Výhody digitalizace. GDV podporuje elektronický doklad pacienta


			Výhody digitalizace. GDV podporuje elektronický doklad pacienta
19.8.2019 Zahraničí

V řadě evropských zemí se prohlubuje digitalizace ve zdravotnictví a uvažuje se mimo jiné o zavedení elektronické karty pacienta, resp. elektronické zdravotní karty. Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) v tom vidí příležitost, kterou je zapotřebí využít.

GDV pozitivně vnímá plány Spolkového ministerstva zdravotnictví využít možnosti digitalizace pro lepší ošetřování, resp. zdravotní péči. Tyto možnosti závisí v zásadě na tom, zda jsou k dispozici potřebné údaje. Proto němečtí pojistitelé podporují záměr dát občanům k dispozici data o jejich zdravotním stavu prostřednictvím elektronického dokladu (spisu) pacienta a umožnit jim tak samostatné jednání ve věci jejich zdraví.

Je nutno brát ale v úvahu, že pro získání přidané hodnoty z těchto dat potřebuje většina občanů lékařskou expertízu, ať již prostřednictvím digitálních aplikací nebo od klasických poskytovatelů služeb. Centrální roli zde hraje vytvořená telematická infrastruktura, aby se různí aktéři působící ve zdravotnictví co nejdříve a bezpečně dostali k údajům obsažených v elektronickém dokladu pacienta. Proto je podle GDV správné doplnit tento elektronický spis)pacienta o další aplikace a rozšířit okruh účastníků telematické infrastruktury.


Mohlo by vás zajímat: Obrovský únik dat v USA. Hackerka nesmazala své jméno u příspěvku


GDV upozorňuje, že také u řady pojistných produktů potřebují občané údaje o zdravotním stavu. To platí především o soukromém zdravotním pojištění, ale ve hře jsou i další typy pojištění, jako například pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo úrazové pojištění či pojištění odpovědnosti – v případě poškozené osoby (škody na zdraví). Údaje o zdravotním stavu jsou také potřebné jak při lékařské prohlídce při uzavírání pojistné smlouvy, tak při prokazování škody na zdraví v souvislosti s nastalou škodní událostí.

Zatím musejí být odpovídající údaje často získávány na základě vyplnění zdravotního dotazníku anebo dotazováním různých lékařů. Komunikace a výměna dat se přitom ve většině případů uskutečňuje poštou nebo prostřednictvím e-mailu. Z pohledu německého pojišťovacího průmyslu zde existuje významný potenciál pro zlepšení stávajícího stavu tak, aby zjišťování zdravotních údajů bylo pro obě strany rychlejší, méně nákladné a jednodušší. 

Občané by měli nabýt právo ke sdílení dat z jejich elektronického dokladu pacienta s pojišťovacími podniky, resp. poskytnout přístup k těmto údajům. To se může stát jen za toho předpokladu, že občan výslovně odsouhlasí předání a zpracování údajů o zdravotním stavu. Datová svrchovanost musí zůstat u občana. Jen on může rozhodnout, zda a které údaje je ochoten dát k dispozici.


Mohlo by vás zajímat: Nařízení PEPP zveřejněno. Co čeká klienty?


Pokud by každý pojištěný mohl takovou možnost využít, mohly by být nezbytné zdravotní údaje rychleji, a díky telematické infrastruktuře i bezpečněji přeneseny příslušnému pojistiteli. To může na jedné straně zkrátit čekací dobu pojištěných na pojistnou ochranu nebo zkrátit dobu šetření pojistné události. Na druhé straně by mohlo být redukováno časově náročné dotazování u poskytovatelů zdravotní péče a požadování výpisů z lékařských spisů. Tímto způsobem by byli jak občané, tak poskytovatelé zdravotní péče zbaveni byrokratických nákladů. Občané by měli ale kdykoli volbu dát své údaje o zdravotním stavu k dispozici jen tradičním, dosavadním způsobem.

GDV míní, že elektronický doklad pacienta by mohl mnoha občanům usnadnit sjednávání pojištění nebo uplatňování nároku na pojistné plnění. Jen u pojištění pro případ pracovní neschopnosti je ročně uzavřeno podle odhadu 800 000 nových pojistných smluv a jsou vyplacena pojistná plnění v celkové výši 3,7 mld. EUR. V rámci rizikového životního pojištění, tj. pojištění pro případ smrti, je ročně uzavřeno podle kvalifikovaného odhadu 550 000 nových pojistných smluv. U jiných pojistných produktů, jako je úrazové nebo odpovědnostní pojištění, jsou vykazovány podobné velikostní rámce.  

To jasně dokládá nutnost poskytnout občanům právo sdílet údaje o zdravotním stavu s pojišťovnami, pokud s tím budou souhlasit.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články