GDV: Imperativ dneška. Mladší musí spořit dvakrát více než starší


			GDV: Imperativ dneška. Mladší musí spořit dvakrát více než starší
19.7.2019 Zahraničí

Mladší generace musí v Německu ze své mzdy vynakládat na stáří dvakrát více než starší generace. Jen tak se dá uzavřít mezera ve spotřebě, která by je ve stáří čekala. Takový závěr vyplývá z propočtů, které provedl pro Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) výzkumný institut Prognos. Pokud by měly úroky zůstat ještě po delší dobu na nízké úrovni, tak by mohla potřeba spoření ještě značně vzrůst.

Zatímco ročník 1960 musí spořit 2,1 % ze svého výdělku, u narozených osob v roce 1975 to činí odhadem 4,4 % a u narozených v roce 1990 cca 3,9 %. Vyšší potřeba spoření vyplývá jednak z klesající úrovně důchodu a jednak z delší doby strávené v důchodu, neboť doba dožití přibývá více než věk odchodu do penze. Kromě toho mladší ročníky „trpí“ tím, že úroky jsou na nízké úrovni a v uplynulém období dramaticky klesaly. Pokud by ještě delší dobu zůstaly na aktuální velmi nízké úrovni, mohla by potřeba spoření u mladších ročníků vzrůst podle studie na více než 8 % výdělku.

Ovšem více spořit není pro mnoho lidí vůbec lehké. Jeden z problémů spočívá v tom, že stát by měl jejich spořící aktivity více podpořit. GDV to prezentuje na příkladu Riesterovy penze, která je dobrovolná. Pojistné je placeno zaměstnancem ve výši 4 % z výdělku s tím, že stát tento příspěvek zaměstnance dotuje těm účastnícím se zaměstnancům, kteří mají nižší příjmy a vyživované děti. Dotace může v zásadě přesáhnout 90 % zmíněného příspěvku zaměstnance.


Mohlo by vás zajímat: Pavel Řehák: Direct sází na jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelskost


Cílem státu bylo podpořit celkové příjmy nízkopříjmových osob, protože se počítalo s budoucím poklesem důchodů ze sociálního pojištění. GDV upozorňuje na to, že v rámci Riesterovy penze se však od roku 2002 nezměnila nejvyšší možná výše podpory. Ta činila ve zmíněném roce 2 100 EUR, což tehdy odpovídalo 4 % z příspěvkové vyměřovací hranice. Dnes však odpovídá 4 % suma 3 200 EUR. Podle GDV se musí hranice podpory zvýšit minimálně na tuto částku (tj. 3 200 EUR), přičemž v budoucnu by se měla automaticky zvyšovat s růstem výdělků/příjmů.

Rostoucí potřeba zabezpečení ve stáří se ovšem podle GDV nedá pokrývat toliko vyšší mírou úspor. Pomoci by mohl i pozdější odchod do důchodu. Delší pracovní aktivita vede k vyšším nárokům ze zákonné penze a může přispět k financování delší doby strávené v důchodu. Podle výzkumného institutu Prognos se prý jeví jako rozumné propojovat věk odchodu do důchodu s delší dobou dožití.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články