včetně příslušných oceňovacích rezerv (v SRN jde o část podílu na přebytku), který se vytváří na základě placení pojistného kolektivem pojištěných osob, zůstane v držení tímto kolektivem.

Mohou být pojistné smlouvy prodány jinému podniku?

Životní pojišťovna, která kompletně ukončila uzavírání nových pojistných smluv, může nadále fungovat v rámci koncernu nebo může být také prodána. Pojistné kmeny životního pojištění bez nového obchodu mohou být také v rámci tzv. převodu pojistného kmene prodány jiné životní pojišťovně. Prodej jednotlivých pojistných smluv je vyloučen. Pokud se prodává celá společnost, může ji koupit i jednotlivý investor.


Mohlo by vás zajímat: Rakušané kryjí z cestovního pojištění nejvíce storna


Mohou mít klienti z prodeje prospěch?

Pojistitelé, kteří přebírají pojistné kmeny, mohou díky seskupení pojistných smluv na specializovaných jednotných platformách docílit při správě pojištění podstatné úspory nákladů. Z toho pak mají prospěch i klienti, neboť na vzniklých přebytcích z titulu úspor nákladů se musejí podílet minimálně 50 %. To je upraveno zákonem. Přitom současně mohou zůstat zachovány pracovně nákladné služby, jako je například péče o klienta i mimo normální provozní dobu.

Co se stane s finančními prostředky klienta? 

Veškeré finanční prostředky klientů odpovídající danému pojistnému kmeni zůstanou přiřazeny k jednotlivým pojistným smlouvám. Převádějí se včetně příslušných oceňovacích rezerv společně s pojistnými smlouvami na přebírající společnost. Orgán dohledu zajistí, že přebírající pojišťovna disponuje dostatečným kapitálem, aby splnila všechna dojednaná pojistná plnění. Orgán dohledu může ovšem též požadovat, aby přebírající pojišťovna doplnila kapitál.


Mohlo by vás zajímat: Rusko: Ekonomika se stabilizuje. Pomalu, ale jistě


Jak je zajištěno, že zájmy klientů budou ochráněny? 

Orgán dohledu nad pojišťovnictvím zkoumá každý převod pojistného kmene. Povolí převod pouze tehdy, když nepoškozuje klienty. Podniky, resp. investoři, kteří chtějí pojistný kmen převzít, musejí prokázat, že disponují dostatečným kapitálem k financování všech existujících a v budoucnu vzniklých závazků, pokud jde o plnění vůči klientům. Kromě toho musejí prokázat důvěryhodnost a doložit, jaké podnikatelské cíle převzetím daného pojistného kmene sledují. 

Mohou být životní pojišťovny prodány do zahraničí? 

Životní pojištění s podílem na přebytku nelze podle stanoviska německého orgánu dohledu v zásadě do zahraničí prodat, neboť právní úprava k podílu na přebytku platí toliko pro klienty v Německu. Ale zahraniční podniky se mohou podílet na německé společnosti, která přebírá pojistný kmen životního pojištění. Ovšem ne každý investor může mít účast v německém podniku. Předtím musí totiž každý tuzemský či zahraniční investor projít kontrolním procesem, během něhož si jej orgán dohledu důkladně zkontroluje. Mezi jiným se zkoumá důvěryhodnost, cíle, bonita a původ finančních prostředků, jež byly použity pro danou koupi.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Před digitalizací není úniku


Stanovisko BaFin

Tolik tedy výklad GDV. Debata v Německu o významu a výhodách či nevýhodách Run-off pokračovala i v roce 2018 a dosti se přiostřovala. Proto k ní zaujal stanovisko Felix Hufeld, prezident BaFin (Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). V březnu 2018 publikoval zásadní prohlášení s tím, že pokládá Run-off plány v oblasti životního pojištění za legitimní podnikatelská rozhodnutí, proti nimž se nebude jeho ústav stavět.

Hufeld se otevřeně vyjádřil i k některým konkrétním projektům. Dal třeba zelenou Run-off v životním pojištění německé Generali. Upozornil ovšem, že každý převod pojistného kmene se skládá z řady opatření, která jsou ovšem vázána na splnění celé řady předpokladů. Podtrhl, že BaFin v žádném případě převod pojistného kmene nepovolí, jestliže by mělo dojít ke zhoršení postavení klienta. Hufeld též upozornil, že BaFin není od toho, aby někomu pomáhal řešit konkrétní riziko nebo jej zbavoval rizika. Úkolem BaFin je starat se o stabilitu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články