Pojistitelé hledají nápady za miliony eur


			Pojistitelé hledají nápady za miliony eur
3.10.2019 Zahraničí

Jak vlastně vznikají tvůrčí ideje či nápady v pojišťovně a jak jsou zaměstnanci zapojováni do inovačního procesu? Právě v době digitalizace je tato otázka pro pojišťovny sčím dál důležitější. Nalezení odpovědi není jednouché. Proto může být užitečný i základní přístup německého pojišťovacího koncernu Alte Leipziger – Hallesche, který byl prezentován na portálu Versicherungswirtschaftheute.

Myšlenky či nápady jsou klíčovou hodnotou pro inovace. Ale jak se dostávají do inovačního procesu? A kde se vytvářejí? Neztrácí se ve vývoji? Výzva spočívá v zapojení každého zaměstnance do inovačních procesů a ve změně inovační kultury. V souvislosti s tím učinil koncern Alte Leipziger – Hallesche další významný krok a zavedl v podniku platformu pro řízení idejí. Jednoduše řečeno, tato platforma je v tomto podniku vlastně sociální sítí pro inovační proces. Jejím prostřednictvím jsou do inovačního procesu vtaženy všechny zainteresované osoby, což v případě pojišťovny jsou zaměstnanci, partneři, dodavatelé, klienti a veřejnost.

Na základě shromáždění a stanovení specifických úkolů a vyzvání uživatelů k předložení názorů na tyto úkoly, k účasti na jejich odsouhlasení, komentování, dalšímu rozvinutí, ohodnocení, nebo k výměně názorů s jinými uživateli platformy se v podniku rozvíjí součinnostní proces s cílem získat nejlepší ideje pro další vývoj ve vlastním podniku.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 130 mld. Kč


V prvním roce fungování platformy bylo v koncernu  Alte Leipziger – Hallesche celkově specifikováno 101 idejí. Ale ani s ohledem na kvalitu identifikovaných možností řešení nelze potenciál crowdsourcingu[1] podceňovat. Setkání lidí s rozdílnými idejemi (nápady) a perspektivami podporuje kreativitu. To potvrzuje například Ronald Burt, sociolog z Chicago University, který poukázal na skutečnost ověřenou řadou studií, že lidé s rozmanitými informačními zdroji následně generují lepší myšlenky. Sara Ellison z Massachusetts Institute of Technology a Wallace P. Mullin z George Washington University zase prokázali, že smíšené týmy mohou přinášet kreativnější řešení než týmy, jež jsou složeny jen z mužů nebo žen. Vzhledem k velkému internímu ohlasu plánuje koncern Alte Leipziger – Hallesche další krok v oblasti vývoje, a to zavedení „otevřeného inovačního postupu“ („Open Innovation-Ansatz“). V létě 2019 hodlá koncern cíleně zapojit do inovačního procesu i klienty.

Avšak jen čistě technická podpora inovací není garantem úspěšné inovační činnosti. Pro úspěch má vedle toho rozhodující význam, aby se strategické cíle staly základem inovačních modelů a v neposlední řadě, aby inovace byly realizovány ve vazbě na požadovaný rozvoj podniku. Důležité je prý i to, aby byla umožněna měřitelnost možného úspěchu nejdříve v rámci testovací abstraktní konstrukce.


[1] Též wisdom of the crowd (moudrost davů). Jde o centrálně organizovanou činnost, která vede k dosažení přesně definovaných cílů, a to s využitím většího množství zainteresovaných osob.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články