NN Group roste nová produkce. Aegon udržel silný solventnostní poměr


			NN Group roste nová produkce. Aegon udržel silný solventnostní poměr

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2019, resp. za 1. pololetí 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ nizozemských pojišťovacích skupin NN a Aegon.

Hlavní výsledky NN Group zejména ve 2. čtvrtletí 2019

 • provozní zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2019 výše 445 mil. EUR, zatímco ve stejném čtvrtletí předchozího roku činil 508 mil. EUR. Tento výsledek byl negativně ovlivněn nižšími dividendami ze soukromých kapitálových investic u společnosti Netherlands Life a nižším výsledkem ze zajišťovací činnosti. Zčásti to bylo kompenzováno zlepšeným hospodařením u společností Insurance Europe, Netherlands Non-life a Japan Life;
 • čistý zisk se zvýšil ze 463 mil. EUR ve 2. čtvrtletí 2018 na 606 mil. EUR ve 2. čtvrtletí 2019;
 • celkové náklady byly ve 2. čtvrtletí 2019 sníženy o 306 mil. EUR oproti základně správních nákladů v roce 2016;
 • hodnota nové produkce vzrostla za 1. pololetí 2019 ve srovnání s 1. pololetím 2018 o 15,4 % na 236 mil. EUR s tím, že byla tažena především společnostmi Insurance Europe a Japan Life;
 • celková nová produkce APE (Annual Premium Equivalent/Ekvivalent ročního pojistného[1]) poklesla při stálých devizových kurzech ve 2. čtvrtletí 2019 ve srovnání s 2. čtvrtletím 2018 o 32,5 %;
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II ve 2. čtvrtletí 2019 činil 210 % a snížil se oproti konci 1. čtvrtletí 2019 o 3 %. Na tomto výsledku se podepsaly pohyby kreditních rozpětí a snížení zatímních dividend v roce 2019, což bylo částečně nahrazeno tvorbou provozního kapitálu;
 • zatímní dividenda roku 2019 představovala 0,76 EUR na kmenovou akcii. Celkové předběžné dividendy činily 252 mil. EUR.

Mohlo by vás zajímat: UNIQA pojišťovna v prvním pololetí 2019 posílila bezmála o 8 %


Delfin Rueda, finanční ředitel NN Group, při hodnocení výše uvedených výsledků vyzvedl například nárůst nové produkce o více než 15 % a zlepšení výsledků společnosti Netherlands Non-life, u níž se kombinovaná kvóta[2] dostala na 95,8 %.  Vývoj v zajištění ovlivnila vyšší plnění, než se předpokládalo. Rueda zdůraznil, že NN Group bude pokračovat ve zvyšování efektivnosti veškeré činnosti.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Sedm firem z deseti prošlo v posledních letech krizí


Hlavní výsledky Aegon Group v 1. pololetí 2019

 • čistý zisk vzrostl v 1. pololetí 2019 na 618 mil. EUR, a to i přesto, že hodnota poplatků byla nižší;
 • zisky z investic dosáhly výše 275 mil. EUR, přičemž byly taženy zejména prodejem obligací za účelem optimalizace investičního portfolia v Nizozemsku;
 • ukazatel ROE ((Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) poklesl ve sledovaném období na 9,6 % v důsledku nižšího čistého upraveného zisku;
 • nová produkce v životním pojištění poklesla v 1. pololetí 2019 o 4 % na 405 mil. EUR. Výraznější pokles, a to o 45 % na 117 mil. EUR, nastal u nové produkce v úrazovém pojištění a soukromém zdravotním pojištění zvláště v důsledku předem oznámeného ukončení prodeje některých typů pojištění. Nová produkce v neživotním pojištění (bez úrazového pojištění a soukromého zdravotního pojištění) vzrostla v 1. pololetí 2019 o 7 % na 65 mil. EUR;
 • zatímní dividenda roku 2019 se zvýšila o 7 % na 0,15 EUR na akcii;
 • solventnostní poměr na konci 1. pololetí 2019 činil 197 %, což je na vrcholku stanovené cílové zóny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku však o něco poklesl vzhledem k některým negativním tržním dopadům.

Mohlo by vás zajímat: Po světě cestuje již 1,4 miliardy populace


Alex Wynaendts, výkonný ředitel skupiny, charakterizoval ekonomický vývoj v 1. pololetí 2019 jako turbulentní s tím, že výkyvy trhu měly negativní dopad na kapitálovou pozici. Přesto se však Aegon Group podařilo udržet silný solventnostní poměr. Vyzvedl i tu skutečnost, že kvalitní zajišťovací programy (hedging programs) účinně  Aegon ochránily vůči klesajícím úrokovým sazbám. Navíc se podařilo zvýšit tvorbu kapitálu a udržet solidní hotovostní rezervu.


[1] zahrnuto jen 10 % z jednorázového pojistného.

[2] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články