Insurance Europe: Konkrétní návrhy na uplatnění zásady proporcionality


			Insurance Europe: Konkrétní návrhy na uplatnění zásady proporcionality

Insurance Europe (IE) společně s Asociací vzájemných pojistitelů a pojišťovacích družstev v Evropě (AMICE) společnou výzvu, aby Evropská komise zlepšila pravidla proporcionality v rámci souboru opatření k Solventnosti II (S II) a zajistila tak, aby pojistitelé nebyli nepřiměřeně zatíženi regulatorním rámcem.

Ve společném prohlášení se uvádí, že zatímco systém S II a zvláště pak přístup založený na rizicích má podporu pojišťovnictví EU, tak změny jsou nanejvýš potřebné u pravidel týkajících se proporcionality. Důvodem je, že celkový objem pravidel uvalených na pojišťovací podniky může být nyní nepřiměřený a zbytečně zatěžující s ohledem na jejich aktivity a rizika.

Proporcionalita je podle IE a AMICE zásadní prvek v souboru opatření k S II. Byl zahrnut proto, aby umožnil národním orgánům dohledu provádět proporcionální aplikaci regulatorních požadavků stanovených pojistitelům s ohledem na jejich velikost, povahu a komplexitu jejich činností. Jako taková může proporcionalita pomoci pojistitelům vyhnout se nadbytečným nákladům a malým pojistitelům pak vyhnout se situaci, kdy by museli opustit podnikání z důvodu regulatorních požadavků, které jsou nadměrné vzhledem k jejich aktivitám.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


IE dále zdůrazňuje, že zásada proporcionality je v praxi sotva kdy v rámci S II aplikována. Proto obě instituce vyzývají Evropskou komisi, aby učinila změny. Evropské pojišťovnictví současně přichází s návrhy na zlepšení stávajícího stavu s cílem, aby zásada proporcionality byla aplikována účinně a konzistentně napříč členskými státy EU a napříč třemi pilíři S II.

K celé problematice je důležité učinit minimálně dvě poznámky. Podle práva EU, například Protokolu č. 2 – O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY, se musí při tvorbě návrhů právních aktů přihlížet k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční nebo správní, dopadající i na hospodářské subjekty a občany, byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo. Zásada proporcionality je pochopitelně upravena i ve Smlouvách a Listině základních práv a svobod EU. Při zahájení projektu S II měla mezi cíli tvůrců stěžejní postavení, ale nakonec se stal prostor pro její uplatnění minimálním.  Je vhodné též vysvětlit, že systém S II sestává ze tří pilířů: a) kvantitativní požadavky – 1. pilíř; b) aktivity dohledu – 2. pilíř; c) informace pro dohled a veřejnost – 3. pilíř.


Mohlo by vás zajímat: Marek Orawski: Pojišťovna nerostla tak rychle, jak jsme předpokládali


Kromě výše uvedených vysvětlení pro čtenáře, kteří nejsou přímo angažováni v projektu S II, je vhodné doplnit, že k prohlášení IE a AMICE jsou připojeny konkrétní návrhy jak učinit proporcionalitu v rámci S II funkční.  Část příslušného materiálu je věnována revizi S II 2020. Poté následují obecná doporučení a zdůvodnění potřeby změn ve směrnici S II. Přínosem může být i doporučení, aby orgán dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) začal pracovat s komplexním souborem zjednodušení a případů zřeknutí se práva, které by byly aplikovány ve vztahu k pojišťovnám s nízkým rizikem. Zájemcům o tuto problematiku lze doporučit prostudování celé přílohy.

Závěrem je třeba podtrhnout, že tentokrát evropští pojistitelé nepřicházejí jen s věcnou kritikou, ale navrhují konstruktivní opatření v oblasti proporcionality a dávají konkrétní příklady, jak by se mohla práce na zjednodušení příslušných pravidel S II rozvinout.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články