Coface upozorňuje na zhoršenou platební morálku německých podniků


			Coface upozorňuje na zhoršenou platební morálku německých podniků
13.12.2019 Spektrum

Platební morálka německých podniků byla dříve daleko lepší než dnes. Průměrná splatnost se totiž prodloužila od roku 2017 z 29,8 na 35,9 dnů. Kromě toho vzrostl podíl podniků, které musí čekat na peníze delší dobu, než bylo dohodnuto, a to ze 78 % před dvěma roky na nynějších 85 %. Vzhledem k silné vazbě české ekonomiky na německou si tyto údaje zaslouží patřičnou pozornost.

Největší nárůst počtu podniků, které jsou v prodlení s placením, byl zaznamenán v textilním a oděvním sektoru (z 58 % v roce 2017 na nynějších 78 %), ve velkoobchodu a maloobchodu (ze 75 % na 89 %) a v automobilovém průmyslu (ze 73 % na 81 %). Naopak pokles byl zaregistrován v odvětví dopravy (z 86 % na 81 %). Uvedená fakta vyplývají z aktuální analýzy společnosti Coface Deutschland.


Mohlo by vás zajímat: Průměrná mzda vzrostla reálně o 4,0 %. Jak je na tom pojišťovnictví?


Prodloužení splatnosti bylo nejzřetelnější ve farmaceutickém a chemickém průmyslu (+19 dní), kovozpracujícím průmyslu (+12 dní) a v dopravě (+8 dní). Současně poklesla průměrná doba splatnosti úvěru v zemědělství, potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu o 5 dnů. Aby bylo možné tyto údaje správně začlenit či vyhodnotit, je třeba se na ně podle společnosti Coface podívat v kombinaci. Jako příklad lze uvést, že mnoho podniků, které působí v obtížném ekonomickém prostředí, bylo klienty požádáno o delší splatnost, a to v průměru o 6 dní. Nakonec ale klienti své závazky uhradili za stejnou dobu jako v roce 2017. Vzhledem k prodloužení splatnosti je pak ukazatel opožděných plateb kratší o 6 dnů.

Důvodem prodlení v placení jsou podle expertů úvěrového pojistitele Coface hlavně finanční těžkosti klientů. Tento závěr potvrzuje 46 % ze všech dotázaných podniků. 15 % pokládá za hlavní důvod problémy v řízení (managementu). Jako rozhodující příčinu finančního tlaku uvedlo 45 % podniků tvrdou konkurenci, která zatěžuje ziskové marže. Čtvrtina podniků byla názoru, že hlavním problém je nedostatečné financování.


Mohlo by vás zajímat: ČAAS: Poslanec chce zabránit řidičům využívat předplacené asistenční služby


Pokud jde o podnikatelská očekávání, tak podle Coface 30 % podniků předpokládá, že jejich vlastní podnikání (či hospodaření) se letos ve srovnání s rokem 2018 zhorší. Pouze 20 % podniků vidí rok 2019 pozitivně. Největší pesimisté (62 %) se nacházejí v automobilovém průmyslu, kovozpracujícím průmyslu, který je velkým dodavatelem pro automobilový sektor, a v textilním a oděvním průmyslu, kde negativní očekávání má nyní 50 % podniků.  

K tomu je účelné dodat, že ještě v roce 2017 byl automobilový průmysl z hlediska podnikatelských očekávání největším optimistou. Nyní je jediným optimistickým odvětvím sektor informačních a komunikačních technologií, kde 43 % podniků uvedlo, že jejich podnikatelské očekávání je lepší než v roce 2018. Podle Coface nastala v podnikatelských očekáváních zásadní změna trendu. V roce 2017 byly téměř všechny dotázané podniky, co se týče výsledků v běžném roce, optimistické. Pouze textilní a oděvní průmysl byl tehdy v průměru pesimistický.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články