ČSÚ: Narozených meziročně ubylo


			ČSÚ: Narozených meziročně ubylo
12.12.2019 Spektrum

Během prvních tří čtvrtletí letošního roku vzrostl počet obyvatel České republiky o 31,4 tisíce na 10,68 milionu. Většinu přírůstku zajistila zahraniční migrace. Počet živě narozených dětí i počet zemřelých meziročně mírně poklesl. Méně bylo letos také sňatků. Informaci přinesl Český statistický úřad.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky od počátku ledna do konce září navýšil o 31,4 tisíce na 10,68 milionu. O 95 % přírůstku se postarala zahraniční migrace, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 29,9 tisíc osob. Přirozená měna zajistila nárůst o dalších 1,5 tisíce obyvatel.

Během prvních tří čtvrtletí se podle předběžných údajů živě narodilo 85,2 tisíce dětí, o 2,0 tisíce méně než ve stejném období roku 2018. Meziročně méně dětí porodily ženy všech rodinných stavů. Počet dětí narozených mimo manželství byl ve srovnání s loňským prvním až třetím čtvrtletím o tři procenta nižší, počet dětí narozených v manželství o dvě procenta nižší. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,2 %. Téměř polovina dětí, 40,6 tisíce, byla prvorozených, 32,4 tisíce dětí bylo druhorozených a u 12,2 tisíce dětí šlo o třetí či další živě narozené dítě matky. Ženy ve věku 28 až 32 let představovaly více jak třetinu rodiček, nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou strategické tahy Generali Deutschland?


V průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku se živě narodilo více jak 85 tisíc dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 to však bylo o téměř dva tisíce méně. Meziročně mírně ubylo jak dětí narozených vdaným ženám, tak ženám svobodným. Počet nemanželských dětí byl meziročně nižší o tři procenta, zatímco počet dětí narozených v manželství o dvě procenta, uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

V období měsíců leden až září podle předběžných údajů zemřelo 83,7 tisíce obyvatel Česka, o 1,5 tisíce méně než v témže období předchozího roku. Zatím nejvyšší byl letos měsíční počet zemřelých v lednu (10,4 tisíce) a nejnižší v září (8,6 tisíce). Mezi zemřelými bylo o 1,8 tisíce více mužů než žen (42,8 tisíce vs. 41,0 tisíce). Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 212 dětí, resp. 25 z deseti tisíc živě narozených. Průměrně bylo zemřelým mužům 72,8 let a zemřelým ženám 79,7 let.


Mohlo by vás zajímat: Star Insurance Group se rozšířila o dalšího člena


V prvních devíti měsících letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 47,1 tisíce manželství, o 1 650 méně než ve stejném období roku 2018. Nejvíce sňatků, 10,8 tisíce, se uskutečnilo v průběhu měsíce června, stejně jako v přechozím roce. Převaha června nad ostatními měsíci byla ale letos vyšší. V měsíci srpnu, který se umístil na druhém místě, bylo sňatků téměř o dva tisíce méně než v červnu (9,0 tisíce), zatímco loni byl početní rozdíl dvou nejsilnějších měsíců jen 79. Tři čtvrtiny ženichů i nevěst vstupovaly do manželství poprvé. Průměrný věk ženicha byl o tři roky vyšší než průměrný věk nevěsty (36,4 vs. 33,5 let). Z pohledu pětiletých věkových skupin snoubenců byly mezi nevěstami nejpočetnější 25–29leté, zatímco mezi ženichy mírně převažovali 30–34letí.

Narozených meziročně ubylo - vývoj obyvatelstva Zdroj ČSÚ

Zdroj: Český statistický úřad

Podle dosud dostupných údajů bylo do konce září rozvedeno 17,6 tisíce manželství, stejně jako v daném období o rok dříve. V 60 % rozvedených manželství žily nezletilé děti, naopak 40 % rozvodů se nezletilých dětí nedotýkalo. Téměř čtvrtina rozvedených byla ve věku 40–44 let, další pětina rozvedených byla u mužů ve věku 45–49 let a u žen ve věku 35–39 let. Pětina rozvodů ukončila manželství trvající 5 až 9 let, téměř shodné zastoupení (19%) měly také rozvody po 10–14 letech manželství a do 5 let od uzavření manželství.


Mohlo by vás zajímat: Potenciál soukromého zdravotního pojištění v České republice


Zahraničním stěhováním vzrostl počet obyvatel České republiky během prvního až třetího čtvrtletí o 29,9 tisíce osob. Hodnota salda byla meziročně vyšší o 2,2 tisíce, přičemž meziročně zesílily oba proudy stěhování. Ze zahraničí se do České republiky přistěhovalo 49,2 tisíce osob, naopak 19,3 tisíce osob se z ČR vystěhovalo. Občané Ukrajiny nadále dominovali jak mezi přistěhovalými, tak vystěhovalými, připadlo jim i nejvyšší saldo stěhování (13,1 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo s občany Slovenska (3,2 tisíce). Na dalších místech bylo saldo občanů Rumunska (1,5 tisíce) a Ruska (1,4 tisíce). Bilance zahraničního stěhování českých občanů byla záporná (-1,3 tisíce).

Více informací ZDE


Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině. Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články