Generali s vysokým nárůstem čistého zisku a AXA se solidními výnosy


			Generali s vysokým nárůstem čistého zisku a AXA se solidními výnosy

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. pololetí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ pojišťovacích skupin Generali a AXA.

Generali Group

 • provozní zisk se v 1. pololetí 2019 zvýšil díky pozitivnímu vývoji ve všech oblastech podnikání;
 • čistý zisk skupiny dosáhl v 1. pololetí 2019 výše 1,8 mld. EUR, což představuje nárůst oproti stejnému období předchozího roku o 34,6 %, a to včetně výsledku ukončených činností. Upravený čistý zisk[1] vzrostl o 6,4 % na 1,3 mld. EUR;
 • technické rezervy životního pojištění se v 1. pololetí 2019 zvýšily o 4,3 % na 358 mld. EUR;
 • hrubé předepsané pojistné bylo ve sledovaném vykázáno ve výši 35,7 mld. EUR a přírůstek oproti stejnému období roku 2018 činil 1,8 %, a to díky pozitivnímu vývoji jak v segmentu životního, tak i neživotního pojištění;
 • kombinovaná kvóta[2] skončila v 1. pololetí 2019 na vynikajících 91,8 %;
 • čistý zisk v oblasti řízení aktiv činil 133 mil. EUR, což je o 22 % více než v 1. pololetí 2018;
 • předběžný regulatorní solventnostní poměr zůstal v 1. pololetí 2019 na solidní úrovni (209 %), ale snížil se ve srovnání s koncem roku 2018 o 8 procentních bodů.

Philippe Donnet, výkonný ředitel skupiny Generali, zdůraznil, že výsledky docílené v 1. pololetí 2019 prokazují kapacitu Generali generovat udržitelné finanční a pojišťovací výsledky, což je podstatné pro všechny zainteresované osoby. Dále se podle jeho vyjádření potvrdilo, že Generali efektivně a disciplinovaně implementuje tříletý strategický plán „Generali 2021“, a to ve všech segmentech podnikání.


Mohlo by vás zajímat: Kam by investovala Greta? Investice do ekologie budou kolísat


AXA Group

 • celkové výnosy (na srovnatelné bázi) se v 1. pololetí 2019 zvýšily o 4 % na 57,9 mld. EUR;
 • upravený zisk vzrostl v 1. pololetí 2019 o 8 % na cca 4 mld. EUR;
 • čistý zisk dosáhl výše 2,3 mld. EUR a ve srovnání s 1. pololetím 2018 byl nižší o 19 %;
 • upravený ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán v 1. pololetí 2019 na úrovni 18,3 % a oproti stejnému období roku 2018 byl vyšší o 2,8 %;
 • solventnostní poměr činil 190 % v 1. pololetí 2019 a 193 % v roce 2018.

Výkonný ředitel AXA Group Thomas Buberl vyzvedl z hlediska 1. pololetí 2019 především silný provozní výkon s tím, že výnosy se zvýšily o 4 % a příslušný zisk na akcii o 10 %. K tvorbě zisku přispěla jak dynamika růstu, tak zlepšující se ziskovost ve všech regionech světa a v preferovaných segmentech.


[1] Čistý zisk upravený o dopad (zisk nebo ztráta) z prodeje některých aktiv (resp. pozbytí účastí).

[2] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: Generali AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články