Insurance Europe vydala novou publikaci ke kybernetickému pojištění


			Insurance Europe vydala novou publikaci ke kybernetickému pojištění

Insurance Europe (IE) se již delší dobu odborně věnuje problematice kybernetického pojištění.[1] V říjnu IE  vydala novou publikaci pod názvem „Insurers´role in EU cyber resilience“(„Role pojistitelů v kybernetické odolnosti EU“), v níž se zdůrazňuje klíčová role, kterou pojistitelé hrají při pomoci EU v jejím úsilí o zvýšení kybernetické odolnosti a konkurenceschopnosti.

V publikaci je vymezen například příspěvek pojistitelů k výše uvedenému úsilí, který spočívá v:

  • zajištění kontinuity podnikání dotčených společností pomocí při rychlém zotavení po kybernetickém útoku,
  • zvýšení povědomí občanů a společností o kybernetických rizicích, kterým jsou vystaveni, a v nabídce účinné ochrany proti nim,
  • poradenství evropským a národním tvůrcům politik ohledně kybernetických rizik a ohledně toho, jak mohou být lépe řízena a zmírňována.

Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: Narozených meziročně ubylo


Kladem publikace podle IE je, že zahrnuje příklady iniciativ v oblasti kybernetické odolnosti, které realizují národní asociace pojišťoven a zajišťoven. V publikaci IE jsou také vymezeny cesty k povzbuzení růstu trhu kybernetického pojištění v Evropě. Tvůrci politik jsou vyzváni k:

  • podpoře zvyšování povědomí (o kybernetických rizicích), což je klíč k růstu kybernetické odolnosti,
  • povzbuzení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti katastrofických rizik,
  • naléhání na členské státy EU, aby zvýšily kybernetickou bezpečnost,
  • podpoře úsilí, aby údaje o kybernetických událostech byly dány k dispozici.

Současně by se příslušní politikové měli vyhnout:

  • zavedení předčasné a nezralé standardizace, která by mohla poškodit klienty i pojistitele,
  • zavedení mandatorního (povinného) pojištění kybernetických rizik, což by bylo kontraproduktivní.

Publikace IE je dostupná online. Je přehledná i čtivá a má celkem 11 stran. Zájemcům o kybernetické pojištění ji lze jednoznačně doporučit k prostudování.


[1] Viz např. BIPAR. FERMA. AON. MARSH. INSURANCE EUROPE. Preparing for cyber insurance. October 2018. [online]. Dostupné z WWW: https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Preparing%20for%20cyber%20insurance.pdf. (výtah z této publikace byl zveřejněn v č. 4/2018 časopisu Pojistný obzor pod názvem „Návod na sjednání kybernetického pojištění

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články