Výroční zpráva GFIA 2018-2019

20.12.2019 Pojistný trh

Na globální regulaci pojišťovnictví se aktivně podílí i federace GFIA, která byla založena 9. října 2012 ve Washingtonu na jednání 32 asociací pojišťoven z celého světa. Federace sleduje přípravu globální regulace, zpracovává k návrhům stanoviska a prosazuje je. Vznikla právě z toho důvodu, aby světové pojišťovnictví mělo svého reprezentanta ve vztahu k příslušným mezinárodním organizacím, které tvoří zejména regulatorní normy. Dne 13. listopadu 2019 vydala GFIA svoji již sedmou výroční zprávu, tentokrát za období 2018-2019, která se ve značné míře týká výsledků a cílů globální regulace pojišťovnictví.

Výroční zpráva 2018-2019 pokrývá následující témata:

 • skupina G20 a pojišťovací sektor,
 • nová strategie IAIS[1],
 • kapitálové požadavky,
 • společný rámec (tzv. ComFrame),
 • systémové riziko,
 • správa a řízení,
 • extrémní (přírodní události),
 • kybernetická rizika,
 • zlomové technologie,
 • tržní chování,
 • finanční inkluze,
 • obchod,
 • daně,
 • boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Všechna tato témata týkající se pojišťovnictví mají globální rozměr. V některých oblastech již byla přijata globální regulace, jinde dochází k zesílené koordinaci a některé otázky jsou zatím předmětem analýz a zkoumání. Výroční zpráva GFIA nemá klasický charakter výroční zprávy.

Kromě expertů GFIA, většinou vedoucích příslušných pracovních skupin, dostali v této zprávě prostor pro vyjádření i hosté, jako například Victoria Saporta, předsedkyně výkonného výboru IAIS či Toshihide Endo, komisař stojící v čele japonské agentury pro finanční služby (Financial Services Agency), která funguje v Japonsku jako regulátor a orgán dohledu nad finančními službami včetně pojišťovnictví. Jejich sdělení je jasně odlišeno tím, že v jeho názvu je doplněno slovo „Názor“.


Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: Narozených meziročně ubylo


Zájemcům o problematiku rozvoje globálního pojišťovnictví lze doporučit prostudování této výroční zprávy, případně těch jejích částí, které se vztahují k jejich odbornému zaměření. Pokud jde o vlastní globální regulaci pojišťovnictví (kapitálové požadavky, systémové riziko, zesílený dohled - pojišťovací skupiny atd.), která je v gesci IAIS, tak k ní byl zpracován samostatný článek.

Svodně lze z výroční zprávy GFIA vyvodit, že v daném období nastal další pozitivní posun v její činnosti. Od počátku japonského předsednictví v G20 fungovala těsná a dělná součinnost mezi GFIA a příslušnými japonskými orgány a zástupci za účelem připravit kvalitní podklady pro summit vrcholných představitelů G20, který se konal ve dnech 28.–29. června 2019 v Ósace. Prioritami japonského předsednictví se stala problematika obnovy po přírodních katastrofách, finanční inovace a digitalizace.


Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák prozradí, jaká je obchodní strategie pojišťovny YOUPLUS


Japonsko se ale stalo prvním předsedajícím státem G20, který do agendy zahrnul „stárnutí“ populace. Jelikož GFIA uznává globální rozměr zabezpečení lidí v důchodu a zdůrazňuje potřebu reforem penzijních systémů v řadě zemí světa a vícepilířové financování penzí, nebyl pro ni problém se zapojit do rozpracování této agendy a podpořit konání Pojišťovacího fóra v Ósace, konaného v červnu 2019 před summitem lídrů.  Na tomto fóru byla diskutována úloha pojištění při naplňování cílů G20, obzvláště právě ve vztahu ke stárnoucí populaci, budování odolných ekonomik a řízení digitálních inovací.


[1] IAIS = International Association of Insurance Supervisors (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví)

Zdroj: GFIA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články