IAIS připravila první globální rámec pro dohled nad pojišťovacími skupinami


			IAIS připravila první globální rámec pro dohled nad pojišťovacími skupinami

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors – IAIS) přijala komplexní soubor reforem, které umožní účinnější přeshraniční dohled nad pojišťovacími skupinami a které přispějí ke globální finanční stabilitě. Tento krok byl umožněn na základě společného závazku orgánů dohledu z celého světa, že budou podporovat poctivé, bezpečné a stabilní pojistné trhy ku prospěchu a k ochraně pojistníků, resp. pojištěných osob. Podívejme se, co schválené reformy zahrnují.

Společný rámec (Common Framework - ComFrame)

Rámec stanovuje dohledové standardy a vodítka zaměřená na účinný skupinový dohled nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami. Tento rámec je komplexní a zaměřený na výsledek. Obsahuje minimální dohledové požadavky přizpůsobené skutečné mezinárodní aktivitě a velikosti mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. ComFrame poskytuje orgánům dohledu „společný jazyk“ pro dohled. Jeho implementace by měla vyústit v účinnější dohledové procesy ku prospěchu orgánů dohledu i zmíněných pojišťovacích skupin. ComFrame vychází z revidovaného souboru Základních pojišťovacích principů (Insurance Core Principles – ICPs), jež jsou aplikovány na všechny pojistitele.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: Marek Bártek se stal členem představenstva a obchodním ředitelem


Pojišťovací kapitálový standard (Insurance Capital Standard – ICS)

Standard je připravován za účelem tvorby společného jazyka pro diskuze orgánů dohledu o skupinové solventnosti mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin tak, aby se posílila konvergence mezi existujícími skupinovými kapitálovými standardy.  Nově dohodnutá verze ICS 2.0 pro pětileté monitorovací období, počínaje lednem 2020, byla připravena na základě strukturovaného a o fakta se opírajícího přístupu, který zahrnoval šest kvantitativních testování v rámci oboru v průběhu let 2014 až 2019 a který znamenal značné zapojení zainteresovaných osob a širokou diskuzi členů IAIS. 

Verze ICS 2.0 nespustí v průběhu monitorovacího období žádnou dohledovou akci, ale bude použita pro důvěrné informování a pro diskuze v rámci kolegií dohledových orgánů, aby byla poskytnuta zpětná vazba IAIS ohledně konstrukce ICS a jeho výkonu, resp. jeho vlastností. IAIS dohodla detailní plán postupu v monitorovacím období, a to včetně pracovního plánu a harmonogramu pro období 2020–2024.

Tato mezinárodní asociace vyvine kolektivní úsilí, aby účast mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin na monitoringu byla co možná největší, a to napříč různými jurisdikcemi a podnikatelskými modely. Má se za to, že zpětná vazba od pojistitelů, průběžně probíhající analýza dat, veřejné konzultace a posouzení ekonomických dopadů napomohou v průběhu monitorovacího období dalšímu upřesnění ICS 2.0 před jeho implementací jako skupinového kapitálového požadavku.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jak je ekonomika ČR připravena na přijetí eura?


Současně se členové IAIS dohodli na definici srovnatelného výsledku a na obecném přístupu k přípravě kritérií k posouzení toho, zda Agregační metoda (Aggregation Method – AM), která byla vytvořena v USA a jiných zainteresovaných jurisdikcích, poskytuje srovnatelné výsledky, to znamená, zda je v zásadě stejná jako ICS. V případě, že posouzení ukáže srovnatelnost AM s ICS, tak AM bude pokládána při implementaci ICS za ekvivalentní s ICS.

Ucelený/komplexní rámec pro hodnocení a zmírňování systémového rizika

V zájmu globální finanční stability a vzhledem k závazku k ní přispět přijala IAIS také Ucelený/komplexní rámec pro hodnocení a zmírňování systémového rizika v pojišťovacím sektoru (Holistic Framework for the assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector), jehož implementace bude zahájena na počátku roku 2020. Tento rámec připouští, že systémové riziko může vzniknout jak z trendů v celém oboru s ohledem na specifické aktivity a rizika, tak z koncentrace těchto aktivit a rizik u jednotlivých pojistitelů. Ucelený rámec sestává zejména z posílených dohledových opatření a pravomocí k intervenci a každoročního globálního monitoringu IAIS, pokud jde o vývoj ve sledované oblasti, a z robustního hodnocení implementace.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zase přestupný…


V této souvislosti je třeba upozornit, že Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB) se rozhodla zrušit od roku 2020 identifikaci globálních systémově důležitých pojistitelů (G-SIIs). Uznala totiž, že konzistentně implementovaný výše zmíněný ucelený rámec poskytuje zesílený přístup k hodnocení a zmírňování systémového rizika v globálním pojišťovnictví. V listopadu 2022 FSB na základě dosavadních zkušeností z implementace uceleného rámce zváží, zda se vrátí či nevrátí ke každoroční identifikaci G-SIIs.

Implementaci reforem IAIS je třeba sledovat i v České republice, protože řada zde působících pojišťoven patří do mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin. Na závěr je třeba zájemce o tuto problematiku upozornit, že na webových stránkách IAIS lze nalézt k uvedeným reformám příslušné dokumenty, a to včetně otázek a odpovědí.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články